Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany a pozwolenie na budowę

with 3 komentarze

decyzja zatwierdzająca projekt budowlanyDecyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest inną decyzją niż ta, udzielająca pozwolenia na budowę. Czym się różnią? Co dołączyć do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany? Do czego tak naprawdę upoważnia ta decyzja? Czy można na jej podstawie realizować roboty?

 

Kilka tygodni temu Pan Michał zadał nam takie pytanie:

„Chciałbym jakoś rozróżnić decyzję o pozwoleniu na budowę od odrębnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie tych 2 pojęć? (…) Chciałbym się dowiedzieć np. czy na tę odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego czeka się krócej, czy na jej podstawie można prowadzić roboty budowlane tak samo jak na zwykłą decyzję, po prostu jakie są różnice między tymi dwoma dokumentami”.

 

 

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego a prawo budowlane

Sprawdźmy, co o decyzji zatwierdzającej projekt budowlany mówi prawo budowlane:

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.Art. 34 ust. 5 prawa budowlanego

O decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dowiadujemy się, że:

 • inwestor może wnioskować o wydanie tej decyzji, jeśli spełnia warunki do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • poprzedza ona wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • jest ważna przez określony czas, nie dłuższy niż rok.

 

 

Czy można rozpocząć budowę na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego?

Nie – na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany nie możemy rozpocząć budowy. Zgodnie z art. 28 prawa budowlanego – roboty budowlane możemy rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, które pozwalają na realizację konkretnych obiektów i robót bez pozwolenia. Tylko decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi podstawę do rozpoczęcia robót innych niż wymienione w art. 29-31 prawa budowlanego.

 

 

Czym decyzja zatwierdzająca projekt budowlany różni się od decyzji o pozwoleniu na budowę?

Decyzja o pozwoleniu na budowę:

 • stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zatwierdza projekt budowlany,
 • wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat lub została przerwana na dłużej niż 3 lata.

 

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego:

 • zatwierdza projekt budowlany,
 • poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • nie daje podstaw do rozpoczęcia budowy,
 • jest ważna przez czas w niej oznaczony, ale nie dłużej niż rok.

 

 

Co dołączyć do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego

Zacytowany na początku przepis wskazuje, że wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego może żądać inwestor spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę. Czyli, by uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt budowlany, trzeba spełnić te same warunki co przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. W związku z tym do wniosku dołącza się takie same dokumenty jak do wniosku o pozwolenie na budowę, a postępowanie w urzędzie przebiega tak samo – organ sprawdza, czy inwestor uzyskałby pozwolenie na budowę.

 

 

Podsumowanie – co warto wiedzieć o decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

Jeśli inwestor uzyska decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i tak będzie musiał później uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Po co zatem ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania takiej decyzji? Nie mam pojęcia, czemu ma służyć ta decyzja i po co o nią występować, skoro nie daje ona inwestorowi żadnych korzyści.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego nie pozwala na rozpoczęcie budowy, nie czeka się na nią krócej, i wcale nie zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. W dodatku, jeśli inwestor występuje o pozwolenie na budowę, nie musi występować o zatwierdzenie projektu budowlanego, bo zatwierdzenie projektu budowlanego następuje również w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669)

 


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

3 Odpowiedzi

 1. nn8
  | Odpowiedz

  Wg mnie Decyzja Zatwierdzajająca Projekt Budowlany jest dla Nadzoru Budowlanego, który prowadzi postępowanie i zatwierdza projekt zamienny.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Nadzór budowlany wydaje decyzje na podstawie innych przepisów. W prawie budowlanym jest jasno wskazane, że decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 5) i że tę decyzję wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej (art. 35 ust. 1), a nie nadzoru budowlanego.

 2. Maja
  | Odpowiedz

  Wydaje mi się, że ta decyzja potrzebna jest np. przy wnioskowaniu o kredyt na budowę/rozbudowę/remont. Można otrzymać ją wcześniej niż samą decyzję i wtedy cała procedura kredytowa jest szybciej uruchamiana.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.