Zmiany w prawie budowlanym 25 października 2019 r.

with Brak komentarzy
zmiany w prawie budowlanym 2019

25 października 2019 r. pojawiły się kolejne zmiany w prawie budowlanym. To już 11. zmiana w tym roku, nie licząc wprowadzenia tekstu jednolitego. Sprawdźmy, co się zmieniło.


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Jakie zmiany w prawie budowlanym pojawiły się 25 października 2019 r.?

Zmiany w prawie budowlanym w art. 3 – nowe definicje obiektu liniowego i tymczasowego obiektu budowlanego

  • Art. 3 pkt 3a – definicja obiektu liniowego

W nowej definicji wskazano, że kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

  • Art. 3 pkt 5 – definicja tymczasowego obiektu budowlanego

Do przykładów tymczasowych obiektów budowlanych dodano przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Zmiany w prawie budowlanym w art. 29 i 30 w zakresie obiektów i robót niewymagających pozwolenia na budowę

Z listy obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia, zostały usunięte sieci telekomunikacyjne. Natomiast do listy tej dodano podbudowę słupową dla telekomunikacyjnych linii kablowych (art. 29 ust. 1 pkt 20aa), której budowa wymaga teraz zgłoszenia. Do tego zgłoszenia dołącza się m.in. projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.

W art. 29 ust. 2 pkt 15 doprecyzowano, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych.

Zmiany w prawie budowlanym w art. 33 – nowe oświadczenie dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę

Do art. 33 ust. 2 wymieniającego dokumenty, które dołączamy do wniosku o pozwolenie na budowę dodano nowy punkt. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych do wniosku dołączamy teraz dodatkowo „oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Nowy przepis – obowiązek informowania o inwestycji z zakresu łączności publicznej

Ustawa zmieniająca wprowadziła zupełnie nowy przepis – art. 34a. Brzmi on: „Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1”.

Zmiany w art. 42 – budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych a kierownik budowy i geodezyjna inwentaryzacja

Do art. 42 ust. 3 wymieniającego przypadki, kiedy nie jest wymagane ustanowienie kierownika budowy lub określonych robót oraz wskazującego wyjątki od tych wymagań dodano nowy przepis, tj. art. 29 ust. 1 pkt 20aa. Czyli budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, mimo że wymaga tylko zgłoszenia, to wymaga również (podobnie jak budowa domów jednorodzinnych czy sieci) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

I w związku z tym, że odniesienie do tego przepisu (a dokładniej do art. 29 ust. 1 pkt 19a-20b) mamy również w art. 43 ust. 1, budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Powyższe zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815).


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.