Uprawnienia budowlane – specjalności i zakres

with Brak komentarzy

Osoba mająca uprawnienia budowlane ma prawo wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oznacza to, że w zakresie swojej specjalności może na przykład sporządzać projekty budowlane lub kierować budową. Sprawdźmy, w jakich specjalnościach są udzielana uprawnienia budowlane i na wykonywanie jakich czynności zezwalają uprawnienia projektowe i wykonawcze.

Uprawnienia budowlane – specjalności

Uprawnienia budowlane możesz otrzymać w następujących specjalnościach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) inżynieryjnej:

a) mostowej,

b) drogowej,

c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

e) hydrotechnicznej,

f) wyburzeniowej;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

a) telekomunikacyjnych,

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadają okręgowe izby architektów, a w pozostałych specjalnościach – okręgowe izby inżynierów budownictwa.


Jeśli chcesz poznać prawo budowlane, sprawdź nasz e-book:

 • 488 pytań wraz z odpowiedziami
 • 285 stron formatu A-4
 • Stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2020 r.

Uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze – zakres

Możesz zdobyć uprawnienia w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienia budowlane do projektowania pozwolą Ci:

 • projektować,
 • sprawdzać projekty (na to pozwalają jedynie uprawnienia bez ograniczeń),
 • sprawować nadzór autorski,
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane do kierowania pozwolą Ci:

 • kierować budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierować wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorować i kontrolować wytwarzanie tych elementów,
 • wykonywać nadzór inwestorski,
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712)

Zobacz e-booki, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz