Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

with Brak komentarzy

Dziś sprawdzimy, co przepisy mówią o ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Po co nam ta wiedza? Otóż geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego są jednym z opracowań, które wchodzą w skład projektu budowlanego. Dlatego warto wiedzieć, co powinny zawierać i jak je ustalać. Oprócz tego pytania o geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych pojawiają się też bardzo często na egzaminach ustnych na uprawnienia budowlane różnych specjalności. Więc ta wiedza przyda Ci się, jeśli egzamin przed Tobą.

Dzisiejszym materiałem kontynuujemy zapoczątkowany w zeszłym roku cykl „uprawnienia budowlane”, w którym odpowiadamy na pytania pojawiające się na egzaminach ustnych różnych specjalności. Wszystkie teksty z tej kategorii znajdziesz na stronie „Uprawnienia budowlane – odpowiedzi na pytania z egzaminu ustnego”.


Sprawdź nasz e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Hakerski sposób na opanowanie prawa budowlanego. Pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane z gotowymi odpowiedziami. Must have dla studentów, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane lub pracujących / starających się o pracę w branży budowlanej.


Dzisiejszy materiał jest dostępny również w formie wideo. Jeśli lubisz taki sposób przekazywania treści, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube.

W jakiej formie przedstawia się geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawiamy w formie:

 • opinii geotechnicznej,
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • projektu geotechnicznego.

To, w jakiej formie trzeba będzie w konkretnym przypadku przedstawić geotechniczne warunki posadowienia obiektu oraz jaki w związku z tym będzie niezbędny zakres badań geotechnicznych, zależy od kategorii geotechnicznej obiektu, którą projektant ustala, biorąc pod uwagę m.in. stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcję obiektu.

Jakie są kategorie geotechniczne obiektów

Rozróżniamy 3 kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zaliczamy np.:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Do drugiej kategorii geotechnicznej należą np.:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe (niezaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej) utrzymujące grunt lub wodę,
 • wykopy i nasypy budowlane (niezaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej) oraz inne budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje:

 • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określone w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne.

Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wskazuje również, kiedy warunki gruntowe są proste, a kiedy złożone lub skomplikowane.


Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Jaki rodzaj dokumentacji opracowuje się w przypadku obiektów zaliczonych do różnych kategorii geotechnicznych

Opinię geotechniczną przygotowujemy w przypadku obiektów zaliczonych do pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

Dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowujemy dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Natomiast przy obiektach budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską.

Kto określa kategorię geotechniczną obiektu

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części ustala projektant na podstawie badań geotechnicznych gruntów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępne nowe szkolenie Co zrobić, by szybko uzyskać pozwolenie na budowę

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.