Zmiany w prawie budowlanym w 2018 r. – stacje i punkty ładowania

with Brak komentarzy

Stacje i punkty ładowania - zmiany w prawie budowlanym w 2018 r.Prawo budowlane zmieniło się w 2018 r. już 3 razy. Zmiany były niewielkie, ale jedna z nich wprowadziła sprzeczne ze sobą zapisy. Sprawdźmy, o co chodzi.

 

Te bardziej istotne zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu obiektów i robót niewymagających pozwolenia na budowę. Do art. 29 ust. 1 dodano:

  • pkt 8a, w którym wskazano, że pozwolenia nie wymaga budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
  • pkt 11c, zgodnie z którym bez pozwolenia możemy budować urządzenia instalowane w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia.

O urządzeniach instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych już pisaliśmy. Dzisiaj zajmiemy się stacjami i punktami ładowania.

Oprócz wspomnianego art. 29 ust. 1 pkt 8a, zmieniono również art. 29a oraz art. 30 ust. 1 pkt 1a. Zgodnie z tymi przepisami stacje ładowania możemy budować na zgłoszenie lub bez zgłoszenia (podobnie jak przyłącza). Natomiast na budowę punktów ładowania nie potrzebujemy ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

 


W naszej strefie z darmowymi materiałami dostępnej dla subskrybentów newslettera jest już dostępny zaktualizowany spis obiektów i robót niewymagających pozwolenia. Zapisz się na newsletter, a otrzymasz dostęp do materiałów.


 

Stacje i punkty ładowania – geodezyjne wyznaczenie obiektów i inwentaryzacja powykonawcza

Wraz z wprowadzeniem do art. 29 stacji i punktów ładowania, zmieniono również art. 43 wskazujący, jakie obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – inwentaryzacji powykonawczej.

Wprowadzono do tego przepisu wymagania dotyczące stacji ładowania, ale są one ze sobą sprzeczne. Art. 43 ust. 1 wskazuje, że stacje ładowania podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie i inwentaryzacji powykonawczej, natomiast art. 43 ust. 1a, że nie podlegają one obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1. Zacytujmy te przepisy:

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, obiekty, o których mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podlegają geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmującej ich położenie na gruncie.

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
1) przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią
znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej;
2) stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zastanawiające jest, jak to się stało, że w ustawie wprowadzono takie – sprzeczne ze sobą – przepisy.

 

Kolejna zmiana wprowadzona w prawie budowlanym w 2018 r.

Trzecia zmiana wprowadzona w tym roku w prawie budowlanym to zmiana porządkowa. W art. 85a wskazano, że do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Wcześniej przepis ten przywoływał ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.