Co oznaczają pisma, które otrzymujesz w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę

with 1 komentarz
pisma pozwolenie na budowę

Złożyłeś wniosek o pozwolenie na budowę, czekasz na decyzję, a zamiast niej przychodzi jakieś pismo (w dodatku napisane takim językiem, że trudno zrozumieć, o co w nim chodzi). Chcesz wiedzieć co ono oznacza i kiedy otrzymasz decyzję?

Od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do uzyskania decyzji może upłynąć kilka tygodni lub nawet miesięcy. Dlaczego czasem to tak długo trwa i co urząd robi w tym czasie? Prowadzi postępowanie, w trakcie którego sprawdza czy projekt budowlany jest kompletny i czy rozwiązania projektowe są zgodne z przepisami. Jakie pisma możesz otrzymać w trakcie takiego postępowania?

 

1. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

(podstawa prawna: art. 64 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 ust. 6 prawa budowlanego)

Takie wezwanie otrzymasz, jeśli wniosek, który złożyłeś ma braki formalne. Jakie to są braki? Na przykład:

 • nie dołączyłeś oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – takie oświadczenie musi być złożone przez każdego z wnioskodawców. Jeśli o pozwolenie na budowę występuje Pani Krystyna  i Pan Jan Kowalscy, to takie oświadczenie składa każde z nich;
 • nie ma podpisu wszystkich wnioskodawców pod wnioskiem – jeżeli Pani Krystyna i Pan Jan występują wspólnie o pozwolenie na budowę (i żadne z nich nie upoważniło drugiej osoby do działania w jej imieniu) to wniosek musi podpisać każde z nich;
 • nie dostarczyłeś 4 egzemplarzy projektu budowlanego;
 • nie dołączyłeś decyzji o warunkach zabudowy, a dla obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • nazwa inwestycji we wniosku i na projekcie budowlanym są niespójne (organ musi wiedzieć, o pozwolenie na budowę czego występujesz i czy w związku z tym złożyłeś projekty wszystkich obiektów);
 • brakuje projektu jakiegoś obiektu objętego wnioskiem. Na przykład, jeśli występujesz o pozwolenie na budowę budynku, szamba i przyłączy, w projekcie budowlanym muszą się znaleźć projekty wszystkich tych obiektów.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych urząd musi Ci wysłać w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym złożyłeś wniosek.

Co się stanie, jeśli nie uzupełnisz wskazanych braków? Organ pozostawi Twój wniosek bez rozpoznania.

 

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

(podstawa prawna art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego)

Takie pismo oznacza, że wniosek nie ma braków formalnych i organ go rozpatruje. Zawiadomienie otrzymują wszystkie strony postępowania i mogą zapoznać się z dokumentacją. Organ z kolei przystępuje do sprawdzania czy:

 • projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, a projekt zagospodarowania terenu również z innymi przepisami, w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • w projekcie są wszystkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami,
 • projekt został wykonany przez uprawnione osoby.

 

3. Postanowienie – obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości

(podstawa prawna: art. 35 ust. 3 prawa budowlanego oraz art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego)

Postanowienie to pismo, w którym urząd zamieścił informacje na temat tego, co trzeba uzupełnić w projekcie, co poprawić, jakie jeszcze dokumenty dostarczyć.

Jeśli jesteś inwestorem i otrzymasz postanowienie, w którym wskazano braki w projekcie, musisz z tym pismem pójść do projektanta. W zależności od rodzaj braków może będziesz musiał wypożyczyć projekt, który złożyłeś do urzędu (uwaga: urząd raczej nie wypożyczy Ci wszystkich 4 egzemplarzy projektu za jednym razem), by zanieść go do projektanta, który poprawi błędy. Jeśli błędów jest niewiele, być może wystarczy, że pójdziesz do urzędu z projektantem i będzie on mógł na miejscu poprawić projekt. Jeśli chcesz, by projektant zrobił to samodzielnie, musisz dać mu pełnomocnictwo.

Braki musisz uzupełnić w ściśle określonym terminie. Jeżeli tego nie zrobisz, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. O tym, ile czasu otrzymasz na uzupełnienie braków, decyduje organ. Ale czas ten musi być taki, byś miał szansę zdążyć ze wszystkim. Na przykład jeśli musisz uzgodnić projekt z konserwatorem zabytków, to urząd nie powinien nakazać Ci uzupełnić braki w ciągu tygodnia, bo to zdecydowanie za krótko, by uzyskać takie uzgodnienie.

Jeśli z jakichś powodów nie jesteś w stanie uzupełnić braków w terminie – złóż wniosek o zawieszenie postępowania. Jeśli urząd zawiesi postępowanie, wszelkie terminy zostają wstrzymane, a Ty możesz spokojnie uzupełnić wszystkie braki. Po ich uzupełnieniu musisz złożyć wniosek o podjęcie postępowania.

 

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę

Jeśli dokumentacja projektowa jest kompletna, projekt jest zgodny z przepisami, otrzymujesz decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie oznacza to, że możesz od razu rozpocząć roboty. W tekście o formalnościach koniecznych do przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Wyżej wymieniliśmy dokumenty, które pojawiają się w większości postępowań o pozwolenie na budowę. Oprócz ww. pism możesz otrzymać jeszcze inne. Na przykład często po postanowieniu a przed wydaniem decyzji organ wysyła jeszcze jedno zawiadomienie do stron postępowania, w którym informuje, że uzupełniono / zmieniono projekt i można się z ostateczną wersją zapoznać. Takie zawiadomienie pojawia się zazwyczaj, gdy braków i zmian w projekcie jest dużo.

 

Ile czasu urząd ma na wydanie pozwolenia?

Kodeks postępowania administracyjnego mówi, że sprawy powinny być załatwiane w ciągu 30 dni, a te wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni. Jednak w prawie budowlanym istnieje przepis uszczegóławiający, zgodnie z którym urząd powinien zmieścić się w 65 dniach. Jeśli organ nie wyda decyzji w ciągu tych 65 dni, zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Jednak do okresu 65 dni nie wlicza się czasu, w którym uzupełniałeś braki (podstawa prawna: art. 35 ust. 8 prawa budowlanego).

 

Czy czekając na decyzję o pozwoleniu na budowę, mogę wytyczyć budynek lub wykonać wykop pod fundamenty?

Takie prace stanowią już budowę i nie możesz ich wykonać przed uzyskaniem pozwolenia i dopełnieniem pewnych formalności związanych z rozpoczęciem robót. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym tekście na temat robót, których nie możesz wykonać przed uzyskaniem pozwolenia.

postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę szkolenie wideo

Jeśli interesuje Cię ten temat, zajrzyj do naszego szkolenia „Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę”. Przyda Ci się ono, jeśli:

 • jesteś projektantem – dowiesz się, jak
  przebrnąć przez urzędowe formalności i szybko uzyskać pozwolenie na budowę;
 • jesteś urzędnikiem – dowiesz się, jak poprowadzić postępowanie sprawnie i zgodnie z przepisami.
Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Komentarz

 1. luc
  | Odpowiedz

  Witam, proszę o pomoc, mam działkę na której znajdował się budynek mieszkalny, został on rozebrany do fundamentów w celu odbudowy stanu faktycznego ale z nowych materiałów ( fundamenty pozostały). W tym czasie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego który uznano moją działkę jako tereny zieleni przydomowej z zakazem zabudowy. We wszystkich dokumentach jest budynek wyrysowany na działce, ma numer domu itd. Według Nadzoru budowlanego mogę odtworzyć budynek zarachowując wszystkie wymiary budynku itd. Czy urzędnicy mogą zablokować odbudowę tego domu? Czy mogę napotkać na inne trudności?

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ