Duże zmiany w warunkach technicznych – co nas czeka już za pół roku – część 1

with 23 komentarze

Trwają prace nad zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli rozporządzenie zostanie podpisane, nowe przepisy wejdą w życie 1.01.2018 r. Jakie zmiany nas czekają?

 

Nowelizacja wprowadza zmiany w załączniku nr 1 (Wykaz Polskich Norm) oraz w działach: Przepisy ogólne, Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, Budynki i pomieszczenia, Wyposażenie techniczne budynków, Bezpieczeństwo pożarowe, Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.

 

Nowe warunki techniczne – co się zmieni w 2018 r.


W dzisiejszym artykule omawiamy najważniejsze zmiany w Działach I i II. O zmianach w Działach III, IV i V przeczytasz w kolejnej części artykułu.

 

Dział I Przepisy ogólne

Nowelizacja zmienia definicje: zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej, terenu biologicznie czynnego, wprowadza też kilka nowych: działka budowlana, parking, aneks kuchenny.

Najbardziej wyczekiwana jest chyba definicja działki budowlanej. Jak brzmi? Przez pojęcie działki budowlanej należy rozumieć „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

 

Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

W Rozdziale 1 – Usytuowanie budynku zmieni się par. 13 oraz 12 wskazujący, jak należy sytuować budynek względem granic działki. Oto najważniejsze zmiany:

 • odległości 3 m i 4 m będą dotyczyć odpowiednio „ścian bez okien i drzwi” i „ścian z oknami i drzwiami”. W tej chwili mamy otwory okienne i drzwiowe;
 • budynek będziemy mogli zlokalizować w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej tylko, jeśli plan miejscowy na to pozwoli. Obecnie budynek możemy w ten sposób usytuować również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy;
 • w szczególnych ściśle wskazanych przypadkach będziemy mogli zlokalizować budynek bezpośrednio przy granicy i nie będzie to dotyczyć tylko zabudowy jednorodzinnej, jak to jest teraz;
 • budynek gospodarczy będziemy mogli usytuować przy granicy lub w odległości 1,5 m bez względu na jego gabaryty. Aktualnie obowiązuje ograniczenie dotyczące długości – 5,5 m i wysokości – 3 m. Ograniczenie to pozostanie w stosunku do garaży, z tym że zmieni się maksymalna długość – z 5,5 m na 6,5 m;
 • zostanie doprecyzowana odległość okapu od granicy działki – będzie ona dotyczyła okapu „zwróconego w stronę granicy”, a w pewnych przypadkach okap ten będzie mógł być oddalony 1 m od granicy;
 • powyższe odległości będziemy musieli zachować, bez względu na to, czy sąsiednia działka będzie budowlana czy też nie. Wymagania te nie będą obowiązywać jedynie w sytuacji, gdy sąsiednia działka będzie działką drogową. Obecnie budynek lokalizujemy w odpowiedniej odległości od granicy działki budowlanej, czyli wymagania nie obowiązują, jeśli sąsiednia działka jest np. działką rolną.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 

Co jeszcze? Rozdział 3 zmieni tytuł z „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” na „Parkingi dla samochodów” i nowe brzmienie otrzymają wszystkie paragrafy z wyjątkiem ust. 1 w par. 18. Poniżej najważniejsze zmiany:

 • zwiększy się szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m;
 • zostaną wskazane odległości od okien i granicy działki budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe, czyli np. ciężarowych. Obecnie takie regulacje obowiązują tylko dla samochodów osobowych, a np. dla ciężarowych już nie;
 • odległości stanowisk postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki i okien będą zróżnicowane w zależności od ilości miejsc postojowych, z tym że pierwszy przedział będzie wynosił do 10 stanowisk zamiast do 4.

Dosyć istotna zmiana zostanie wprowadzona w rozdziale 4 – Miejsca gromadzenia odpadów stałych. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej będziemy mogli sytuować miejsca gromadzenia odpadów stałych bez konieczności zachowania odpowiednich odległości od okien, drzwi i granicy działki budowlanej.

Niewielkie zmiany zostaną wprowadzone także w rozdziałach:
3 – Dojścia i dojazdy,
5 – Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych,
7 – Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe,
8 – Zieleń i urządzenia rekreacyjne.

 

O pozostałych zmianach w warunkach technicznych przeczytasz w artykułach:

Planowane zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki – część 2
Zmiany w warunkach technicznych od 1.01.2018 r. – część 3

 

Na jakim etapie są prace nad rozporządzeniem?

Projekt rozporządzenia zmieniającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie trafił do Komisji Prawa. Tutaj znajdziesz cały projekt rozporządzenia.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAMÓW NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE MATERIAŁY

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

23 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A jakie brzmienie ma mieć definicja zabudowy śródmiejskiej?

  • Magda /MGM/
   |

   "zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku miejscowego planu"

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  "odległości 3 m i 4 m będą dotyczyć odpowiednio „ścian bez okien i drzwi” i „ścian z oknami i drzwiami”. W tej chwili mamy otwory okienne i drzwiowe;"
  Jak dotąd odległość mierzy się od krawędzi OTWORU okiennego lub drzwiowego. Czy po zmianie rozporządzenia będzie się mierzyć odległość od ściany? Czy znowu urząd będzie miał swoją interpretację :) A co z okrągłymi budynkami?

  • Magda /MGM/
   |

   Teraz przepis ten brzmi: "(…) budynek (…) należy sytuować w odległości od granicy (…) nie mniejszej niż:
   1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy (…)".

   Po zmianie będzie:
   "zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami".

   Akurat w tej zmianie chodzi o to, żeby było jasne, w jaki sposób sytuować budynki mające np. szklane ściany. Pojęcia "otwór okienny" i "otwór drzwiowy" nie są nigdzie zdefiniowane, natomiast definicja "okna" i "drzwi" znajduje się w Polskiej Normie.

   Nie spotkałam się z sytuacją, w której odległość byłaby liczona od krawędzi otworu. To budynek należy sytuować w odpowiedniej odległości od granicy, a więc odległości dotyczą ściany. Ale skoro teraz są różne interpretacje, to pewnie nadal będą.

   Jeśli chodzi o budynek okrągły to… ciekawe pytanie :) Myślę, że trzeba będzie po prostu zachować odległość 4 m lub ewentualnie 3 m – jeśli okno lub drzwi będą po przeciwnej stronie niż granica.

  • Anonimowy
   |

   Stosowanie norm nie jest obligatoryjne, a nigdzie nie wyszukałem aby akurat ta norma była przywołana w jakimkolwiek rozporządzeniu wykonawczym do PB1994?

  • Magda /MGM/
   |

   Rzeczywiście, też nie znalazłam. Ale z drugiej strony chyba lepiej, gdy pojęcie jest zdefiniowane chociaż w normie niż nie jest nigdzie. Zresztą nawet bez definicji nie powinno być problemu z tym, co to są drzwi i okna :) Natomiast z otworami okiennymi i drzwiowymi są problemy interpretacyjne, zwłaszcza w budynkach o konstrukcji słupowo-ryglowej, ze szklanymi elewacjami.

 3. Mika
  | Odpowiedz

  Witam, a co z odległościami od miejsc postojowych w zabudowie jednorodzinnej? Ma zostać absurdalne 7 m od okien i 3 m od granicy działki budowlanej?

  • Magda /MGM/
   |

   Nie, to też będzie zmienione w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego lub dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Jeśli chodzi o odległość od granicy to nie trzeba jej będzie zachowywać, gdy sąsiednia działka będzie drogą, a także, jeśli miejsca postojowe będą się stykać z podobnymi na sąsiedniej działce.

 4. Mika
  | Odpowiedz

  Witam, a co z absurdalnym przepisem dotyczącym odległości miejsc postojowych wynoszącej 7 m od okien w zabudowie jednorodzinnej? Miały być zmiany znoszące te ograniczenie.

  • Magda /MGM/
   |

   To też będzie zmienione w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego lub dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych :)

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jak można zaskarżyć niniejszy przepis ? W moim odczuciu wiele przepisów WT2002 nie mówią nic o warunkach technicznych ale jawnie wchodzą z butami w prawo własności. Te przepisy tworzone były po to by zapobiegać problemom zawartym w ustawie, w tym np. ochronie zdrowia, ppoż czy ochrony interesów osób trzecich. I tak np. są sytuacje gdzie hotele są zwolnione z tego przepisu – czym się różni okno hotelowe od okna domu jednorodzinnego? Czy w pokoju hotelowym śpi się max.4 godziny? Kolejna bzdura w zabudowie śródmiejskiej, np. jadać w starej zabudowie Wrocławia wiele aut stoi pod oknami, tutaj chociaż są regulacje dot. zakazu parkowania aut tyłem w stosunku do okien (chyba kodeks o ruchu drogowym?) Dodatkowo w wielu miejscach nie ma zaznaczonych miejsc postojowych, np na drogach wewnętrznych można parkować prawie tak jak się chce. Dla mnie jako inżyniera przepisy powinny dotyczyć spraw policzalnych i związanych z techniką a nie urządzeniem budynku. Najgłupsza regulacja w tych WT2002 to kwestia otwierania drzwi do łazienki, analizowałem projekty bud z innych krajów tylko w Polsce są takie smaczki :)) Wracając do miejsca postojowego czy ten przepis nie narusza konstytucji i np. kodeksu cywilnego ? Przecież mam pełne prawo czerpać pożytki ze swojego mienia w granicach rozsądku czyli tak aby nie wkurzać sąsiada?

  • Magda /MGM/
   |

   Rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, to są planowane zmiany. Konsultacje publiczne były w zeszłym roku.
   Więcej znajdzie Pan tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403

  • Anonimowy
   |

   Panie anonimowy, proszę pojechać do Hiszpanii, tam wszystkie drzwi w toaletach otwierają się do środka. Wychodząc z kabiny wyciera Pan swoimi łydkami oblany kibel, no super!

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  No i super, niech każdy decyduje o swoim jak mu się podoba. Jak komuś pasuje to niech sobie zamiast drzwi walnie roletę albo drzwi na zasadzie bramy garażowej :) Sam mam łazienkę gdzie drzwi otwierają się do wewnątrz, z tym że łazienka ma około 22 m2 i nie widzę problemu w jej użytkowaniu jednak wg prawa budowlanego złamałem przepisy …

 7. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,

  Myśle o wybudowaniu wiaty.
  Biorę pod uwagę 3 przepisy, które muszę muszę spełniać:
  1) Odległość od działki budowlanej
  2) Odległość wiaty od drogi.
  3) Odległość wiaty od okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt stały

  Ad.1 Wiatę chcę wykonać przy samej granicy działki. Wiata będzie graniczyć nie z działką budowlaną a pieszojezdnią (więc nie ma tu mowy o działce budowlanej)
  Ad.2 W przepisach o drogach publicznych z 85 roku jest wymagana odległość obiektu (w tym wiaty) od drogi publicznej. Pytanie czy droga wewnętrzna osiedlowa – pieszojezdnia jest drogą gminną publiczną. Czy tego przepisu nie muszę brać pod uwagę?
  Ad.3 Wiata była by w odległości ok. 1,5 m od okna swojego aneksu kuchennego. Pytanie czy aneks kuchenny jest miejscem stałego pobytu. Wydaje mi się, że nie.

  Piorąc pod uwagę powyższe, mogę śmiało wybudować wiatę?

 8. Jakie musi spełnic warunki rolnik żeby wybudowac siedlisko na działce o symbolu R , Starostwa dowolnie ustalaja katalog warunków i dokumentów

  • admin
   |

   Na tak ogólne pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Proszę sobie poczytać u nas teksty na temat: zabudowy zagrodowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. U góry strony jest zakładka "spis treści", w której znajdzie Pan linki do poszczególnych artykułów.

 9. prawo budowalne musi jednoznaczenie definiować katalog warunków dla wydania decyzji pozwolenie nabudowe siedliska Rolniczego , Starostwa sobie tworza rózne przepisy włączając do tego ustawę o gruntach rolnych jako warunek . Sprawa odległości jest budynków od granicy jest sprawa drugorzedna .

  • Magda
   |

   Nie bardzo Pana rozumiem. Zajrzał Pan do tekstów, które wskazałam? To miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy określają, na których działkach można budować i co można na nich budować. W prawie budowlanym nie ma takich regulacji. Jeśli plan miejscowy wskazuje, że na danej działce można realizować zabudowę w ramach siedliska i nie wyjaśnia, czym jest to siedlisko, organy wydające pozwolenie muszą sięgnąć do innych przepisów. Wyjaśniliśmy to w tym tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/zabudowa-zagrodowa-definicje-i-przykady.html

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzien dobry,
  w nowych WT wprowadzono definicje parkingu czyli skupiska miejsc postojowych wraz z dojazdem oraz podano odległości parkingu od budynków i granic działki. W związku z takim zapisem nie bedzie już możliwe zlokalizowanie drogi szer. 5 m wzdłuż granicy działki i zlokalizowanie przy niej 10 miejsc parkingowych, gdyż droga stanowi parking, a ten należy zlokalizować w w/w przypadku min. 3 m od granicy działki. Analogiczna sytuacja z budynkiem – dotychczas przepisy nie określały jaka odległość musi byc pomiędzy droga a budynkiem ( jedynie odległość drogi pożarowej). Mysle, ze jest to bardzo istotna zmiana, która ogranicza możliwość maksymalnego wykorzystania działki. Jestem ciekawa Pani zdania. Pozdrawiam

  • Magda
   |

   Dzień dobry. Dziękuję za Pani komentarz – słuszna uwaga, ale…

   Powyższy tekst pisałam na podstawie projektu rozporządzenia z dnia 12.04.2017 r. – wtedy w tym przepisie była mowa o parkingach. Natomiast w trakcie prac nad rozporządzeniem zmieniono te parkingi na stanowiska postojowe. Ostatni projekt rozporządzenia, jaki jest dostępny w internecie (z lipca) mówi już właśnie o stanowiskach postojowych.

   Czekam aż ostateczna wersja, podpisana przez Ministra, zostanie opublikowana – wtedy przygotuję nowy przewodnik z już "pewnymi" informacjami.

   Niemniej jednak zmienię tę kwestię w powyższym tekście, by nie wprowadzała w błąd. Pozdrawiam.

 11. Szymon
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Zakupiłem działkę która ma kształ mniej więcej tak jak na tym obrazku https://imgur.com/a/9ZbOI
  Węższa część ma 14,5 metra, a szersza 16,5. Z tego co wiem, przy działce węższej niż 16 metrów nie trzeba zachować odległości 3 metrów od granicy. Pytanie teraz jeżeli chce zbudować dom przy tej górnej granicy (północ), który będzie się rozciągać na obie części węższa i szerszą, to czy tam gdzie jest wąsko wystarczy, że zachowam 1,5 metra odległości, a tam gdzie szerzej muszę 3? Jak to wygląda?
  Dziękuję!

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Teoretycznie będzie tak, jak Pan napisał (z tym że dotyczy to ściany bez okien i drzwi), ale proszę wziąć pod uwagę, że obowiązują tutaj nie tylko te podstawowe przepisy określające odległość od granicy, ale też dodatkowe związane m.in. z odległością od budynków zlokalizowanych na sąsiedniej działce. W związku z tym nie wiem, czy akurat u Pana będzie możliwa taka lokalizacja. Najlepiej, gdyby udał się Pan do projektanta – ten powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.