Planowane zmiany w prawie budowlanym – definicja obszaru oddziaływania obiektu

with Brak komentarzy

Zmiany w prawie budowlanym w 2019 r.

Trwają prace nad zmianą prawa budowlanego (aktualnie projekt ustawy zmieniającej jest po konsultacjach publicznych). W kwietniu ministerstwo zapowiedziało, że zmiany zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Dzisiaj przyjrzymy się małej (ale bardzo znaczącej) zmianie definicji obszaru oddziaływania obiektu.

Definicja obszaru oddziaływania obiektu

Teraz obszarem oddziaływania obiektu jest „teren wyznaczony z otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, z powyższej definicji zostaną usunięte słowa „w zagospodarowaniu”, a więc obszarem oddziaływania będzie „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”.

Co daje taka zmiana?

Teraz „ograniczenia zabudowy” są jedynie przykładem „ograniczeń w zagospodarowaniu”. „Ograniczenia w zagospodarowaniu” to bardzo szerokie pojęcie i w związku z tym z obszarem oddziaływania mamy do czynienia, gdy zaistnieją na danym terenie jakieś uciążliwości związane z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, zakłóceniami elektrycznymi, ograniczeniem dostępu do mediów itp. Tym samym – przy ustalaniu obszaru oddziaływania musimy brać pod uwagę szereg przepisów, w tym również przepisy kodeksu cywilnego. Tak przynajmniej wynika z orzeczeń wielu sądów, np.: WSA w Łodzi o sygnaturze II SA/Łd 467/18, WSA w Krakowie o sygnaturze II SA/Kr 557/18.

Jeśli przepis zostanie zmieniony, ustalając obszar oddziaływania, będziemy brać pod uwagę tylko przepisy związane z zabudową terenu, czyli głównie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. Tym samym ustalanie obszaru oddziaływania będzie prostsze niż obecnie.

Czy zmiana jest korzystna?

Ta zmiana raczej nie będzie korzystna dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z dużymi (i często uciążliwymi) inwestycjami. Natomiast inwestorzy, projektanci i urzędnicy powinni być z niej zadowoleni.

Tekst powstał na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 kwietnia 2019 r.


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz