Uprawnienia budowlane – specjalności i zakres

with Brak komentarzy

Osoba mająca uprawnienia budowlane ma prawo wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oznacza to, że w zakresie swojej specjalności może na przykład sporządzać projekty budowlane lub kierować budową. Sprawdźmy, w jakich specjalnościach są udzielana uprawnienia budowlane i na wykonywanie jakich czynności zezwalają uprawnienia projektowe i wykonawcze.

Uprawnienia budowlane – specjalności

Uprawnienia budowlane możesz otrzymać w następujących specjalnościach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) inżynieryjnej:

a) mostowej,

b) drogowej,

c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

e) hydrotechnicznej,

f) wyburzeniowej;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

a) telekomunikacyjnych,

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadają okręgowe izby architektów, a w pozostałych specjalnościach – okręgowe izby inżynierów budownictwa.


Jeśli egzamin na uprawnienia budowlane przed Tobą, sprawdź nasz e-book:


Uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze – zakres

Możesz zdobyć uprawnienia w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienia budowlane do projektowania pozwolą Ci:

  • projektować,
  • sprawdzać projekty (na to pozwalają jedynie uprawnienia bez ograniczeń),
  • sprawować nadzór autorski,
  • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane do kierowania pozwolą Ci:

  • kierować budową lub innymi robotami budowlanymi,
  • kierować wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorować i kontrolować wytwarzanie tych elementów,
  • wykonywać nadzór inwestorski,
  • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712)

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ