Stary projekt budowlany od 19 września – można czy nie można

with Brak komentarzy
nowe rozporządzenie o zakresie i formie projektu budowlanego

Dziś wpis, którego nie planowałam, ale widzę, że w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego pojawiają się wątpliwości, czy od 19 września można składać projekty wykonane według starych przepisów. Dlatego postanowiłam wyjaśnić, jak to – moim zdaniem – z tymi projektami jest.

Zanim przejdę do rzeczy, kilka słów wprowadzenia.

Od 19 września 2020 r. obowiązuje nowe prawo budowlane, które dosyć znacząco zmieniło formę projektu budowlanego. Przepisy przejściowe pozwalają jednak na składanie projektu wykonanego według starych przepisów jeszcze przez rok od wejścia w życie zmian, czyli do 19 września 2021 r. Poruszałam tę kwestię, jeszcze zanim przepisy weszły w życie, w materiale „Zmiany w prawie, ale projekt budowlany według starych zasad”.

Wątpliwości po opublikowaniu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ostatnio jednak widzę, że pojawiło się wiele wątpliwości związanych z tym przepisem. A pojawiły się one po opublikowaniu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. To nowe rozporządzenie obowiązuje od 19 września 2020 r., a zostało opublikowane dzień wcześniej – 18 września.

Zgodnie z § 25 nowego rozporządzenia, stare rozporządzenie straciło moc. W nowym rozporządzeniu nie ma żadnych przepisów przejściowych pozwalających stosować w określonych sytuacjach stare rozporządzenie. Jednak w mojej ocenie – nie musi ich być. Wystarczająca jest ustawa. Sprawdźmy, co ona mówi.

Przepis pozwalający sporządzać projekty według dotychczasowych zasad

„W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.

Art. 26 ustawy nowelizującej

Ustawą zmienianą w art. 1 jest prawo budowlane.

Co wynika z tego przepisu?

Ustawa nowelizująca pozwala stosować jeszcze przez rok dotychczasowe przepisy prawa budowlanego. Dotychczasowe, czyli obowiązujące przed 19 września 2020 r. Tak, jest tutaj mowa o przepisach prawa budowlanego, ale rozporządzenie jest wydawane właśnie na podstawie prawa budowlanego. Gdyby nie przepisy prawa budowlanego (a dokładniej art. 34 ust. 6) nie mielibyśmy rozporządzenia. Rozporządzenie nie może funkcjonować samodzielnie bez ustawy.

Skoro możemy stosować dotychczasowe przepisy ustawy, to możemy też stosować dotychczasowe przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie tej ustawy.

Zresztą nie da się wykonać projektu na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy i nowego rozporządzenia. Trzeba zastosować stare rozporządzenie.

Przed 19 września mieliśmy rozporządzenie i wiedzieliśmy, jak ma wyglądać projekt (wiedzieliśmy to zarówno z rozporządzenia jak i z ustawy). I te przepisy, w tych określonych sytuacjach, możemy nadal stosować (właśnie na podstawie art. 26 ustawy nowelizującej). Możemy je stosować, mimo że już ich nie ma, bo stare rozporządzenie straciło moc, a prawo budowlane przecież też już jest inne.

Na koniec jako ciekawostkę podam, że w projekcie nowego rozporządzenia z 3 czerwca 2020 r. istniał przepis przejściowy, który wskazywał, kiedy można wykonywać projekt według dotychczasowych przepisów. Ustawodawca jednak z jakiegoś powodu usunął ten przepis w trakcie prac nad rozporządzeniem. Czyli to nie jest tak, że zapomniał o tej kwestii. Myślę, że prawdopodobnie uznał, że nie ma potrzeby w rozporządzeniu powtarzać kwestii uregulowanych w ustawie.

W ustawie mamy przepis przejściowy i to wystarczy.

Tutaj link do opinii GUNB na temat okresu przejściowego dotyczącego projektów budowlanych.

W dalszej części tekstu znajdziesz informacje o tym, że w określonych sytuacjach projekty będziemy wykonywać według starych przepisów jeszcze długo – nie tylko przez rok. Zanim jednak do nich przejdę, chcę Ci polecić poradniki o nowelizacji, która weszła w życie:

Poznaj zmiany, jakie wprowadzono w prawie budowlanym 19 września 2020 r. i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booków „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku.

Stare projekty nie tylko przez rok

Stare przepisy będziemy stosować jeszcze długo (nie tylko przez rok), na przykład w postępowaniach przed nadzorem, czy przy zmianie pozwolenia na budowę

Jeśli projekt budowlany był wykonany według starych przepisów, to całe postępowanie toczy się według starych przepisów.

Czyli na przykład jeśli za kilka lat w trakcie budowy inwestor zechce zmienić zatwierdzony projekt budowlany (wykonany według starych przepisów), to projekt przedstawiany do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę będzie musiał być wykonany według starych przepisów. Wynika to z przepisów ustawy nowelizującej.

„Do zamierzeń budowlanych, realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,

2) dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia

– przepisy ustaw zmienianych w art. 1-4. art. 6 oraz art. 8-24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym”.

Art. 27 ustawy nowelizującej

Warto też wiedzieć, że powyższe nie dotyczy wszystkich sytuacji, bo np. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę czy kwalifikacji rodzaju odstąpienia od zatwierdzonego projektu dokonujemy już według nowych przepisów. Wynika to z art. 28 ustawy nowelizującej. Trochę informacji na ten temat znajdziesz w najnowszym artykule na blogu „Jak nie czytać przepisów, 2 przykłady, które (prawdopodobnie) Cię zaskoczą”.

„Do spraw, o których mowa w art. 25–27:

1) stosuje się:

a) przepisy art. 36a ust. 5 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

b) przepisy art. 36a ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1;

2) nie stosuje się przepisów art. 36a ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1”.

Art. 28 ustawy nowelizującej

Jeśli nie masz czasu albo ochoty na zagłębianie się w przepisy, nie chcesz zastanawiać się, czy niczego nie przeoczyłeś, polecam Ci e-booki „Nowelizacja prawa budowlanego, część 1 i 2”. W poradnikach znajdziesz omówienie zmian, które weszły w życie 19 września 2020 r., a także przepisów przejściowych, z których dowiesz się, kiedy stosować nowe przepisy, a kiedy dotychczasowe (bo tylko zestawienie tych przepisów daje nam pełną wiedzę o wprowadzonych zmianach).

Podstawa prawna

W tekście posługuję się następującymi pojęciami:

Ustawa nowelizująca – Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. poz. 471, zm. przez: poz. 695, 782)

Nowe rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

E-book przedstawiający nowe prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach jest już dostępny.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.