Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dziś sprawdzimy, co przepisy mówią o ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Po co nam ta wiedza? Otóż geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego są jednym z opracowań, które wchodzą w skład projektu budowlanego. Dlatego warto wiedzieć, co powinny zawierać i jak je ustalać. Oprócz tego pytania o geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych pojawiają się też bardzo często na egzaminach ustnych na uprawnienia budowlane różnych specjalności. Więc ta wiedza przyda Ci się, jeśli egzamin przed Tobą.

Dzisiejszym materiałem kontynuujemy zapoczątkowany w zeszłym roku cykl „uprawnienia budowlane”, w którym odpowiadamy na pytania pojawiające się na egzaminach ustnych różnych specjalności. Wszystkie teksty z tej kategorii znajdziesz na stronie „Uprawnienia budowlane – odpowiedzi na pytania z egzaminu ustnego”.


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów, zapisz się do newslettera (przy okazji otrzymasz dostęp do bezpłatnych materiałów).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Dzisiejszy materiał jest dostępny również w formie wideo. Jeśli lubisz taki sposób przekazywania treści, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube.

W jakiej formie przedstawia się geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawiamy w formie:

 • opinii geotechnicznej,
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • projektu geotechnicznego.

To, w jakiej formie trzeba będzie w konkretnym przypadku przedstawić geotechniczne warunki posadowienia obiektu oraz jaki w związku z tym będzie niezbędny zakres badań geotechnicznych, zależy od kategorii geotechnicznej obiektu, którą projektant ustala, biorąc pod uwagę m.in. stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcję obiektu.

Jakie są kategorie geotechniczne obiektów

Rozróżniamy 3 kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zaliczamy np.:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Do drugiej kategorii geotechnicznej należą np.:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe (niezaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej) utrzymujące grunt lub wodę,
 • wykopy i nasypy budowlane (niezaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej) oraz inne budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje:

 • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określone w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne.

Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wskazuje również, kiedy warunki gruntowe są proste, a kiedy złożone lub skomplikowane.


Nasze produkty – sprawdź, może Ci się przydadzą:

postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę szkolenie wideo
Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę – szkolenie online – WIDEO

Co każdy projektant i urzędnik powinien wiedzieć o postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Ze szkolenia dowiesz się, jak przebiega postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Pomoże Ci ono:
 • przebrnąć przez urzędowe formalności i szybko uzyskać pozwolenie na budowę – jeśli jesteś projektantem,
 • poprowadzić postępowanie sprawnie i zgodnie z przepisami – jeśli jesteś urzędnikiem.
Szczegółowy opis niżej.  
129,00 
Dodaj do koszyka
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie
Jak budować i remontować bez pozwolenia – PDF i DOC
Z poradnika dowiesz się:
 • jak przepisy kwalifikują różne obiekty i roboty budowlane, co pomoże Ci sprawdzić, jaką procedurę w stosunku do nich zastosować,
 • jakie obiekty i roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, kiedy można je realizować na zgłoszenie, a kiedy bez pozwolenia i bez zgłoszenia,
 • jak usytuować na działce obiekty i urządzenia najczęściej budowane na zgłoszenie (jaką odległość zachować od granicy działki, od drogi oraz pomiędzy obiektami), by spełnić wymagania przepisów i przygotować poprawne zgłoszenie,
 • na czym polega procedura zgłoszenia: jakie dokumenty i rysunki przygotować do zgłoszenia, jak wygląda postępowanie w urzędzie, jakich formalności dopełnić po dokonaniu zgłoszenia.
Oprócz tego zapoznasz się z przykładami zgłoszeń i skorzystasz ze wzorów pism. Szczegółowy opis niżej.
59,00 
Dodaj do koszyka
Zmiany w projekcie budowlanym - e-book
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady – PDF
Poradnik o odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Znajdziesz tu omówienie aktualnych przepisów obowiązujących od 22 sierpnia 2018 r. Liczne przykłady i orzeczenia sądów pokażą Ci, jak stosować przepisy w praktyce. Szczegółowy opis niżej.  
59,00 
Dodaj do koszyka
Jak zlokalizować budynek na działce
Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce – PDF
W poradniku znajdziesz omówienie aktualnych przepisów (obowiązujących od 1.01.2018 r.) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie związanych z lokalizacją obiektów na działce. Dowiesz się, w jakiej odległości od granicy działki sytuować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania tych przepisów (również te związane z bezpieczeństwem pożarowym). Załącznikiem do poradnika są tabele podsumowujące, które w przejrzysty przedstawiają omówione przepisy. Szczegółowy opis niżej.  
79,00 
Dodaj do koszyka

Jaki rodzaj dokumentacji opracowuje się w przypadku obiektów zaliczonych do różnych kategorii geotechnicznych

Opinię geotechniczną przygotowujemy w przypadku obiektów zaliczonych do pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

Dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowujemy dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Natomiast przy obiektach budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską.

Kto określa kategorię geotechniczną obiektu

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części ustala projektant na podstawie badań geotechnicznych gruntów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Prześlij komentarz