Duże zmiany w prawie budowlanym w 2019 r.?

Trwają konsultacje publiczne projektu zmian prawa budowlanego. Przepisy mają wejść w życie jeszcze w 2019 r. Przyjrzyjmy się wybranym zmianom dotyczącym projektu budowlanego.

zmiany w prawie budowlanym w 2019 r.

Co się może zmienić w prawie budowlanym w 2019 r.?

Zakres projektu budowlanego

Jedna ze zmian dotyczy zakresu projektu budowlanego. Projekt ten ma się składać z:

 • projektu zagospodarowania działki,
 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu technicznego,
 • różnych dokumentów – tak jak teraz.

Nowy projekt – projekt techniczny

Projekt techniczny będzie się składał z:

 • opisu konstrukcji wraz z wynikami obliczeń,
 • charakterystyki energetycznej,
 • w zależności od potrzeb wyników badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia,
 • innych opracowań projektowych.

Sformułowanie „inne opracowania projektowe” jest bardzo nieprecyzyjne (zresztą podobnie jak „w zależności od potrzeb”). I jeśli zawartość projektu technicznego nie zostanie doprecyzowana w rozporządzeniu, pojawią się kolejne rozbieżności interpretacyjne w poszczególnych urzędach.

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę

Do wniosku o pozwolenie na budowę nie będziemy dołączać projektu budowlanego, tylko projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany. W 3 egzemplarzach. Ale papierów wcale nie będzie mniej, bo takie dokumenty jak: uprawnienia budowlane, zaświadczenia o wpisie do izby, oświadczenie o kompletności projektu, oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami będziemy dołączać do każdej z tych 3 części. Czyli zakładając, że projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany sporządza 1 projektant (np. architekt), to będzie on musiał dołączyć te same dokumenty podwójnie (bo do każdej z tych części).

Niepokojący jest fakt niedołączania do wniosku o pozwolenie na budowę projektów branżowych, które będą wchodzić w skład projektu technicznego. W tym momencie projekty te i tak nie są sprawdzane przez urząd w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę, więc ich obecność w projekcie budowlanym nie przedłuża postępowania. Natomiast ich wykonanie na etapie sporządzania projektu budowlanego sprawia, że wszystkie rozwiązania projektowe są przemyślane i wszystko (albo prawie wszystko) w projekcie się zgadza. Nie da się zaprojektować architektury w oderwaniu od konstrukcji i instalacji. Tak samo nie zawsze da się konstrukcję i instalacje dostosować do architektury – często w architekturze trzeba wprowadzać zmiany wynikające z rozwiązań konstrukcyjnych lub instalacyjnych. To jest normalne w procesie projektowym i dlatego projektuje się od razu wszystkie branże, choć architektura powstaje z pewnym wyprzedzeniem. W związku z tym konieczność dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę tylko architektury nie przyspieszy procesu projektowania, przynajmniej nie w porządnych pracowniach projektowych, gdzie stawia się na stworzenie spójnego projektu.

Projekt techniczny – rozpoczęcie i zakończenie budowy

Projekt techniczny będzie dołączany dopiero do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Jednak będzie musiał zostać sporządzony przed rozpoczęciem budowy. Ale… inwestor w zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót będzie jedynie oświadczał, że ten projekt został sporządzony. A w przypadku domów jednorodzinnych inwestor nawet nie będzie musiał zawiadamiać nadzoru o rozpoczęciu budowy. Może to się skończyć tym, że domy będą budowane bez projektu konstrukcji i projektów instalacji, a projekty te będą „dorabiane” później. Chociaż z drugiej strony – kierownik budowy nie powinien prowadzić budowy bez takiego projektu. Zresztą będzie zobowiązany okazać projekt budowlany na każde żądanie nadzoru budowlanego.

Czy decyzje o pozwoleniu na budowę będą wydawane szybciej?

W projekcie ustawy nie dostrzegam zmian, które przyspieszyłyby wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed wydaniem pozwolenia na budowę organ będzie sprawdzał to samo, co sprawdza teraz, czyli m.in.:

 • zgodnośc projektu zagospodarowania terenu z przepisami, również z warunkami technicznymi,
 • zgodność projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i z wymaganiami ochrony środowiska,
 • kompletność ww. projektów i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji BIOZ, zaświadczenia o przynależności do izby,
 • posiadanie przez projektantów i sprawdzających uprawnień.

Nasze produkty – sprawdź, może Ci się przydadzą:

Szkolenie z adaptacji projektów gotowych
Jak wykonać adaptację projektu typowego domu jednorodzinnego – szkolenie online – WIDEO
Dzięki temu szkoleniu nauczysz się z projektu gotowego robić kompletny projekt budowlany. Dowiesz się, jak wykonywać adaptacje projektów typowych, by nie dostawać postanowień o uzupełnieniu braków i szybko uzyskiwać pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis niżej.  
94,00 
Dodaj do koszyka
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę szkolenie wideo
Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę – szkolenie online – WIDEO

Co każdy projektant i urzędnik powinien wiedzieć o postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Ze szkolenia dowiesz się, jak przebiega postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Pomoże Ci ono:
 • przebrnąć przez urzędowe formalności i szybko uzyskać pozwolenie na budowę – jeśli jesteś projektantem,
 • poprowadzić postępowanie sprawnie i zgodnie z przepisami – jeśli jesteś urzędnikiem.
Szczegółowy opis niżej.  
129,00 
Dodaj do koszyka
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie
Jak budować i remontować bez pozwolenia – PDF i DOC
Z poradnika dowiesz się:
 • jak przepisy kwalifikują różne obiekty i roboty budowlane, co pomoże Ci sprawdzić, jaką procedurę w stosunku do nich zastosować,
 • jakie obiekty i roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, kiedy można je realizować na zgłoszenie, a kiedy bez pozwolenia i bez zgłoszenia,
 • jak usytuować na działce obiekty i urządzenia najczęściej budowane na zgłoszenie (jaką odległość zachować od granicy działki, od drogi oraz pomiędzy obiektami), by spełnić wymagania przepisów i przygotować poprawne zgłoszenie,
 • na czym polega procedura zgłoszenia: jakie dokumenty i rysunki przygotować do zgłoszenia, jak wygląda postępowanie w urzędzie, jakich formalności dopełnić po dokonaniu zgłoszenia.
Oprócz tego zapoznasz się z przykładami zgłoszeń i skorzystasz ze wzorów pism. Szczegółowy opis niżej.
59,00 
Dodaj do koszyka
Zmiany w projekcie budowlanym - e-book
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady – PDF
Poradnik o odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Znajdziesz tu omówienie aktualnych przepisów obowiązujących od 22 sierpnia 2018 r. Liczne przykłady i orzeczenia sądów pokażą Ci, jak stosować przepisy w praktyce. Szczegółowy opis niżej.  
69,00 
Dodaj do koszyka

Czy i kiedy zmiany w prawie budowlanym zaczną obowiązywać?

Jeszcze nie wiadomo, czy te zmiany wejdą w życie w takiej formie. Przepisy są na etapie konsultacji publicznych. Zobaczymy, jakie uwagi zostaną wniesione np. przez izby inżynierów i architektów, oraz czy te uwagi zostaną przez ustawodawcę uwzględnione. W tej chwili w projekcie wpisano, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Miejmy nadzieję, że ten okres nie zostanie skrócony, bo zmian jest dużo i wywracają do góry nogami proces inwestycyjny, chociaż niekoniecznie go usprawniają. W dodatku, jeśli wejdą w życie w takiej formie, to pewnie wprowadzą kolejne wątpliwości interpretacyjne. Myślę, że lepiej byłoby doprecyzować istniejące przepisy, zwłaszcza te, które od lat są różnie interpretowane (nie tylko przez urzędy, ale też przez sądy).

Niniejszy artykuł powstał na podstawie projektu z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

 1. Anonim
  | Odpowiedz

  To jakaś masakra. I gdzie tu ułatwienia ?

  Aż smutno czytać, że takie coś może wejść w życie.
  W pełni zgadzam się, ze to co jest powinno być poprawione, a nie wywrót o 360 stopni i zamieszanie.

 2. toomas08
  | Odpowiedz

  “Nie da się zaprojektować architektury w oderwaniu od konstrukcji i instalacji. ”

  Uwierzcie, że się da. Ja w swojej praktyce projektowej nie takie kwiatki widziałem. Wszystko w imię najniższej ceny….

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Racja – da się. Tylko potem jedno z drugim ma niewiele wspólnego.

 3. Andrzej
  | Odpowiedz

  Oczywiście, że się da zaprojektować architekturę w oderwaniu od konstrukcji czy instalacji, ale efekty są np. takie ;) : http://podgorze.pl/co-sie-stalo-z-nasza-kladka/

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Świetny przykład

 4. Anonim
  | Odpowiedz

  Koszmar obecnie urzędnicy różnych wydziałów architektury i budownictwa różnie i dowolnie interpretują zapisy UPB a teraz to będzie wolna amerykanka

 5. Paweł
  | Odpowiedz

  Kiedy najważniejsza zmiana – projekt w wersji elektronicznej. Dalej, drukowanie papieru w 4 egzemplarzach i pieczątkowanie.

 6. Kolo
  | Odpowiedz

  Anonim jak zrobią wywrot o 360 stopni to raczej mało się zmieni :)

Prześlij komentarz