Jak nie czytać przepisów – 2 przykłady, które (prawdopodobnie) Cię zaskoczą

with 5 komentarzy

Do przygotowania tego materiału zainspirowały mnie pytania dotyczące dużej nowelizacji prawa budowlanego, które ostatnio zadajecie. Piszę (i mówię, bo jest też wersja do słuchania) o tym, jak moim zdaniem warto czytać przepisy, by nie wpaść w pułapkę związaną z ich błędną interpretacją.

Przejdźmy od razu do przykładów.

Wersję do słuchania znajdziesz na końcu artykułu.

1) Instalacja gazowa bez pozwolenia, ale nie bez projektu i innych procedur

Od 19 września 2020 r., zgodnie ze zmienionym art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d prawa budowlanego, nie będzie wymagać pozwolenia na budowę, ale będzie wymagać zgłoszenia „instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych”.

Przytoczyłam wyżej cały przepis, żeby zwrócić uwagę na to, że w przepisie jest mowa o robotach budowlanych polegających na „instalowaniu” i dotyczą one użytkowanego budynku (instalacje gazowe w budynkach, które nie są użytkowane, nie będą podlegać procedurze zgłoszenia).

Ale to nie wszystko.

Do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć projekt, a dokładniej dokumenty wskazane w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4, czyli m.in. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami. Wynika to z art. 30 ust. 4c. Czyli mamy już drugi przepis dotyczący tego samego zagadnienia.

Ale to nadal nie wszystko.

Oprócz powyższego przed rozpoczęciem robót trzeba będzie sporządzić projekt techniczny, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1, i ustanowić kierownika budowy – co z kolei wynika z art. 42 ust. 1 pkt 2.

Czyli podsumowując: jeśli zajrzymy wyłącznie do art. 29, to będzie nam się wydawać, że instalacje gazowe wymagają tylko zgłoszenia. Jeśli dokładnie przeczytamy ten przepis, to dowiemy się, że chodzi o instalowanie instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. A jeśli przejrzymy pozostałe przepisy, to okaże się, że w przypadku tych robót inne procedury są takie jak przy pozwoleniu na budowę (konieczność sporządzenia projektu i ustanowienia kierownika budowy).

Zatem: jeśli czytamy przepisy, musimy czytać je dokładnie i kompleksowo. Nie wybiórczo.

Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu polecę Ci e-booki:

Jeśli nie masz czasu albo ochoty na zagłębianie się w przepisy, nie chcesz zastanawiać się, czy niczego nie przeoczyłeś, polecam Ci e-booki „Nowelizacja prawa budowlanego, część 1 i 2”. W poradnikach znajdziesz omówienie zmian, które weszły w życie 19 września 2020 r., a także przepisów przejściowych, z których dowiesz się, kiedy stosować nowe przepisy, a kiedy dotychczasowe (bo tylko zestawienie tych przepisów daje nam pełną wiedzę o wprowadzonych zmianach).

2) Projekt zamienny w procedurze naprawczej po staremu, a kwalifikacja rodzaju odstąpienia po nowemu

Nawet po wejściu w życie zmian w określonych sytuacjach będziemy stosować stare przepisy. W niektórych przypadkach będziemy mieć wybór, czy stosować nowe przepisy czy stare. Dotyczy to na przykład projektu budowlanego, który jeszcze przez rok od wejścia w życie zmian możemy składać z wnioskiem w starej formie. Więcej na ten temat dowiesz się z materiału „Zmiany w prawie, ale projekt budowlany według starych zasad”.

Natomiast niżej przytoczę jeszcze inny przykład: postępowanie naprawcze prowadzone przez nadzór budowlany w sytuacji, gdy podczas budowy dokonano istotnego odstąpienia od projektu bez zmiany pozwolenia (art. 51 ust. 1 pkt 3). Czy wtedy projekt zamienny sporządzać według nowych, czy starych przepisów?

Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w prawie budowlanym, nawet w tym nowym po uwzględnieniu zmian. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ustawie nowelizującej, a dokładniej w art. 27 (art. 1 tej ustawy dotyczy zmian w prawie budowlanym, a więc przepis, który nam jest w tym przypadku potrzebny znajduje się w zupełnie innym miejscu ustawy). Przyjrzyjmy się temu przepisowi:

„Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,

2) dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia

– przepisy ustaw zmienianych w art. 1–4, art. 6 oraz art. 8–24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym”.

Art. 27 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, zmieniony przez: poz. 695, 782)

Czyli podczas procedury naprawczej w postępowaniu przed nadzorem, gdy inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznej decyzji, która została wydana przed wejściem w życie zmian, stosujemy przepisy dotychczasowe, a więc projekt zamienny również sporządzamy według przepisów dotychczasowych. I wcale nie wynika to z nowych przepisów prawa budowlanego, tylko z przepisów znajdujących się w ustawie nowelizującej.

Ale to nie wszystko.

Jeśli zajrzymy do kolejnych przepisów ustawy nowelizującej, to dowiemy się, kiedy trzeba stosować nowe przepisy, nawet w przypadku inwestycji realizowanych na podstawie decyzji wydanej przed wejściem w życie zmian. Do przytoczonego wyżej art. 27 odwołuje się bowiem kolejny przepis – art. 28, który wskazuje, kiedy stosujemy nowe przepisy w sytuacjach opisanych w art. 25-27. I tak na przykład: gdy dokonujemy kwalifikacji rodzaju odstąpienia od zatwierdzonego projektu, stosujemy nowe przepisy nawet do inwestycji realizowanych na podstawie decyzji wydanej przed wejściem w życie zmian.

I tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją, którą omówiłam w 1 punkcie tego materiału – nie możemy czytać przepisów wybiórczo, bo doprowadzi to nas do błędnych wniosków. W dodatku w przypadku nowelizacji przepisów, a już zwłaszcza tak dużych nowelizacji, warto zapoznać się nie tylko ze zmianami, ale również z przepisami przejściowymi, które znajdują się na końcu ustaw nowelizujących i które mówią nam, w jakich sytuacjach stosować nowe przepisy, a w jakich stare.

Te przepisy przejściowe są również omówione w poradnikach o nowelizacji prawa budowlanego.

Podsumowanie – jak nie czytać przepisów

Pora na odpowiedź na pytanie zadane w tytule: nie warto czytać przepisów wyrywkowo.

1) To, że znamy wymagania wprowadzone przez jeden artykuł, nie daje nam pełnej wiedzy o danym zagadnieniu, bo kolejne artykuły mogą odwoływać się do tego pierwszego i go zmieniać lub wprowadzać dodatkowe wymagania. Dlatego musimy czytać ustawy kompleksowo albo znać je na tyle, by wiedzieć, gdzie szukać konkretnych unormowań.

2) W przypadku nowelizacji, zwłaszcza tak dużych jak ta wchodząca w życie 19 września, oprócz zmian w konkretnej ustawie, musimy też zapoznać się z przepisami przejściowymi, które znajdują się na końcu ustawy nowelizującej. Te przepisy znajdują się wyłącznie w ustawie nowelizującej, nie ma ich w zmienianej ustawie (w naszym przypadku – w prawie budowlanym), mimo że dotyczą właśnie ustawy zmienianej i są bardzo ważnymi przepisami, bo mówią nam o tym, w jakich sytuacjach stosować nowe przepisy, a w jakich – stare.

Jeśli nie masz czasu albo ochoty na zagłębianie się w przepisy, nie chcesz zastanawiać się, czy niczego nie przeoczyłeś, polecam Ci e-booki „Nowelizacja prawa budowlanego, część 1 i 2”. W poradnikach znajdziesz omówienie zmian, które weszły w życie 19 września 2020 r., a także przepisów przejściowych, z których dowiesz się, kiedy stosować nowe przepisy, a kiedy dotychczasowe (bo tylko zestawienie tych przepisów daje nam pełną wiedzę o wprowadzonych zmianach).

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

5 Odpowiedzi

 1. Anna
  | Odpowiedz

  Witam! Odnosicie sie państwo do zmian dotyczących projektów i przepisów dot. instalacji gazowych a mnie interesują bardzo przepisy dotyczace projektów i procedury dotyczące przyłaczy wodociagowych i kanalizacyjnych – czy dalej obowiązuja projekty, czy tylko plan zagospodarowania – na jakiej mapie i jakiej formir, jak odczytywać to z ustawa o zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniem scieków, oraz przepisów geodezyjnych, jakie wymagania co do odbiorów tychże robót oraz inwentaryzacji. Zakłady wod – kan nie jednoznacznie interpretują nowe zmiany. Jest to dla mnie bardzo istotny problem bo moja dział. gospod. opiera się na wykonywaniu prac projektowych w tym zakresie. Pozdrawiam i oczekuję interpretacji w tym zakresie. AB

 2. Adrian
  | Odpowiedz

  Bardzo interesujący artykuł !!!

  Ale jest pytanie:

  Jeżeli w 2019 roku PINB wszczyna postępowanie w sprawie istotnego odstępstwa. I postępowanie toczy się i toczy, były jedne oględziny na budowie, drugie…, a decyzja nakazująca projekt budowlany zamienny nadal nie wydana, to na dzień dzisiejszy (październik 2020) przed wydaniem takiej decyzji urząd musi skonfrontować i ocenić odstępstwa po nowemu ?

  I jeżeli jakieś odstępstwo wg nowej ustawy PB nie jest istotne, to projektu zamiennego nie może nakazać i sprawę musi umorzyć ? ?

  Czy dobrze to rozumiem ?

  • Magda Myszura
   |

   Dziękuję za miłe słowo :).
   A odpowiadając na pytanie: myślę, że tak – to jest prawidłowe rozumowanie. Jeśli sprawa jest wszczęta a niezakończona, to organ musi rodzaj odstępstwa oceniać według nowych przepisów (zgodnie z art. 28 odnoszącym się do art. 25 ustawy nowelizującej).

 3. Adrian
  | Odpowiedz

  Dziękuję za odpowiedź, a czy jeżeli takie postępowanie w sprawie istotnych odstępstw, było wszczęte z urzędu po, sprzeciwie do zawiadomienia o zakończeniu budowy (było to dwa lata temu), czy coś stoi na przeszkodzie aby po umorzeniu postępowania ponownie zawiadomić organ o zakończeniu budowy?

  Chodzi o dodatkowy teren utwardzony. Dwa lata temu teoretycznie każda zmiana PZT była istotna. Urząd dał sprzeciw do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wszczął osobne postępowanie w sprawie odstępstw. Ono już się toczy tak długo, że zmieniły się przepisy definiujące odstępstwa(wrzesień 2020), a decyzja nadal nie wydana.

  Czy Pani zdaniem jest szansa na umorzenie postępowania i uniknąć procedury naprawczej? Wg mnie tak, bo organ przed wydaniem decyzji w sprawie nakazania projektu zamiennego musi ocenić odstępstwa po nowemu, a te istotne już nie są. Nawet jeżeli, kiedyś dawno był sprzeciw do zawiadomienia o zakończeniu budowy, to on jakby nie ma wpływu na dalsze decyzje.

  Czy dobrze myślę?

  Pozdrawiam, dziękuję z góry.

 4. Anna
  | Odpowiedz

  Dzien dobry, mam pytanie apropos instalacji gazowej w nowo powstalym domu rodzinnym. W pozwoleniu na budowe (odkupionym wraz z dzialka od poprzedniego wlasciciela i przepisanym na nas) mamy miejska siec cieplownicza natomiast w trakcie budowy okazalo sie ze:
  a) podlaczenie pod Veolie bedzie nas kosztowalo ok 45 tys zl!!!
  b) mamy na dzialce przylacze gazowe (kiedys na dzialce stal dom, mial gaz z gazowni i ktory zostal potem zburzony), z ktorego chcemy skorzystac poprowadzone do linii zabudowy domu. Dodatkowo sasiadka w budynku blizniaczym rowniez ma gaz.

  Teraz chcielibysmy zalozyc instalacje w srodku budynku i nie miec problemu z oficjalnym zakonczeniem budowy. Czy potrzebujemy do dokumentow dla PiNBUD miec projekt wewnetrznej instalacji gazu? Czy wystarczy poswiadczenie przez uprawnionych ludzi ze instalacja zostala zrobiona zgodnie z wymogami, a takze protokol kominiarski i podpisana umowa z gazownia, ktora bedziemy miec niebawem.

  Pozdrawiam
  Anna

Zostaw Komentarz

Jest już dostępne nowe szkolenie Co zrobić, by szybko uzyskać pozwolenie na budowę

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.