Katastrofa budowlana – 5 pytań, na które musi znać odpowiedź (nie tylko) kierownik budowy

with Brak komentarzy
katastrofa budowlana - odpowiedzi z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Dzisiejszym tekstem kontynuujemy cykl „uprawnienia budowlane”, w którym odpowiadamy na często pojawiające się pytania na egzaminach ustnych na uprawnienia budowlane różnych specjalności. Materiał jest dostępny w formie tekstu i wideo.

Pytania i odpowiedzi pochodzą z e-booka, w którym znajdziesz pytania i odpowiedzi z zakresu prawa budowlanego. Przygotowaliśmy go głównie dla osób planujących zdawać egzamin na uprawnienia budowlane, ale informacje zawarte w poradniku przydadzą się również tym, którzy wykorzystują w swojej pracy przepisy prawa budowlanego.

Sprawdź nasz e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Hakerski sposób na opanowanie prawa budowlanego. Pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane z gotowymi odpowiedziami. Must have dla studentów, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane lub pracujących / starających się o pracę w branży budowlanej.


TEKST

1. Co to jest katastrofa budowlana?

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Nie jest katastrofą budowlaną:

 • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 • awaria instalacji.

2. Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i w jaki sposób to robi?

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego, tj. organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji (czyli w przypadku większości inwestycji i obiektów – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego).

Organ ten po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest zobowiązany:

 1. niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 2. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Jakie obowiązki ma kierownik budowy w razie katastrofy budowlanej?

W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobowiązany:

 1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
 2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy prowadzonego przez organ nadzoru budowlanego – nie musi jednak tego robić w stosunku do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. Wtedy trzeba szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach;
 3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
  • organ nadzoru budowlanego,
  • właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
  • inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  • inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy poszczególnych przepisów.

4. Kto powołuje komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej? Kto wchodzi w skład tej komisji?

Komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej powołuje właściwy organ nadzoru budowlanego.

W skład tej komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodniczący,
 • przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego,
 • w miarę potrzeby: rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

 • inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
 • projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zobacz e-booki, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


5. Czy organ wyższego stopnia ma prawo przejąć od organu niższego stopnia postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej?

Tak, organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej.


WIDEO

Sprawdź nasz e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Hakerski sposób na opanowanie prawa budowlanego. Pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane z gotowymi odpowiedziami. Must have dla studentów, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane lub pracujących / starających się o pracę w branży budowlanej.


Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zobacz e-book Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce, wyd. 2 rozszerzone. Zamiast narzekać na przepisy, poznaj je tak, by nie dać się zagiąć. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.