Zmiany w prawie budowlanym – 11 i 13 lutego 2019 r.

with Brak komentarzy

Dziś krótko o zmianach w prawie budowlanym, które wejdą w życie 11 i 13 lutego 2019 r.

Zmiany w prawie budowlanym od 11 lutego 2019 r.

11 lutego 2019 r. wejdą w życie zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą m.in. ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Czego dotyczą?

Otóż od 11 lutego sieci gazowe o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa będziemy mogli budować na zgłoszenie z projektem. Sieci te zostają dodane do punktu 19a w ust. 1. art. 29.

Do tej pory budowa sieci gazowych, bez względu na ciśnienie, wymagała pozwolenia na budowę. Zważywszy jednak na to, że procedura zgłoszenia z projektem tak naprawdę niewiele różni się od procedury pozwolenia na budowę, zmiana ta wydaje się być mało znacząca.


Nasze produkty – sprawdź, może Ci się przydadzą:


Zmiany w prawie budowlanym od 13 lutego 2019 r.

13 lutego straci moc art. 16 pkt 3 prawa budowlanego, który pozwala ministrowi ograniczyć zakres uprawnień budowlanych w rozporządzeniu (Trybunał Konstytucyjny rok temu orzekł, że przepis ten jest niezgodny z konstytucją). Jeśli do tego czasu nie zostanie wprowadzony przepis zamienny, stanie pod znakiem zapytania możliwość nadawania nowych uprawnień budowlanych.

24 stycznia br. Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy zmieniającej prawo budowlane, a 25 stycznia przekazał ją do Sejmu. Co jest w tym projekcie?

Do prawa budowlanego ma zostać wprowadzony art. 15a, w którym znajdą się informacje dotyczące zakresu uprawnień budowlanych. W tej chwili wytyczne w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W projekcie zmieniającym prawo budowlane wskazano też, że rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowa moc z wyjątkiem przepisów określających zakres uprawnień, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od wejścia w życie zmian. A więc ustawodawca będzie miał 0,5 roku na wydanie nowych przepisów wykonawczych.

Co jeszcze jest ważne? Ustawa zmieniająca jasno wskazuje, że osoby, które już mają uprawnienia budowlane, zachowają je w dotychczasowym zakresie.

Jeśli ustawa zostanie uchwalona przez Sejm i wejdzie w życie, poinformujemy o tym na blogu.


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów, zapisz się do newslettera (przy okazji otrzymasz dostęp do bezpłatnych materiałów).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ