Kolejne absurdalne przepisy w prawie budowlanym – aktualizacja o stanowisko GUNB

with 1 komentarz
przepisy prawo budowlane

1 lipca wejdą w życie kolejne zmiany w prawie budowlanym. Wydały nam się tak absurdalne, że aż zapytaliśmy o nie GUNB i Ministra. Co odpowiedzieli?

W artykule pt. „Kolejne absurdalne przepisy w prawie budowlanym” informowaliśmy, że 1 lipca wejdą w życie kolejne zmiany w prawie budowlanym, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz o pytaniach dotyczących tych przepisów, które skierowaliśmy do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przypomnę treść tych pytań:

  1. Na jakiej podstawie projektant, czyli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jedna osoba z zespołu projektowego, ma potwierdzić, że cały projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, niezależnie od tego, czy jest ona autorem wszystkich części projektu i czy posiada uprawnienia budowlane wymagane do ich sporządzenia?
  2. Dlaczego zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) na wszystkich rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego musi podpisywać się projektant, czyli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jedna osoba z zespołu projektowego, niezależnie od tego, czy jest ona autorem tego rysunku i czy posiada uprawnienia budowlane wymagane do jego sporządzenia?
  3. Dlaczego obowiązek dołączania do poszczególnych elementów projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego dotyczy wyłącznie projektanta, czyli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jednej osoby z zespołu projektowego, a nie dotyczy pozostałych osób biorących udział w opracowaniu projektu? Na jakiej podstawie organ administracji architektoniczno-budowlanej ma sprawdzić, czy osoby te posiadają wymagane uprawnienia?

Po kilku dniach od wysłania pism, z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez Główny Urzędu Nadzoru Budowlanego. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy pismo z Departamentu Prawnego GUNB. Przyznam, że jesteśmy trochę zaskoczeni szybką odpowiedzią, bo w przypadku innych naszych wniosków czekaliśmy znacznie dłużej. Niestety, jak się okazało, szybko nie znaczy dobrze :)

Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami – czy składa je tylko 1 projektant z całego zespołu projektowego?

Na pytanie pierwsze dotyczące podstawy na jakiej projektant ma oświadczyć, że cały projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, GUNB nie udzielił odpowiedzi. Z pisma wynika, że nie należy stosować literalnej wykładni znowelizowanych przepisów, a kierować dotychczasową praktyką. GUNB wskazał, że cyt. „osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy, są projektantami, a projektant, który zapewnia udział tych osób w sporządzeniu projektu budowlanego, jest „głównym projektantem”, należy dojść do wniosku, że tylko „główny projektant” składa oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przy czym „główny projektant” nie podlega odpowiedzialności zawodowej za części projektów, których nie projektował, a projektowali pozostali projektanci. Ponosi on zaś odpowiedzialność za zapewnienie udziału takich projektantów w opracowaniu projektów i skoordynowanie ich prac (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1a i 1aa ustawy). Ta okoliczność mieści się w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy. Natomiast pozostali projektanci ponoszą odpowiedzialność zawodową za części projektu budowlanego, które opracowywali, nawet jeżeli nie mieli obowiązku składać oświadczenia, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy. Odpowiedzialności zawodowej nie ponosi się wyłącznie za nieprawdziwe oświadczenie, ale za czyny, o których mowa w art. 95 ustawy”.

Z przywołanego fragmentu stanowiska GUNB wynika w zasadzie wniosek oczywisty i niebudzący żądnych wątpliwości, że mimo złożenia przez „głównego projektanta” oświadczenia dotyczącego całego projektu, nie ponosi on odpowiedzialności zawodowej za części projektu sporządzone przez pozostałych członków zespołu projektowego.

Warto jednak szczególną uwagę zwrócić na ostatnie zdanie tej wypowiedzi – „odpowiedzialności zawodowej nie ponosi się wyłącznie za nieprawdziwe oświadczenie (…)”. Wynika z niego jednoznacznie, że za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą „główny projektant” ponosi odpowiedzialność. Zresztą wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności z kodeksu karnego.

Biorąc pod uwagę fakt, że od 1 lipca br. „główny projektant” będzie musiał złożyć oświadczenie w odniesieniu do wszystkich części projektu, również do tych, do sporządzenia których nie ma uprawnień budowlanych ani wiedzy, o poświadczenie nieprawdy nie będzie trudno. Niestety ten fakt został przemilczany w piśmie przesłanym przez GUNB.

W metrykach projektu wielu projektantów (mimo że w oświadczeniu tylko jeden)

Odpowiedź na pytanie drugie dotyczące podpisywania rysunków wchodzących w skład projektu budowlanego jest dla nas, muszę przyznać, pewnym zaskoczeniem. W zasadzie nie wnosi nic nowego, ale jest przynajmniej szczera. Otoż GUNB w odpowiedzi na zadane pytanie najpierw oparł się na uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z którego wynika, że cyt. „w metryce rysunku zamieszcza się dane i podpis każdego projektanta, którego opracowanie znajduje się na tym rysunku”. Następnie z rozbrajającą szczerością dodał, że cyt.zamysł prawodawcy był więc inny niż wynikałoby to z wykładni literalnej. Należy więc w tym przypadku zastosować wykładnią celowościową, zgodnie z intencją autorów projektowanego przepisu. W przeciwnym razie stosowanie przepisu prowadziłoby do absurdu”.

Nic dodać, nic ująć.

Jak organ sprawdzi, czy wszyscy projektanci mają uprawnienia?

Tych z Was, którzy nie mogą się już doczekać odpowiedzi na pytanie trzecie i spodziewają się jeszcze bardziej „merytorycznego” wywodu, muszę niestety rozczarować. GUNB nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Chociaż przyznam, że pasowałoby tutaj wcześniejsze zdanie: „zamysł prawodawcy był więc inny niż wynikałoby to z wykładni literalnej”. Zastanawiamy się nad ponowieniem naszego wniosku. O naszych dalszych działaniach w tym zakresie będziemy informować na blogu.

Tak na marginesie, czy nie wydaję Ci się, że zdanie „zamysł prawodawcy był więc inny niż wynikałoby to z wykładni literalnej” może stanowić komentarz do wielu przepisów prawa budowlanego?

Niestety, tak jak się spodziewaliśmy, wyjaśnienia GUNB okazały się lakoniczne i niewiele wyjaśniły. Wynika z nich, że interpretacja przepisów prawa, zamiast na ich literalnym brzmieniu, jest oparta na zasadzie „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Analizując konstrukcję przepisów prawa budowlanego oraz stanowisko GUNB, można mieć wrażenie, że ustawodawca trochę się w tym wszystkim pogubił, a jedna z podstawowych zasad techniki prawodawczej, która mówi, że „przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy” jest mu obca.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jedna odpowiedz

  1. Małgorzata
    | Odpowiedz

    a co sie stanie gdy moje oświadczenie pozostanie takie jak jest czyli bedą na nim podpisy wszystkich 4 branż? tak całkiem po prostu..

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.