Parkingi – wymiary stanowisk postojowych

Ostatnia nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. wprowadziła sporo zmian w zakresie lokalizacji i wymiarów stanowisk postojowych. Co się zmieniło?

 

Rozdział 3 warunków technicznych prawie całkowicie zmienił brzmienie, chociaż część wymagań pozostała bez zmian. Zmieniono przede wszystkim jego nazwę z „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” na „Parkingi i garaże dla samochodów”. Co jeszcze?

 

Ponadto w nowych warunkach technicznych:

  • wprowadzono definicję „parkingu”,
  • określono wymagania dla stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe,
  • pozwolono na zbliżenie do okien stanowisk postojowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszczono sytuowanie niezadaszonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w ilości nie większej niż 2) bezpośrednio przy granicy działki, jeśli stykają się z podobnymi na działce sąsiedniej,
  • pozwolono na zbliżenie do budynku jednorodzinnego parkingów składających się z jednego lub dwóch niezadaszonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.

 

Co to jest parking?

Definicję parkingu wprowadzono w § 3 pkt 25 rozporządzenia.

Parking
wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują

 

Jakie wymiary powinny mieć stanowiska postojowe?

Wymiary stanowisk postojowych przedstawia poniższa tabela.
W strefie z darmowymi materiałami dostępnej dla subskrybentów newslettera znajdziesz tę tabelę w formie pliku pdf z możliwością wydruku.

wymiary stanowisk postojowych

 

Informacje na temat lokalizacji na działce miejsc postojowych i innych obiektów znajdziesz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce według nowych warunków technicznych”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 

Myślisz, że może przydać się Twoim znajomym? Udostępnisz? Dzięki!

Prześlij komentarz