Zmiany w prawie budowlanym 2018 – budowa urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych bez pozwolenia

with Brak komentarzy

Zmiany w prawie budowlanym 2018Niedawno znowelizowano ustawę o drogach publicznych i wprowadzono niewielką (ale istotną) zmianę w prawie budowlanym. Do katalogu obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia znajdującym się w art. 29 prawa budowlanego dodano nową pozycję.

 

Z formalności budowlanych (zarówno z pozwolenia jak i zgłoszenia) zwolniona jest budowa
„urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12)”.

W powyższych artykułach wymieniono:

  • w art. 13o ust. 1: „stacjonarne i przenośne urządzenia służące do poboru lub kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia”;
  • w art. 20g ust. 1: „stacjonarne i przenośne urządzenia służące do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia”.

 

Kiedy wprowadzono zmiany

Zmiany weszły w życie 4.01.2018 r. i zostały wprowadzone ustawą z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12). Artykułem 2 ww. ustawy zmieniono prawo budowlane dodając do art. 29 ust. 1 punkt 11c.

W związku z tym, że punkt 11c w ustępie 1 artykułu 29 nie został wymieniony w art. 30 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego wskazującym, które z obiektów i robót wymienionych w art. 29 wymagają zgłoszenia, przedmiotowe roboty nie wymagają również zgłoszenia.

Jednak zwolnienie z pozwolenia i zgłoszenia nie powoduje, że urządzenia takie można dowolnie instalować, ponieważ znowelizowana ustawa o drogach publicznych wprowadza szczegółowe wytyczne w tym zakresie.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAMÓW NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE MATERIAŁY
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book dla wszystkich, którzy chcą znać prawo budowlane, już dostępny DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ