4 rzeczy, które warto wiedzieć o projekcie budowlanym

with Brak komentarzy

zawartość projektu budowlanegoNiekompletny lub niespójny projekt budowlany sprawia, że dłużej czekamy na pozwolenie na budowę, bo musimy uzupełniać braki. Przez niektóre nieprawidłowości (np. brak projektów wszystkich obiektów objętych wnioskiem) postępowanie może nawet nie zostać wszczęte, jeśli nie zdążymy w terminie dostarczyć brakujących dokumentów. Sprawdźmy, na co warto zwrócić uwagę, sporządzając projekt budowlany.


Poniższy tekst jest częścią opracowania „Zawartość projektu budowlanego – listy kontrolne”, które możesz pobrać bezpłatnie po zapisaniu się na nasz newsletter. W materiałach tych znajdziesz praktyczne checklisty, dzięki którym z łatwością sporządzisz projekt budowlany lub sprawdzisz jego kompletność. Oprócz tego otrzymasz dostęp do 5 innych bezpłatnych PDF.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

1. Zawartość projektu budowlanego każdorazowo trzeba dostosować do konkretnej inwestycji.

Wymagania związane z zawartością projektu budowlanego znajdujemy w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462; zmieniony przez: Dz. U. z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554). Jednak nie wszystkie elementy wymienione w tych przepisach muszą znaleźć się w projekcie budowlanym.

Przepisy prawa budowlanego (art. 34 ust. 2) mówią, że „zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych”. Z kolei zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego wymagania tego rozporządzenia „należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy, uwzględniając w szczególności właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak: przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego”. W związku z tym warto pamiętać, że nie w każdym projekcie muszą się znaleźć wszystkie elementy wymienione w rozporządzeniu.

2. Wszystkie części projektu budowlanego i wniosku o pozwolenie na budowę powinny być spójne, w szczególności w zakresie nazwy i adresu zamierzenia budowlanego i rozwiązań projektowych.

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego powinny być jednakowe we wniosku, na stronie tytułowej projektu, w metrykach.

Spójne powinny być: projekt zagospodarowania terenu, projekty branżowe (architektura, konstrukcja, instalacje) i rozwiązania w nich zawarte. Na przykład, jeśli wraz z pozwoleniem na budowę domu występujemy o pozwolenie na budowę szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, to w każdej części projektu piszemy, że ścieki będą odprowadzane do szczelnego zbiornika, zbiornik ten zaznaczamy w projekcie zagospodarowania terenu, a jego projekt dołączamy do części architektoniczno-budowlanej.

3. Z wniosku, projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego musi jednoznacznie wynikać, jakie obiekty są objęte wnioskiem.

W części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu jednoznacznie zaznaczamy, które elementy są objęte wnioskiem, a które nie są. To samo musi wynikać z projektów branżowych. Ponadto wszystkie obiekty budowlane objęte wnioskiem powinny znaleźć się w nazwie inwestycji.

4. Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu nie może być przedstawiona na osobnych rysunkach, jeśli całość zmieści się na jednym rysunku i rysunek ten pozostanie czytelny.

Na przykład w przypadku budowy domu jednorodzinnego nie można na osobnym rysunku przedstawiać budynku, na osobnym przyłącza wodno-kanalizacyjnego, a na jeszcze innym gazowego. Całe zamierzenie powinno zostać umieszczone na jednym rysunku, który może (a często nawet powinien) być sporządzony przez projektantów różnych branż.

Dodatkowe rysunki można dołączyć do projektu zagospodarowania działki tylko wtedy, gdy poprawi to czytelność projektu. Na przykład na osobnym rysunku można sporządzić analizę zacieniania. Dodatkowo w przypadku „konieczności przedstawienia układu sieci i instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, należy do projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu” (§ 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).


Chciałbyś dowiedzieć się więcej o projekcie budowlanym? Wypełnisz ankietę? Tylko 2 pytania.

ANKIETA O PROJEKCIE BUDOWLANYM
Projekt budowlany - z czego się składa


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.