Zmiany w prawie budowlanym w 2018 r. – stacje i punkty ładowania

with Brak komentarzy

Stacje i punkty ładowania - zmiany w prawie budowlanym w 2018 r.Prawo budowlane zmieniło się w 2018 r. już 3 razy. Zmiany były niewielkie, ale jedna z nich wprowadziła sprzeczne ze sobą zapisy. Sprawdźmy, o co chodzi.

 

Te bardziej istotne zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu obiektów i robót niewymagających pozwolenia na budowę. Do art. 29 ust. 1 dodano:

  • pkt 8a, w którym wskazano, że pozwolenia nie wymaga budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
  • pkt 11c, zgodnie z którym bez pozwolenia możemy budować urządzenia instalowane w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia.

O urządzeniach instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych już pisaliśmy. Dzisiaj zajmiemy się stacjami i punktami ładowania.

Oprócz wspomnianego art. 29 ust. 1 pkt 8a, zmieniono również art. 29a oraz art. 30 ust. 1 pkt 1a. Zgodnie z tymi przepisami stacje ładowania możemy budować na zgłoszenie lub bez zgłoszenia (podobnie jak przyłącza). Natomiast na budowę punktów ładowania nie potrzebujemy ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

 


W naszej strefie z darmowymi materiałami dostępnej dla subskrybentów newslettera jest już dostępny zaktualizowany spis obiektów i robót niewymagających pozwolenia. Zapisz się na newsletter, a otrzymasz dostęp do materiałów.


 

Stacje i punkty ładowania – geodezyjne wyznaczenie obiektów i inwentaryzacja powykonawcza

Wraz z wprowadzeniem do art. 29 stacji i punktów ładowania, zmieniono również art. 43 wskazujący, jakie obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – inwentaryzacji powykonawczej.

Wprowadzono do tego przepisu wymagania dotyczące stacji ładowania, ale są one ze sobą sprzeczne. Art. 43 ust. 1 wskazuje, że stacje ładowania podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie i inwentaryzacji powykonawczej, natomiast art. 43 ust. 1a, że nie podlegają one obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1. Zacytujmy te przepisy:

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, obiekty, o których mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podlegają geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmującej ich położenie na gruncie.

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
1) przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią
znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej;
2) stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zastanawiające jest, jak to się stało, że w ustawie wprowadzono takie – sprzeczne ze sobą – przepisy.

 

Kolejna zmiana wprowadzona w prawie budowlanym w 2018 r.

Trzecia zmiana wprowadzona w tym roku w prawie budowlanym to zmiana porządkowa. W art. 85a wskazano, że do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Wcześniej przepis ten przywoływał ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book dla wszystkich, którzy chcą znać prawo budowlane, już dostępny DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ