Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone przez specustawę mieszkaniową 22 sierpnia 2018 r.

with 6 komentarzy

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone przez specustawę mieszkaniową w 2018 r.22 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie specustawa mieszkaniowa, która nie tylko wprowadza szczególne warunki realizacji niektórych inwestycji mieszkaniowych, ale też zmienia kilka innych ustaw, wśród których jest prawo budowlane. 

 

Zmiany w prawie budowlanym od 22 sierpnia 2018 r.

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

W kilku artykułach prawa budowlanego (tj. w art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 36a ust. 5 pkt 3, art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. f)) uszczegółowiono, że przez osoby niepełnosprawne rozumie się osoby, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Oprócz tego w art. 5, który jest zbiorem ogólnych zasad dotyczących projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych, wprowadzono konieczność zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (…), w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym. Natomiast w art. 34 wskazano, że projekt budowlany w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych musi zawierać powyższą informację o udziale lokali mieszkalnych.

Niestety w ustawie nie określono, ile ma być tych lokali mieszkalnych. W przepisach nie ma też wymagań stawianych takim lokalom. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzają różne wymagania mające zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z budynków wielorodzinnych, ale nie wskazują ani ile mieszkań ma być dostępnych dla takich osób, ani na przykład, jakie wymiary powinny mieć pomieszczenia, by osoby niepełnosprawne mogły z nich wygodnie korzystać. Rozdział 7 zawiera wymagania dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale nie ma w nim szczególnych wymagań dotyczących mieszkań dla osób niepełnosprawnych.

 

Odstępstwo od zatwierdzonego projektu

Przepisy dotyczące odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego zostały zmienione 1 stycznia 2017 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Istotne i nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu – duże zmiany”. Od tego czasu wszystkie zmiany w projekcie zagospodarowania terenu są traktowane jako istotne. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że zawsze potrzebna jest zmiana pozwolenia na budowę. Na przykład, jeśli inwestor budujący dom jednorodzinny wraz z przydomową oczyszczalnią (oczyszczalnia również jest ujęta w pozwoleniu na budowę) zechce zmienić lokalizację tej oczyszczalni, powinien przed tą zmianą zgłosić budowę oczyszczalni w nowym miejscu (oczywiście pod warunkiem, że wykonuje oczyszczalnię, która wymaga zgłoszenia, a nie pozwolenia). Od 22 sierpnia 2018 r. taka zmiana lokalizacji, jeśli nastąpi w obrębie działki objętej wnioskiem, będzie traktowana jako nieistotna i inwestor już nie będzie musiał zgłaszać budowy w nowym miejscu. Dlaczego?

Odstępstwo od projektuPonieważ zmienia się art. 36a ust. 5 określający, czym jest istotne odstępstwo od projektu lub innych warunków pozwolenia. W zmienionym przepisie wskazano, że istotne są odstępstwa w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury.

Czy po wejściu w życie tych przepisów za nieistotną będzie uznawana na przykład zamiana szamba na oczyszczalnię albo przeniesienie urządzenia poza działkę objętą pozwoleniem? Jest to temat na dłuższy artykuł, może kiedyś go opiszemy. Tymczasem odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym poradniku „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego”.

Jeśli chodzi o odstępstwo od projektu, to zmieni się jeszcze art. 36a ust. 5 pkt 6. Od 22 sierpnia istotne będą odstępstwa wymagające uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń. W tej chwili przepis wymienia jeszcze „opinie”.

 

Uchylenie warunków technicznych

Co ciekawe – na mocy specustawy mieszkaniowej – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostanie za 3 lata (a dokładnie 23 sierpnia 2021 r.) uchylone. Podobny los spotka pozostałe akty wykonawcze wydane na podstawie prawa budowlanego, tj. rozporządzenia dotyczące:

 • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.
 • szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • szczegółowych zasad ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
  budowlanych.

W art. 58 specustawy mieszkaniowej czytamy: Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być w tym czasie zmieniane.

W art. 44 wymieniono właśnie prawo budowlane. Niestety z uzasadnienia do projektu specustawy nie dowiadujemy się, dlaczego ustawa uchyla powyższe rozporządzenia.

 


Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

Czy to koniec zmian w tym roku?

To już jest szósta zmiana prawa budowlanego w tym roku i druga od opublikowania tekstu jednolitego (ogłoszono go 22 czerwca). Wszystkie te zmiany są niewielkie i wprowadzane niejako „przy okazji” zmiany innych ustaw. Dlatego nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca zmienia prawo budowlane za każdym razem, gdy komuś się przypomni „a zmieńmy jeszcze prawo budowlane”. Ciekawe, ile jeszcze takich drobnych zmian przed nami.

 

Gdzie znaleźć zmienione przepisy?

Dokładne brzmienie wprowadzanych zmian w prawie budowlanym znajdziesz w art. 44 specustawy mieszkaniowej, czyli ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) dostępnej tutaj.

Natomiast aktualnie obowiązujący (ale jeszcze tylko do 21 sierpnia) tekst ustawy prawo budowlane – tutaj. Na podlinkowanej stronie jest dostępny tekst ujednolicony ustawy, tj. tekst ogłoszony 22 czerwca (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z naniesionymi zmianami wprowadzonymi 14 lipca przez ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).

 


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

6 Odpowiedzi

 1. tomek w
  | Odpowiedz

  A za rok ktoś wpadnie aby uchylić np. przepisy dot. rozporządzeń ;) Swoja drogą czy chodnik wokoło domu traktować jako urządzenie czy mała architekturę?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Niewykluczone. Być może nawet i nie za rok, a za miesiąc ;).
   Jeśli chodzi o chodnik, to – dobre pytanie, może kiedyś pochylimy się nad tematem. Natomiast myślę, że bliżej mu do urządzenia budowlanego.

 2. tomek w
  | Odpowiedz

  Swoją drogą mam taki problem, inwestor wybudował sobie legalnie na zgłoszenie bliżej nie określony budynek który nawet chyba nie ma fundamentu i jest z drewna, jednak jego obróbka (ocieplenie,struktura) daje wygląd jak budynek inny nie mieszkalny. Problem jest jeden że jego obrys położony jest na rurach od eco-oczyszczalni – przewody zakończone są wylotami odpowietrzającymi. I teraz pytanie czy wobec nowelizacji przepisów, traktować to jako jakieś odstępstwo od projektu? No i oczywiście kostki, wlz, woda i inne elementy za wyjątkiem budynków są wykonane całkowicie inaczej :) Czy jako geodeta pisać oświadczenie że dla mnie jest ok?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Jeśli ten budynek nie był ujęty w pozwoleniu, to nie wiązałabym go w ogóle z tym pozwoleniem i nie traktowała jak odstępstwo od projektu, tylko realizacja innej inwestycji. Natomiast, jeśli chodzi o drugie pytanie, to niestety nie znam prawa geodezyjnego i nie wiem, co tam Wy-geodeci powinniście oświadczać. Z punktu widzenia prawa budowlanego, jeśli wlz i przyłącza były ujęte w projekcie, to jest to odstępstwo od projektu. Pozostaje tylko pytanie czy istotne czy nieistotne. Ale nawet jeśli jest nieistotne, powinno być to odpowiednio udokumentowane. W tym artykule opisuję procedurę.

   A swoją drogą, w e-booku o odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego, który wczoraj zaczęliśmy sprzedawać, opisuję taki przykład: inwestor złożył w nadzorze zawiadomienie o zakończeniu budowy i dołączył do niego inwentaryzację powykonawczą, z której wynikało, że zlokalizował budynek częściowo na sąsiedniej działce, nieobjętej pozwoleniem. Nie wiem, czy spodziewał się zgody na użytkowanie, ale chyba tak, bo odwoływał się od decyzji nadzoru nakazującej mu przedstawienie projektu zamiennego :).

 3. piotrek
  | Odpowiedz

  Inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe . Ze względu na klasę gruntu musiał uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej na cały zakres (budynek i zbiornik) Na etapie budowy chce zmienić lokalizację zbiornika (zakładamy, że zachowa przy tym wymagane przepisy o których mowa w warunkach technicznych w zakresie podstawowych odległości )
  zbiornik jest urządzeniem wobec tego w świetle nowych przepisów byłoby to nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu ? czy ma tu znaczenie że nowa lokalizacja zbiornika byłaby poza obszarem, na który uzyskał wyłączenie gruntu z produkcji rolnej? czy w takim przypadku konieczna byłaby wtedy jednak zmiana decyzji pozwolenia na budowę ? z drugiej strony zbiornik na nieczystości ciekłe można zatwierdzić w trybie zgłoszenia, gdzie nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej . Jak podejść do tematu w tym przypadku ? Czy inwestor może wykonać zbiornik w innej lokalizacji na etapie budowy bez żadnych konsekwencji? Czy jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu można potraktować rezygnację ze zbiornika na nieczystości ciekłe i ewentualnie zgłosić drugi zbiornik w innej lokalizacji ? co wtedy z instalacją od zbiornika do budynku?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Odpowiedź na pytanie dotyczące odstępstwa znajduje się w powyższym artykule :). Jest to odstępstwo nieistotne. Natomiast inwestor i tak musi uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, bo ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych tego wymaga. Przy okazji polecam poradnik „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady”, który omawia wiele przykładów i pomaga w kwalifikacji różnych odstępstw.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.