Zmiany w prawie budowlanym – 20 i 24 września 2019 r.

with Brak komentarzy

20 i 24 września 2019 r. kolejny raz w tym roku zmieniło się prawo budowlane. Sprawdźmy, jakie wprowadzono zmiany w prawie budowlanym.

Nasz najnowszy e-book przedstawiający prawo budowlane w postaci pytań i odpowiedzi uwzględnia poniższe zmiany (a także te, które wejdą w życie 25 października 2019 r.).

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 20 września 2019 r.

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 20 września 2019 r. wprowadziła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta w prawie budowlanym zmieniła art. 34 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 1, a także dodała nowy przepis: ustęp 4. w art. 7. Zobaczmy, jak teraz brzmią nowe przepisy.

„Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (…)”

Art. 7 ust. 1 pkt 1

„Właściwi ministrowie, określając warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b. oraz potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696)”.

Art. 7 ust. 4

„Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Art. 34 ust. 2

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 24 września 2019 r.

Z kolei zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 24 września 2019 r. wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Te zmiany dotyczą art. 30 ust. 2, art. 71 ust. 2 pkt 6 oraz art. 71 ust. 1, do którego dodano punkt 3. Zobaczmy, jak brzmią nowe przepisy:

„W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Art. 30 ust. 2

„1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

(…)

3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Art. 71 ust. 1 pkt 3

„Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

(…)

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Art. 71 ust. 2 pkt 6

Czy to koniec zmian w prawie budowlanym w tym roku?

To nie koniec zmian w prawie budowlanym w 2019 roku. 25 października wchodzą w życie kolejne zmiany. Już 11. w tym roku – nie licząc wprowadzenia tekstu jednolitego ustawy w czerwcu, kiedy to zmieniono jedynie numery dzienników ustaw przywołanych w prawie budowlanym.

Nasz najnowszy e-book przedstawiający prawo budowlane w postaci pytań i odpowiedzi został zaktualizowany również o te najnowsze zmiany (bo te wprowadzone 20 i 24 września były w e-booku uwzględnione od początku). Wszyscy, którzy kupili e-book, mogą pobrać zaktualizowaną wersję za darmo. A wszyscy, którzy kupią e-book – już otrzymują wersję najnowszą, uwzględniającą zmiany wchodzące w życie 25 października 2019 r. To prawdopodobnie jedyne na rynku tak aktualne opracowanie z zakresu prawa budowlanego.


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712)

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.