Plan BIOZ – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

with Brak komentarzy

Dzisiaj kontynuujemy cykl uprawnienia budowlane, w którym odpowiadamy na pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane. Pytania o plan BIOZ pojawiają się często w izbach inżynierów na egzaminach ustnych różnych specjalności. Przyjrzyjmy się zatem planowi BIOZ.

Kto opracowuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany planem BIOZ) sporządza kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy. Kierownik budowy może też zlecić opracowanie planu BIOZ (prawo budowlane nakazuje kierownikowi budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ).

Kierownik plan BIOZ sporządza w oparciu o informację BIOZ, która jest częścią projektu budowlanego. Uwzględnia przy tym specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Kiedy sporządza się plan BIOZ

Plan BIOZ na budowie opracowuje się, jeśli:

 • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni

lub

 • w trakcie budowy wykonywana będzie przynajmniej jedna z następujących robót budowlanych:
  • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
  • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
  • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
  • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
  • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Szczegółowy zakres powyższych robót budowlanych znajduje się w § 6 rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Znajdziesz tam konkretne przykłady tych robót.


Nasze produkty – sprawdź, może Ci się przydadzą:


Z czego składa się plan BIOZ

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany planem BIOZ) składa się z:

 1. strony tytułowej,
 2. części opisowej,
 3. części rysunkowej.

Część rysunkowa sporządzana jest na kopii projektu zagospodarowania terenu, jeśli był wymagany dla danej inwestycji.

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera też dokładne wytyczne dotyczące tego, co powinna zawierać strona tytułowa, część opisowa i rysunkowa (znajdują się one w § 3).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)


Jeśli egzamin na uprawnienia budowlane przed Tobą, sprawdź nasz e-book:


Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book dla wszystkich, którzy chcą znać prawo budowlane, już dostępny DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ