Nowe warunki techniczne od 1.01.2018 r. – kiedy je stosować

with 3 komentarze

Nowe warunki techniczne8 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (znajdziecie je pod poz. 2285), a tym samym stało się jasne – 1.01.2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, ale nie wszystkie. Jeden z nich wejdzie w życie później, a do części spraw nadal będziemy stosować dotychczasowe przepisy.


Jaki przepis zacznie obowiązywać dopiero za rok?

Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie 1.01.2018 r. z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – czyli 9.12. 2018 r. O jakim przepisie mowa? Chodzi o zmiany w par. 104 dotyczącym garaży, a dokładniej drogi dojazdowej do miejsc postojowych i samych miejsc postojowych.

 


Planowane zmiany dokładnie opisywaliśmy w 3 tekstach – zajrzyj do nich, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat:
część 1: Duże zmiany w warunkach technicznych – co nas czeka już za pół roku
część 2: Planowane zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
część 3: Zmiany w warunkach technicznych od 1.01.2018 r.


 

Kiedy nie musimy stosować nowych warunków technicznych?

 

Warunki techniczne w aktualnie obowiązującej wersji (czyli bez zmian) będziemy stosować do inwestycji, w przypadku których do 31.12.2017 r.:

 • złożymy wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego – czyli wszystkie wnioski złożone w tym roku, będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów i nie trzeba będzie ich dostosowywać do nowych przepisów;
 • dokonamy zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – jeśli chcemy, by zgłoszenie było rozpatrywane na podstawie starych przepisów, musimy złożyć wniosek do końca roku;
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – nawet jeśli nie rozpoczęliśmy budowy, albo nawet decyzja nie stała się jeszcze ostateczna, nie musimy dokonywać żadnych zmian w projekcie i dostosowywać go do nowych przepisów.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

Na wniosek inwestora par. 12 ust. 2 będzie stosowany w dotychczasowym brzmieniu w przypadku inwestycji, wobec której do 31.12.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz dla której do 31.12.2019 r.:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 

Par. 55 ust. 4 – budynki przekształcone w wielorodzinne do 31.12.2017 r.

W przypadku budynków innych niż mieszkalne wielorodzinne, dla których wydano pozwolenie na budowę przed 1.04.1995 r. i dla których do 31.12.2017 r. zmieniono sposób użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne, par. 55 ust. 4 rozporządzenia może być stosowany w brzmieniu dotychczasowym. Przepis ten dotyczy możliwości zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń nad 4. kondygnacją na mieszkania w budynku niewyposażonym w dźwigi.

 

Par. 94 – minimalna powierzchnia mieszkań

Par. 94 w nowych warunkach technicznych brzmi: „Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m²”.

Zmienionego par. 94 nie stosujemy do przebudowy mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m²:

 • powstałych w ramach zamierzeń budowlanych, które wymieniliśmy wyżej na początku akapitu „Kiedy nie musimy stosować nowych warunków technicznych?”, tj. tych, dla których do 31.12.2017 r. złożono wniosek, dokonano zgłoszenia, wydano decyzję.
 • które w dniu 1.01.2018 r. spełniają warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), który brzmi: „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych”.

 

Normy wymienione w lp. 49 załącznika

W pozycji tej są wymienione normy dla konstruktorów, na które powołuje się par. 204 ust. 4 rozporządzenia: „Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji”. Zmienione rozporządzenie w poz. 49 załącznika wymienia jedynie Eurokody.

Normy wymienione w lp. 49 załącznika dotychczasowych (niezmienionych) warunków technicznych możemy stosować dla zamierzeń budowlanych, dla których przed 1.01.2021 r.:

 • złożymy wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
 • dokonamy zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

3 Odpowiedzi

 1. Ola
  | Odpowiedz

  „Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie 1.01.2018 r. z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – czyli 9.12. 2018 r. O jakim przepisie mowa? Chodzi o zmiany w par. 104 dotyczącym garaży, a dokładniej drogi dojazdowej do miejsc postojowych i samych miejsc postojowych.”

  Skąd pochodzi ta informacja?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) – par. 3.

 2. ???
  | Odpowiedz

  czyli od 01.01.2021 r projektowanie konstrukcji może zostać wykonane jedynie na podstawie Eurokodu ? nie będzie już możliwa dobrowolność wyboru ?

Zostaw Komentarz

Zobacz e-book Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce, wyd. 2 rozszerzone. Zamiast narzekać na przepisy, poznaj je tak, by nie dać się zagiąć. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.