Czy organ powinien sprawdzać rodzaj projektowanego budynku

with Brak komentarzy

co sprawdzać w projekcie budowlanymCzy organ wydający pozwolenie na budowę powinien badać, jaka jest rzeczywista funkcja budynku objętego wnioskiem? A może jest w tej kwestii związany złożonym przez inwestora wnioskiem?

Dzisiaj przyjrzymy się wydanemu niedawno przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokowi, który pomoże nam odpowiedzieć na te pytania.

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku gospodarczego. Budował go na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajdowała się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan dopuszczał lokalizację budynków garażowych i gospodarczych przy granicy działki. Tak też zlokalizowano budynek gospodarczy objęty wnioskiem. Spełniono wymagania warunków technicznych dotyczących takiego usytuowania. Ściana zlokalizowana przy granicy została zaprojektowana jako ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Inwestor otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Jednak złożono wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wojewoda odmówił stwierdzenia nieważności decyzji, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał decyzję wojewody. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co stwierdziły sądy?

Organ jest związany wnioskiem o pozwolenie na budowę

Jak czytamy w wyroku WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r. o sygnaturze VII SA/Wa 225/17 organ odwoławczy „stwierdził, że z analizowanych projektów wynika, że inwestycja obejmowała budowę budynku gospodarczego, natomiast kwestia użytkowania budynku niezgodnie z zatwierdzonym projektem pozostaje bez wpływu na podjęte rozstrzygnięcie”. WSA zgodził się z tym, orzekając, że „organ architektoniczno-budowlany był związany wnioskiem, któremu też odpowiadał projekt budowlany”. Według sądu decyzja starosty nie naruszała ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a „kwestia użytkowania budynku na cele mieszkalne nie była przedmiotem rozpoznania ani przez organy, ani przez Sąd”.


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Organ powinien badać rzeczywistą funkcję projektowanego obiektu

Inne zdanie w tej sprawie miał NSA, który uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. NSA w wyroku z dnia 18 stycznia 2019 r. o sygnaturze II OSK 606/18 uznał, że organ wydający pozwolenie na budowę powinien ustalić, jaką funkcję faktycznie ma pełnić budynek objęty wnioskiem, czyli w tym przypadku – sprawdzić czy rzeczywiście to jest budynek gospodarczy. Skoro zgodnie z planem miejscowym przy granicy działki można budować tylko budynki gospodarcze, to w ramach sprawdzenia zgodności zamierzenia z planem oraz zgodności projektu zagospodarowania działki z warunkami technicznymi organ powinien zbadać, czy wnioskiem objęto faktycznie budynek gospodarczy. Powinien przy tym wziąć pod uwagę definicję budynku gospodarczego znajdującą się w warunkach technicznych.

Jeśli dla ustalenia zgodności z planem ma znaczenie rodzaj projektowanego obiektu budowlanego, to w ramach badania, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. – obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), organ administracji ma obowiązek ustalenia rzeczywistego rodzaju projektowanego obiektu. Jest oczywiste, że od szczegółowej kontroli nie zwalnia organu ustalenie samej nazwy obiektu podanej w projekcie budowlanym i we wniosku o pozwolenie na budowę.Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2019 r. o sygnaturze II OSK 606/18

Podsumowanie

Organ przed wydaniem pozwolenia na budowę sprawdza określone rzeczy w projekcie. Bada m.in. zgodność projektu budowlanego z planem miejscowym oraz zgodność projektu zagospodarowania terenu z warunkami technicznymi. Jeśli rodzaj budynku wpływa na zgodność z tymi przepisami, to organ powinien zbadać, czy projekt budowlany przedstawia rzeczywiście taki obiekt, jaki objęto wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów, zapisz się do newslettera (przy okazji otrzymasz bezpłatne materiały).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.