Katastrofa budowlana – 5 pytań, na które musi znać odpowiedź (nie tylko) kierownik budowy

with Brak komentarzy
katastrofa budowlana - odpowiedzi z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Dzisiejszym tekstem kontynuujemy cykl „uprawnienia budowlane”, w którym odpowiadamy na często pojawiające się pytania na egzaminach ustnych na uprawnienia budowlane różnych specjalności. Materiał jest dostępny w formie tekstu i wideo.

Pytania i odpowiedzi pochodzą z e-booka, w którym znajdziesz pytania i odpowiedzi z zakresu prawa budowlanego. Przygotowaliśmy go głównie dla osób planujących zdawać egzamin na uprawnienia budowlane, ale informacje zawarte w poradniku przydadzą się również tym, którzy wykorzystują w swojej pracy przepisy prawa budowlanego.

Sprawdź nasz e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Hakerski sposób na opanowanie prawa budowlanego. Pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane z gotowymi odpowiedziami. Must have dla studentów, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane lub pracujących / starających się o pracę w branży budowlanej.


TEKST

1. Co to jest katastrofa budowlana?

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Nie jest katastrofą budowlaną:

 • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 • awaria instalacji.

2. Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i w jaki sposób to robi?

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego, tj. organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji (czyli w przypadku większości inwestycji i obiektów – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego).

Organ ten po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest zobowiązany:

 1. niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 2. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Jakie obowiązki ma kierownik budowy w razie katastrofy budowlanej?

W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobowiązany:

 1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
 2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy prowadzonego przez organ nadzoru budowlanego – nie musi jednak tego robić w stosunku do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. Wtedy trzeba szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach;
 3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
  • organ nadzoru budowlanego,
  • właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
  • inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  • inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy poszczególnych przepisów.

4. Kto powołuje komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej? Kto wchodzi w skład tej komisji?

Komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej powołuje właściwy organ nadzoru budowlanego.

W skład tej komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodniczący,
 • przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego,
 • w miarę potrzeby: rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

 • inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
 • projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zobacz e-booki, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


5. Czy organ wyższego stopnia ma prawo przejąć od organu niższego stopnia postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej?

Tak, organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej.


WIDEO

Sprawdź nasz e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Hakerski sposób na opanowanie prawa budowlanego. Pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane z gotowymi odpowiedziami. Must have dla studentów, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane lub pracujących / starających się o pracę w branży budowlanej.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Największa od kilku lat nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie. Poznaj wprowadzone zmiany i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.