Zmiany w prawie budowlanym – 20 i 24 września 2019 r.

with Brak komentarzy

20 i 24 września 2019 r. kolejny raz w tym roku zmieniło się prawo budowlane. Sprawdźmy, jakie wprowadzono zmiany w prawie budowlanym.

Nasz najnowszy e-book przedstawiający prawo budowlane w postaci pytań i odpowiedzi uwzględnia poniższe zmiany (a także te, które wejdą w życie 25 października 2019 r.).

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 20 września 2019 r.

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 20 września 2019 r. wprowadziła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta w prawie budowlanym zmieniła art. 34 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 1, a także dodała nowy przepis: ustęp 4. w art. 7. Zobaczmy, jak teraz brzmią nowe przepisy.

„Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (…)”

Art. 7 ust. 1 pkt 1

„Właściwi ministrowie, określając warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b. oraz potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696)”.

Art. 7 ust. 4

„Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Art. 34 ust. 2

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 24 września 2019 r.

Z kolei zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 24 września 2019 r. wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Te zmiany dotyczą art. 30 ust. 2, art. 71 ust. 2 pkt 6 oraz art. 71 ust. 1, do którego dodano punkt 3. Zobaczmy, jak brzmią nowe przepisy:

„W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Art. 30 ust. 2

„1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

(…)

3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Art. 71 ust. 1 pkt 3

„Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

(…)

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Art. 71 ust. 2 pkt 6

Czy to koniec zmian w prawie budowlanym w tym roku?

To nie koniec zmian w prawie budowlanym w 2019 roku. 25 października wchodzą w życie kolejne zmiany. Już 11. w tym roku – nie licząc wprowadzenia tekstu jednolitego ustawy w czerwcu, kiedy to zmieniono jedynie numery dzienników ustaw przywołanych w prawie budowlanym.

Nasz najnowszy e-book przedstawiający prawo budowlane w postaci pytań i odpowiedzi został zaktualizowany również o te najnowsze zmiany (bo te wprowadzone 20 i 24 września były w e-booku uwzględnione od początku). Wszyscy, którzy kupili e-book, mogą pobrać zaktualizowaną wersję za darmo. A wszyscy, którzy kupią e-book – już otrzymują wersję najnowszą, uwzględniającą zmiany wchodzące w życie 25 października 2019 r. To prawdopodobnie jedyne na rynku tak aktualne opracowanie z zakresu prawa budowlanego.


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712)

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.