Parkingi – wymiary stanowisk postojowych

with Brak komentarzy

Ostatnia nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. wprowadziła sporo zmian w zakresie lokalizacji i wymiarów stanowisk postojowych. Co się zmieniło?

 

Rozdział 3 warunków technicznych prawie całkowicie zmienił brzmienie, chociaż część wymagań pozostała bez zmian. Zmieniono przede wszystkim jego nazwę z „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” na „Parkingi i garaże dla samochodów”. Co jeszcze?

 

Ponadto w nowych warunkach technicznych:

  • wprowadzono definicję „parkingu”,
  • określono wymagania dla stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe,
  • pozwolono na zbliżenie do okien stanowisk postojowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszczono sytuowanie niezadaszonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w ilości nie większej niż 2) bezpośrednio przy granicy działki, jeśli stykają się z podobnymi na działce sąsiedniej,
  • pozwolono na zbliżenie do budynku jednorodzinnego parkingów składających się z jednego lub dwóch niezadaszonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.

 

Co to jest parking?

Definicję parkingu wprowadzono w § 3 pkt 25 rozporządzenia.

Parking
wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują

 

Jakie wymiary powinny mieć stanowiska postojowe?

Wymiary stanowisk postojowych przedstawia poniższa tabela.
W strefie z darmowymi materiałami dostępnej dla subskrybentów newslettera znajdziesz tę tabelę w formie pliku pdf z możliwością wydruku.

wymiary stanowisk postojowych

 

Informacje na temat lokalizacji na działce miejsc postojowych i innych obiektów znajdziesz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce według nowych warunków technicznych”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz