Planowane zmiany w prawie budowlanym – definicja obszaru oddziaływania obiektu

with Brak komentarzy

Zmiany w prawie budowlanym w 2019 r.

Trwają prace nad zmianą prawa budowlanego (aktualnie projekt ustawy zmieniającej jest po konsultacjach publicznych). W kwietniu ministerstwo zapowiedziało, że zmiany zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Dzisiaj przyjrzymy się małej (ale bardzo znaczącej) zmianie definicji obszaru oddziaływania obiektu.

Definicja obszaru oddziaływania obiektu

Teraz obszarem oddziaływania obiektu jest „teren wyznaczony z otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, z powyższej definicji zostaną usunięte słowa „w zagospodarowaniu”, a więc obszarem oddziaływania będzie „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”.

Co daje taka zmiana?

Teraz „ograniczenia zabudowy” są jedynie przykładem „ograniczeń w zagospodarowaniu”. „Ograniczenia w zagospodarowaniu” to bardzo szerokie pojęcie i w związku z tym z obszarem oddziaływania mamy do czynienia, gdy zaistnieją na danym terenie jakieś uciążliwości związane z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, zakłóceniami elektrycznymi, ograniczeniem dostępu do mediów itp. Tym samym – przy ustalaniu obszaru oddziaływania musimy brać pod uwagę szereg przepisów, w tym również przepisy kodeksu cywilnego. Tak przynajmniej wynika z orzeczeń wielu sądów, np.: WSA w Łodzi o sygnaturze II SA/Łd 467/18, WSA w Krakowie o sygnaturze II SA/Kr 557/18.

Jeśli przepis zostanie zmieniony, ustalając obszar oddziaływania, będziemy brać pod uwagę tylko przepisy związane z zabudową terenu, czyli głównie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. Tym samym ustalanie obszaru oddziaływania będzie prostsze niż obecnie.

Czy zmiana jest korzystna?

Ta zmiana raczej nie będzie korzystna dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z dużymi (i często uciążliwymi) inwestycjami. Natomiast inwestorzy, projektanci i urzędnicy powinni być z niej zadowoleni.

Tekst powstał na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 kwietnia 2019 r.


Materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Sprawdź, może Ci się przydadzą:


Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ