Prawo budowlane – quiz

with Brak komentarzy

prawo budowlane egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane albo chcesz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa budowlanego, rozwiąż quiz i przekonaj się, ile wiesz.

Pytania, które znajdziesz niżej, pochodzą z egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane. W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

Powodzenia!


1. Jaka jest wysokość kary w przypadku niewydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie:

 
 
 

2. Pozwolenie na budowę drogi publicznej wojewódzkiej wydaje:

 
 
 

3. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

 
 
 

4. Wniosek o ukaranie projektanta za uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego może złożyć do organu właściwego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych:

 
 
 

5. Według ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 
 
 

6. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji:

 
 
 

7. Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może również wykonywać nadzór inwestorski:

 
 
 

8. Nie jest tymczasowym obiektem budowlanym:

 
 
 

9. Czy niedbałe spełnianie obowiązków przez kierownika budowy może spowodować pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

 
 
 

10. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska podlegają okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 
 
 

11. Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach określonych w ustawie Prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

 
 
 

12. Ustawę Prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych:

 
 
 

13. Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędną do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

 
 
 

14. Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wnosi się do:

 
 
 


Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.