Planowane zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki – część 2

with 8 komentarzy

Już być może za pół roku czekają nas spore zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia. Jeśli zostanie ono podpisane, nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r.

Dzisiaj druga część artykułu na ten temat. Omawiamy planowane zmiany w Dziale III Budynki i pomieszczenia, wspominamy też o Działach IV i V. O zmianach w dwóch pierwszych działach rozporządzenia przeczytasz w poprzednim artykule na ten temat. Natomiast zmiany w Dziale VI Bezpieczeństwo pożarowe opisujemy w kolejnym tekście.

 

Co się zmieni w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Najważniejsze zmiany w Dziale III Budynki i pomieszczenia:

 • w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi nie będzie mógł być niżej niż poziom terenu przy budynku. Aktualnie w przepisie jest mowa o pomieszczeniach mieszkalnych i poziomie terenu od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi;
 • w budynkach zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi nie będzie musiał znajdować się 30 cm powyżej terenu otaczającego budynek;
 • poziom podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów będzie mógł się znajdować poniżej poziomu terenu pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
 • zostanie uchylony par. 80 dotyczący minimalnej kubatury łazienki z wentylacją grawitacyjną. Wymagania w tym zakresie pozostaną w par. 172;
 • w budynkach obsługi bankowej, handlu i usług o powierzchni użytkowej do 100 m² nie trzeba będzie urządzać ustępów ogólnodostępnych;
 • ustępy dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej będą musiały być oddzielone ściankami i drzwiami o wysokości minimum 1,5 m. Obecnie nie muszą być wydzielone;
 • w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m², oraz w budynkach stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m² będzie musiało znajdować się pomieszczenie przeznaczone do karmienia i przewijania dzieci;
 • zmienią się par. 92 i 93 dotyczące wyposażenia kuchni i łazienki w budynkach wielorodzinnych;
 • zostaną uchylone wymagania dotyczące minimalnej szerokości pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych (par. 94). Zamiast tego pojawi się wymóg minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania – 25 m²;
 • w par. 104 zmienią się wymagania dotyczące dojazdu i stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym.

 

Powyższe zmiany w Dziale III zostaną wprowadzone w rozdziałach:

 • Wymagania ogólne,
 • Oświetlenie i nasłonecznienie,
 • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
 • Pomieszczenia higienicznosanitarne,
 • Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
 • Garaże dla samochodów osobowych.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 

W Dziale IV Wyposażenie techniczne budynku zmiany pojawią się w rozdziałach:

 • Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody,
 • Wentylacja i klimatyzacja,
 • Instalacja gazowa na paliwa gazowe,
 • Instalacja telekomunikacyjna,
 • Urządzenia dźwigowe.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAMÓW NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE MATERIAŁY

 

W Dziale V Bezpieczeństwo konstrukcji w par. 206 ust. 2 zostanie ujednolicone nazewnictwo. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji będzie potrzebna w przypadku, tak jak dotychczas, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, a także zmiany sposobu użytkowania budynku. Obecnie przepis mówi o „zmianie przeznaczenia budynku”.

 

Działem VI Bezpieczeństwo pożarowe zajmiemy się w kolejnym tekście. Zmian w tej części warunków technicznych szykuje się sporo. Jedna z ważniejszych dotyczy par. 271 ust. 8:

 • pojawi się definicja granicy lasu;
 • niektóre budynki, w tym również domy jednorodzinne, będzie można sytuować w odległości 4 m od lasu – jeśli las będzie znajdował się na sąsiedniej działce, a nawet bez zachowania wymaganych odległości – jeśli las będzie na tej samej działce i zostaną spełnione dodatkowe warunki. Szczegółowo opisujemy te zmiany w kolejnym tekście.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

8 Odpowiedzi

 1. Paulina
  | Odpowiedz

  Odnośnie "w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi nie będzie mógł być niżej niż poziom terenu przy budynku"
  Co z budynkami na skarpie,w skarpie itp. ? Jak będzie liczony poziom terenu- w każdym miejscu, uśredniony, inaczej?

  • Magda /MGM/
   |

   Par. 73 ust. 1 będzie brzmiał:
   "1. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku".

   Jeśli poziom terenu będzie powyżej poziomu podłogi z którejkolwiek strony pomieszczenia – pomieszczenie to nie będzie mogło być pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

 2. Paulina
  | Odpowiedz

  No dobrze. Wg. mnie to będzie interpretowane tak, że nawet jeśli wszystkie ściany pomieszczenia są powyżej, oświetlenie jest spełnione itp., ale gdzieś z tyłu BUDYNKU poziom jest wyżej, to budynek nie przejdzie. Taki Edge House z Krakowa na przykład się w to łapie. Wcześniejszy zapis ze ścianą z oknami był zrozumiały i logiczny.
  Ciekawa jestem, dlaczego wprowadzili taki przepis? Co ma to na celu?

  • Magda /MGM/
   |

   W uzasadnieniu na ten temat właściwie nic nie ma.

   Uzasadnienie do par. 73 brzmi:
   "a) Regulacje zawarte w § 73, odnoszące się do poziomu podłogi, zmodyfikowano, ponieważ wymóg aktualnie zawarty w ust. 2 – dotyczący sytuowania poziomu podłogi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, oświaty, wychowania i nauki co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku – nie znajduje uzasadnienia. Powoduje poważne bariery w dostępie do obiektów i idące za tym duże koszty rozwiązań usuwających te bariery. W nowoprojektowanym § 73 ust. 1 dodano możliwość usytuowania poziomu podłogi powyżej poziomu terenu, a także na równi poziomu terenu przy budynku.
   b) Dodatkowo zmieniono regulację w zakresie możliwości sytuowania pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów poniżej poziomu terenu pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej
   w przypadku takiej konieczności w porozumieniu z właściwym okręgowo inspektorem pracy".

 3. adrian brody
  | Odpowiedz

  czy przewiduje się zmianę przepisu dot. odległości miejsca postojowego przy zabudowie jednorodzinnej ? Jest to chory przepis, z którego powodu nieraz musimy cofać budynek o 5 m wgłąb działki ponieważ od frontu nie mieści się miejsce postojowe ( 7 m od okien ) !

  • admin
   |

   Tak, niektóre miejsca postojowe przy budynkach jednorodzinnych zostaną zwolnione z tego wymogu. Przepis będzie brzmiał:
   "Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku".

 4. Bartek
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  czy wprowadzenie „wymogu minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania – 25 m²” oznacza, że nie będzie już możliwości zaadoptowania pojedynczych małych pomieszczeń < 25m2 na np. strychach do celów mieszkaniowych (osobny lokal)?
  Co wlicza się do tak liczonej powierzchni (szukamy jak tu zwiększyć powierzchnię ;-) : Schody? Balkony / tarasy? Antresola?
  Dziękuje i pozdrawiam
  Bartek

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Dzień dobry.
   Możliwa będzie przebudowa już istniejących mieszkań o takiej powierzchni. Pisaliśmy o tym tutaj: Nowe warunki techniczne – kiedy je stosować.

   Oprócz tego w przypadku istniejących budynków możliwe są pewne odstępstwa od warunków technicznych – na podstawie par. 2. Przeczyta Pan o tym tutaj: Kiedy stosujemy warunki techniczne.
   Pozdrawiam :)

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.