Zmiany w prawie budowlanym w 2020 r.

with 2 komentarze
zmiany w prawie budowlanym w 2020 r.

Mijający rok był rekordowy pod względem liczby nowelizacji przepisów budowlanych. Czy 2020 r. będzie podobny? Sprawdźmy, jakie zmiany w prawie budowlanym czekają nas w 2020 roku.

Uwaga: tekst jest aktualizowany

W mijającym roku wprowadzono wyjątkowo dużo zmian w przepisach budowlanych. Samo prawo budowlane zostało znowelizowane aż 13 razy. Do tego dochodzą liczne zmiany w takich aktach prawnych jak na przykład: prawo wodne, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o drogach publicznych czy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Trudno nadążyć za wszystkimi zmianami, które zamiast usprawniać proces budowlany, często wprowadzają jeszcze większy chaos.


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Wróćmy do zmian w prawie budowlanym w 2020 r. Ostatnia z nowelizacji wprowadzonych w prawie budowlanym w mijającym roku wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. Ale już wiadomo, że nie jest to pierwsza i ostatnia zmiana w prawie budowlanym w 2020 r. Prawdopodobnie czeka nas bowiem bardzo duża nowelizacja tych przepisów. Ale po kolei – zacznijmy od tego, co jest już pewne.

Zmiany w prawie budowlanym od 1 stycznia 2020 r.

1 stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać zmiany w prawie budowlanym wprowadzone przez Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one art. 33 ust. 2 prawa budowlanego, który wymienia dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę.

Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę, oprócz dotychczasowych dokumentów, musimy dodatkowo dołączyć:

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Powyższa zmiana nie jest jedyną dotyczącą art. 33 ust. 2 prawa budowlanego wprowadzoną w ostatnim czasie. 25 października dodano bowiem do tego przepisu jeszcze inny dokument – oświadczenie projektanta dotyczące instalacji radiokomunikacyjnych (szczegóły znajdziesz w podlinkowanym tekście).

Duże zmiany w prawie budowlanym w 2020 r.

W drugiej połowie 2020 r. prawdopodobnie czekają nas zmiany w prawie budowlanym zapowiadane już w mijającym roku. Projekt tej nowelizacji prawa budowlanego został opublikowany w kwietniu i od tego czasu zmieniano go już kilka razy. Niektóre z proponowanych zmian są kontrowersyjne i wcale nie skrócą procesu inwestycyjnego i liczby potrzebnych dokumentów. Niestety na etapie prac nad projektem nie uwzględniono wszystkich zmian zgłaszanych przez środowisko, m.in. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Projekt tej dużej nowelizacji 23 grudnia trafił do Sejmu. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt ustawy, które zmiany zostaną wprowadzone i w jakiej formie. Nie wiadomo też, czy rzeczywiście wejdą w życie w 2020 r. Dużo zależy od tego, jak długo potrwają prace w Sejmie, choć znając tempo obecnie rządzących, zmiany mogą zostać uchwalone ekspresowo. Na szczęście nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia (miejmy nadzieję, że okres ten nie zostanie skrócony), a projekt budowlany na starych zasadach będziemy mogli przygotowywać jeszcze przez rok od wejścia w życie zmian, więc już po uchwaleniu ustawy będziemy mieć sporo czasu, by przygotować się do zmian. Jeśli nie chcesz niczego przegapić, zapisz się do naszego newslettera.

Aktualizacja 20 marca 2020 r.:

18 marca ustawa zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 471. Zmiany w prawie budowlanym zaczną obowiązywać 19 września 2020 r.

Przygotowuję e-book o tych zmianach, na tej stronie możesz zapisać się na listę osób zainteresowanych.

Zmiany, które wejdą w życie omawiam też co środę w relacjach na Instagramie (Instagram Stories):


Aktualizacja: zmiana prawa budowlanego 31 stycznia 2020 r.

Druga zmiana prawa budowlanego w 2020 r. weszła w życie 31 stycznia. Bez pozwolenia na budowę, ale na zgłoszenie, można budować: niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem. Przebudowa tych niecek nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Zmianę tę wprowadziła ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w art. 29 ust. 3 i 4 prawa budowlanego, tj. robotach prowadzonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków (wtedy potrzebne jest zgłoszenie) i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 (wtedy potrzebne jest pozwolenie).


Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

2 Odpowiedzi

 1. Robert
  | Odpowiedz

  „Zmiany w prawie budowlanym zaczną obowiązywać 19 marca 2020 r.”
  nie powinno być 19 września 2020 ? :)

  • Magda Myszura
   |

   Jasne, że tak. „Przejęzyczyłam się” ;). Dzięki :)

Zostaw Komentarz