Rozbudowa budynku – definicja i formalności

with Brak komentarzy

rozbudowa domuWokół robót związanych z rozbudową domu, budynku gospodarczego i innych obiektów budowlanych krąży wiele mitów. Wielu osobom wydaje się, że dom można rozbudować bez pozwolenia, bo przecież chcą tylko dobudować jeden pokój czy kotłownię.

 

Nie każdy wie, że rozbudowa jest także budową (jakkolwiek to nie brzmi) i wymaga przeprowadzenia takich samych formalności jak budowa. Prawo budowlane definiując pojęcie budowy, wskazuje, że budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

 

Wiemy już dlaczego rozbudowa jest także budową, ale niestety z prawa budowlanego nie dowiemy się, czym jest rozbudowa, bo pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie. W takiej sytuacji bierzemy pod uwagę znaczenie słownikowe tego pojęcia. Ze Słownika Języka Polskiego dostępnego na stronie sjp.pwn.pl dowiadujemy się, że rozbudowa to „powiększenie budowli lub obszaru już zabudowanego”. Takie rozumienie rozbudowy jest zgodne z orzecznictwem.

„Przez rozbudowę należy bowiem rozumieć zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość”.wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. o sygnaturze II OSK 2484/14

Więcej o tym, co rozumieć pod pojęciem rozbudowy, ale też przebudowy, nadbudowy, remontu, konserwacji znajdziesz w podlinkowanym tekście. Zajmijmy się formalnościami związanymi z rozbudową budynku.

 

 

Rozbudowa budynku – formalności

Jak już wspomnieliśmy, rozbudowa domu, budynku gospodarczego i każdego innego obiektu budowlanego wymaga przeprowadzenia takich samych formalności jak budowa tego obiektu. W związku z tym tylko nieliczne obiekty możemy rozbudować bez pozwolenia. Ich spis znajdziesz w strefie z darmowymi materiałami dostępnej dla subksrybentów newslettera.
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

 

Rozbudowa domu bez pozwolenia

Rozbudowa domu bez pozwolenia jest możliwa tylko w niektórych przypadkach – stosujemy wtedy procedurę zgłoszenia z projektem. Niestety tak naprawdę niewiele różni się ona od pozwolenia na budowę. W obu przypadkach potrzebne są takie same dokumenty, a wśród nich najważniejszy jest projekt rozbudowy domu sporządzony przez projektantów z uprawnieniami.

 

 

Rozbudowa domu – projekt

Zakres projektu rozbudowy domu jest uzależniony od zakresu robót koniecznych do przeprowadzenia. Może na przykład nie zawierać projektu wszystkich instalacji wewnętrznych, jeśli ich nie rozbudowujemy. Niemniej jednak projekt ten jest takim samym projektem budowlanym jak ten składany przy pozwoleniu na budowę, w związku z czym musi składać się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, jeśli są wymagane ze względu na charakter inwestycji (np. decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

Jest jednak jedna rzecz, która odróżnia projekt rozbudowy domu istniejącego od projektu budowy nowego budynku – ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku uwzględniająca stan podłoża gruntowego (§ 206 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Ekspertyza ta jest potrzebna przy każdej rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku. Sporządza ją projektant z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

 

 

Rozbudowa budynku na zgłoszenie

Te budynki (a właściwie nie tylko budynki, ale wszystkie obiekty budowlane), które możemy wybudować na podstawie zgłoszenia, możemy też rozbudować na zgłoszenie. Żeby móc rozbudować taki obiekt na zgłoszenie, musimy spełnić te same warunki, które są wymagane przy budowie na zgłoszenie. Na przykład rozbudowa budynku gospodarczego na zgłoszenie jest możliwa do powierzchni 35 m². Oprócz tego musimy spełnić pozostałe wymagania związane z liczbą budynków na określonej powierzchni działki (maksymalnie dwa na 500 m² powierzchni działki) oraz wyglądem budynku (budynek gospodarczy budowany czy rozbudowywany na zgłoszenie musi być wolno stojący i parterowy).

 

 

Rozbudowa bez zgłoszenia i bez pozwolenia

Te obiekty budowlane, które możemy wybudować bez zgłoszenia i bez pozwolenia (co nie jest równoznaczne z tym, że w zupełnie dowolny sposób), możemy też rozbudować bez formalności, jeśli spełnimy warunki wymagane przy budowie bez formalności. Na przykład wiatę usytuowaną na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, możemy rozbudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia do powierzchni zabudowy 50 m², jeśli liczba wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki.

 

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Poradnik „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady” ZOBACZ