Przedłużenie dachu w istniejącym budynku – pozwolenie, zgłoszenie, a może brak formalności?

with Jeden komentarz
przedłużenie dachu

Niedawno jedna z czytelniczek, Pani Anna, zadała nam takie oto pytanie: „Czy potrzebujemy pozwolenia na przedłużenie dachu, który zostanie oparty na słupie?” Temat jest złożony, więc zajmiemy się nim w dzisiejszym tekście.

By móc odpowiedzieć na pytanie zawarte we wstępie, musimy prawidłowo zakwalifikować opisane roboty budowlane (w tym przypadku do rozbudowy lub przebudowy) oraz wiedzieć, w jakim budynku roboty te zostaną wykonane.

Zacznijmy od kwalifikacji robót. Jedno jest pewne – takie roboty na pewno nie są remontem. Dlaczego? Ponieważ remont jest wtedy, gdy odtwarzamy stan pierwotny, a w tym przypadku powstają nowe elementy.

Pozostaje nam zatem przebudowa i rozbudowa.

 

Co to jest rozbudowa i przebudowa budynku?

Przebudowa to „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (…)”.

Definicji rozbudowy nie ma w przepisach, dlatego powołamy się na orzecznictwo. Zgodnie z wyrokiem NSA II OSK 2484/14: „Przez rozbudowę należy bowiem rozumieć zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość”.

Z powyższych definicji możemy wysnuć dwa wnioski, które będą nam potrzebne, by odpowiedzieć na pytanie zawarte we wstępie:

  • gdy zmienia się kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość lub szerokość budynku – mamy do czynienia z rozbudową budynku,
  • gdy nie zmienia się żaden z ww. parametrów – to jest to przebudowa.

Definicję remontu, rozbudowy i przebudowy oraz więcej informacji na temat kwalifikacji różnych rodzajów robót znajdziesz w tekście „Co to jest: remont, budowa, przebudowa i inne roboty budowlane – definicje i przykłady”.

 

Czy w wyniku przedłużenia dachu zmienia się powierzchnia zabudowy?

Do powierzchni zabudowy nie wliczamy elementów drugorzędnych, np. daszków czy występów dachowych. Czy nasze przedłużenie dachu będzie takim elementem drugorzędnym? Temat powierzchni zabudowy jest złożony i omawialiśmy go już w tekście „Jak obliczyć powierzchnię zabudowy”, gdzie znajdziesz więcej szczegółów.

 

Czy przedłużenie dachu powoduje zwiększenie kubatury budynku?

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zajrzeć do par. 3 pkt 24 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, gdzie wyjaśniono pojęcie kubatury brutto budynku.

Przez kubaturę brutto budynku należy rozumieć „sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu”.

W tej definicji interesują nas dwie rzeczy:

  • do kubatury brutto wlicza się kubaturę ganków i werand,
  • do kubatury brutto nie wlicza się kubatury daszków.

 

Czy przedłużenie dachu jest rozbudową budynku, czy jego przebudową?

Myślę, że dużo zależy od tego, jaki jest cel przedłużenia dachu.

Jeśli wziąć pod uwagę, że daszków nie wlicza się do powierzchni zabudowy (chociaż z tym różnie bywa) ani kubatury brutto budynku – będzie to przebudowa.

Ale jeśli pod dachem powstanie ganek lub weranda – będzie to już rozbudowa budynku, ponieważ ganki i werandy wlicza się do kubatury brutto budynku. Myślę, że postawienie słupa zwiększa prawdopodobieństwo, że organ w ten właśnie sposób zakwalifikuje takie roboty.

 

Czy przedłużenie dachu wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

Rodzaj formalności zależy od tego, jaki jest cel przedłużenia dachu, to znaczy, czy roboty te zaliczymy do przebudowy czy do rozbudowy budynku. Z kolei jeśli chodzi o formalności związane z przebudową i rozbudową budynku, to zależą one od tego, w jakim budynku roboty są wykonywane.

Na temat przebudowy przeczytasz w tekście: „Przebudowa obiektu budowlanego – jakie formalności musisz przeprowadzić, zanim rozpoczniesz roboty”. Natomiast przy rozbudowie budynku procedura jest taka sama jak przy budowie. To znaczy, jeśli budowa danego budynku wymaga pozwolenia na budowę, to jego rozbudowa również. 


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jedna odpowiedz

  1. Kinga
    | Odpowiedz

    Strasznie pokrętne to, nic nie wynika z tego tekstu. Brak odpowiedzi na pytanie.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.