Katastrofa budowlana – 5 pytań, na które musi znać odpowiedź (nie tylko) kierownik budowy

with Brak komentarzy
katastrofa budowlana - odpowiedzi z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Dzisiejszym tekstem kontynuujemy cykl „uprawnienia budowlane”, w którym odpowiadamy na często pojawiające się pytania na egzaminach ustnych na uprawnienia budowlane różnych specjalności.

Pytania i odpowiedzi pochodzą z e-booka, który przygotowujemy głównie dla osób planujących zdawać egzamin na uprawnienia budowlane, ale informacje zawarte w poradniku przydadzą się również tym, którzy wykorzystują w swojej pracy przepisy prawa budowlanego. E-book ukaże się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. Jeśli chcesz otrzymać informację o rozpoczęciu sprzedaży poradnika (wraz z kuponem rabatowym), zapisz się do naszego newslettera (przy okazji otrzymasz dostęp do darmowych materiałów).

1. Co to jest katastrofa budowlana?

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Nie jest katastrofą budowlaną:

 • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 • awaria instalacji.

2. Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i w jaki sposób to robi?

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego, tj. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Organ ten po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest zobowiązany:

 1. niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 2. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Jakie obowiązki ma kierownik budowy w razie katastrofy budowlanej?

W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobowiązany:

 1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
 2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy prowadzonego przez organ nadzoru budowlanego – nie musi jednak tego robić w stosunku do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. Wtedy trzeba szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach;
 3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
  • organ nadzoru budowlanego,
  • właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
  • inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  • inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy poszczególnych przepisów.

4. Kto powołuje komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej? Kto wchodzi w skład tej komisji?

Komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej powołuje właściwy organ nadzoru budowlanego.

W skład tej komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodniczący,
 • przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego,
 • w miarę potrzeby: rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

 • inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
 • projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane:


5. Czy organ wyższego stopnia ma prawo przejąć od organu niższego stopnia postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej?

Tak, organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej.

Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ