Kierownik budowy, czyli kto?

with 2 komentarze

Jakie uprawnienia ma mieć kierownik budowy? Kto może nim być? Czy architekt może być kierownikiem budowy? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, który kieruje budową, czyli nią zarządza i decyduje w bieżących kwestiach związanych z pracami budowlanymi. Obowiązki kierownika budowy dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania budowy i zostały szczegółowo określone w Prawie budowlanym.

Kierownik budowy jest tylko jeden i przez cały okres, w jakim pełni swoją funkcję, ponosi odpowiedzialność za przejęty teren budowy i wszystkie zdarzenia, które mają tam miejsce. Projektantów może być kilku, inspektorów nadzoru inwestorskiego z założenia jest wielu, natomiast kierownik budowy jest jeden. Oczywiście na budowie może występować wielu kierowników robót budowlanych, jednak ich funkcje są służebne w stosunku do kierownika budowy i ich udział w procesie budowlanym w żaden sposób nie ogranicza ilości obowiązków spoczywających na kierowniku budowy” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 3299/15).

Jakie uprawnienia musi mieć kierownik budowy?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, czyli działalnością związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, czyli mające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:

 1. projektowania w danej specjalności;
 2. kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
 3. projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Szczegółowe zakresy uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach określa art. 15a Prawa budowlanego. I tak np. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu, a uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Natomiast uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Kto może pełnić funkcję kierownika budowy?

W przypadku inwestycji, które obejmują roboty, mieszczące się w zakresie jednej specjalności (np. budowa drogi czy sieci kanalizacji sanitarnej) sprawa jest prosta – kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Co natomiast w sytuacji, gdy budowa obejmuje roboty, które nie mieszczą się w zakresie jednej specjalności np. budowa domu jednorodzinnego?

Przy budowie tego wydawałoby się niezbyt skomplikowanego obiektu, jakim jest dom jednorodzinny, mamy zazwyczaj roboty konstrukcyjne, instalacyjne (c.o., wod.-kan., elektryczne, gazowe), drogowe oraz oczywiście zagadnienia dotyczące architektury obiektu. Czy w takim przypadku kierownik budowy musi mieć uprawnienia budowlane we wszystkich ww. specjalnościach? Nie.

Wystarczą uprawnienia do kierowania tylko jednym rodzajem robót występujących w ramach budowy obiektu.

Wynika to z art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Czy kierownikiem budowy domu jednorodzinnego może być architekt?

Tak, kierownikiem budowy domu jednorodzinnego może być architekt lub jakikolwiek branżysta, ale jest to bardzo rzadko spotykana sytuacja. Dlaczego? W przypadku obiektów kubaturowych przyjęło się, że kierownikiem budowy jest konstruktor, czyli osoba mająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które pozwalają mu na kierowanie robotami budowlanym w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Szczerze mówiąc, nigdy nie spotkałam się z sytuacją, żeby przy obiektach kubaturowych kierownikiem budowy nie był konstruktor. Moim zdaniem taka praktyka, żeby nie użyć słowa „tradycja”, wynika z dwóch powodów. Po pierwsze roboty konstrukcyjne mają największy udział w budowie tych obiektów. Po drugie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, ale tylko w odniesieniu do architektury obiektu, natomiast uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Tak wygląda praktyka przy budowie obiektów kubaturowych, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby to architekt był kierownikiem budowy, wówczas konstruktor musiałby być jednym z kierowników robót.

Czy kierownikiem budowy może być drogowiec lub instalator?

Podobnie sytuacja może wyglądać w przypadku budowy innych obiektów np. drogi. Wówczas oprócz robót drogowych często występują również roboty instalacyjne. Zazwyczaj w takich sytuacjach kierownikiem budowy jest osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, natomiast kierownikiem robót instalacyjnych jest osoba mająca stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej. Oczywiście dopuszczalna jest sytuacja, w której to instalator będzie kierownikiem budowy a drogowiec kierownikiem robót drogowych.

Podsumowanie – kto może być kierownikiem budowy

Reasumując, kierownik budowy mimo rozległych obowiązków oraz szczególnej i niezwykle odpowiedzialnej funkcji, jaką pełni na budowie, bezpośrednio może kierować robotami wyłącznie w specjalności, w której ma uprawnienia budowlane. W pozostałych specjalnościach zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierowników robót.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

2 Odpowiedzi

 1. Dawid
  | Odpowiedz

  Dzień dobry Pani Magdaleno. A jak Pani zdaniem wygląda sprawa z kierownikami robót np. przy budowie budynków jednorodzinnych? W praktyce budowa budynku jednorodzinnego wiąże się zazwyczaj z ustanowieniem kierownika budowy branży konstrukcyjnej i to wszystko. A przecież nawet w takim zwykłym domku zawsze znajdują się instalacje elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne. Kierownik branży konstrukcyjnej niekonieczne musi mieć wiedzę na temat ww. instalacji. Wiem, że trochę to się wydaje absurdalne, ale czy tak jak przy większych obiektach nie powinni w dzienniku budowy zostać ustanowieni kierownicy robót branży elektrycznej i branży sanitarnej?

  • Magda Myszura
   |

   Dzień dobry Panie Dawidzie,
   powinni zostać ustanowieni.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.