15 mitów o sytuowaniu obiektów na działce, w które (być może) wierzysz

with Brak komentarzy

Sytuowanie obiektów budowlanych na działceWymagania związane z sytuowaniem obiektów budowlanych na działce, znajdujące się w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, budzą sporo wątpliwości. Dziś przedstawiamy mity dotyczące tych przepisów. Zebraliśmy je na podstawie pytań, które do nas przysyłacie i komentarzy, które zostawiacie pod artykułami. Niektóre z nich dotyczą niedawno wprowadzonych zmian.

 

1. Budynek możemy usytuować w dowolnej odległości od granicy działki rolnej, bo odległości wskazane w § 12 zachowujemy tylko wtedy, gdy sąsiednia działka jest budowlana.

 

2. Budynek możemy zlokalizować bezpośrednio przy granicy działki tylko w zabudowie jednorodzinnej.

 

3. Budynek, który nie jest położony równolegle do granicy, sytuujemy tak, by okno znalazło się 4 m od granicy.

 

4. Nie można wybudować na zgłoszenie budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy działki.

 

5. Jeśli inwestor jest właścicielem sąsiedniej działki, może nie zachowywać minimalnych odległości od granicy wskazanych w § 12.

 

6. Na budowę w granicy nie trzeba mieć zgody sąsiada.

 

7. Na budowę przy granicy potrzebna jest zgoda sąsiada.

 

8. Można usytuować budynek w odległości 0,5 m od granicy.

 

9. Obszar oddziaływania budynku zlokalizowanego 4 m od granicy działki nigdy nie wykracza poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

 

10. Urzędnik nie ma prawa podważać analizy zacieniania sporządzonej przez projektanta.

 

11. Place do ustawiania kontenerów na odpady stałe muszą znaleźć się co najmniej 3 m od okien i drzwi domów jednorodzinnych.

 

12. Minimalna odległość od studni do przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 30 m.

 

13. Odległość budynku jednorodzinnego od terenu oznaczonego w planie miejscowym jako leśny może wynieść 4 m.

 

14. Minimalna odległość pomiędzy domami jednorodzinnymi wykonanymi z elementów rozprzestrzeniających ogień, zlokalizowanymi na sąsiednich działkach wynosi 8 m.

 

15. Wymagań dotyczących odległości pomiędzy budynkami wskazanych w § 271 nie stosujemy do budynków jednorodzinnych, bo są z nich zwolnione na mocy § 213.

 

Chcesz wiedzieć, dlaczego powyższe twierdzenia nie są prawdziwe? Odpowiedzi znajdziesz w artykułach podlinkowanych przy punktach oraz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce według nowych warunków technicznych”, w którym omawiamy przepisy, cytujemy orzeczenia sądów, odpowiadamy na pytania, pokazujemy przykłady.

Jak usytuować budynek na działce

 

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz