Krótko OPB #4: Z jakich projektów składa się projekt instalacji gazowej w istniejącym budynku?

with 4 komentarze

Dziś kolejny odcinek cyklu, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Zajmiemy się w nim projektami, jakie trzeba dołączyć do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w istniejącym budynku.

projekt instalacji gazowej do zgłoszenia

Zanim jednak zajmę się dzisiejszym pytaniem, muszę przypomnieć, że w tym cyklu odpowiadamy na pytania zadawane przez czytelników. Nie omawiamy dogłębnie danego zagadnienia i nie rozwodzimy się nad wątkami pobocznymi, tylko zajmujemy się wyłącznie stanem faktycznym przedstawionym w pytaniu.

Pełna treść dzisiejszego pytania brzmi:

Jeżeli instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku wymaga zgłoszenia z projektem, to nasuwa się pytanie: z jakim projektem? Po nowelizacji rozporządzenia o zakresie i formie projektu budowlanego mamy do czynienia z projektem architektoniczno-budowlanym, który w swoim zakresie ma wyłącznie opis zagadnień instalacyjnych. Czy można (trzeba?) do niego dołączyć część opisową i rysunkową p.n. „projekt architektoniczno-budowlany branży instalacyjnej (gaz)?

Skąd wiadomo, że instalacje gazowe wymagają zgłoszenia z projektem?

Z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d prawa budowlanego wynika, że instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. Nie jest to jednak zwykłe zgłoszenie, które inwestor może przygotować samodzielnie.

Jako że przepisów nie powinniśmy czytać w oderwaniu od innych przepisów, aby dowiedzieć się, jakie to jest zgłoszenie, musimy zajrzeć do art. 30 ust. 4c. Dowiadujemy się z niego, że w przypadku wspomnianego zgłoszenia instalowania instalacji gazowych, do zgłoszenia trzeba dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. W tych przepisach z kolei wymienione są dokumenty, które dołączamy do pozwolenia na budowę (czyli do wspomnianego zgłoszenia dołączamy prawie takie same dokumenty jak do pozwolenia). Wśród tych dokumentów są wymienione projekty. Mamy więc do czynienia z tzw. zgłoszeniem z projektem (choć jest to potoczne określenie, bo takie sformułowanie w przepisach nie występuje). Jakie to są projekty?

Jakie projekty wchodzą w skład projektu instalacji gazowej w istniejącym budynku?

Zgodnie ze wspomnianym art. 30 ust. 4c i art. 33 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku dołączamy m.in.: trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

Oprócz tego w przypadku tych robót inwestor musi zapewnić również sporządzenie projektu technicznego, co wynika z kolei z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. d.

Z czego składają się projekty wchodzące w skład projektu budowlanego instalacji gazowej?

Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane przepisy prawa budowlanego oraz wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projekt budowlany instalowania instalacji gazowej w użytkowanym budynku według mnie powinien zawierać następujące elementy:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenuczęść opisowa i rysunkowa, jeśli projektujemy i obejmujemy wnioskiem również przyłącze albo jeśli skrzynka jest np. w ogrodzeniu i fragment instalacji znajduje się na zewnątrz budynku,
 2. projekt architektoniczno-budowlanyczęść opisowa,
 3. projekt technicznyczęść opisowa i rysunkowa,
 4. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

To jest skład całego projektu budowlanego. Projektu technicznego nie musimy składać z wnioskiem. Tego, co wchodzi w skład części opisowych i rysunkowych poszczególnych projektów dowiesz się z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także z poradnika „Jak sporządzić kompletny projekt budowlany”, w którym dokładnie omawiam zakres i formę nowego projektu budowlanego.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

4 Odpowiedzi

 1. Darek
  | Odpowiedz

  Jak się ma artykuł do zapisów Art. 34. 3a oraz 3b Prawa Budowlanego?
  Zgodnie z tymi zapisami:
  Art. 34. 3a – Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Art. 34. 3b – Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

  Zgodnie z zapisami 34. 3a – projekt instalacji gazowej nie wymaga WZ i ZP a więc nie jest konieczne sporządzenie Proj. PZ.
  Zgodnie z zapisami 34. 3b – projekt instalacji gazowej może składać się z projektu PZ jeśli całość problematyki umieścimy w proj. PZ
  A więc zawartość proj. bud. inst. gaz. zależy od nazewnictwa planowanych robót budowlanych. Jeśli napiszemy montaż lub przebudowa nie musimy sporządzać Proj. PZT, a jeśli budowa lub przebudowa to nie musimy sporządzać proj. AB

  • Magda Myszura
   |

   Zakres projektu nie zależy od tego jak sobie nazwiemy roboty, a od tego, jakie faktycznie roboty mają być wykonywane i prawidłowego nazwania tych robót (zgodnego z definicjami z art. 3). W artykule jest mowa o instalowaniu instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, a więc o budowie nowej instalacji w istniejącym budynku wraz z WLZ do skrzynki.

   Instalowanie instalacji gazowej to nie jest przebudowa ani montaż obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 ust. 3a, bo instalacja nie jest obiektem budowlanym. Jeśli chodzi o art. 34 ust. 3b, to jak przedstawić budowę (instalowanie) instalacji gazowej w budynku wyłącznie w projekcie zagospodarowania? Nie da się, bo przecież trzeba ją pokazać na rzutach poszczególnych kondygnacji.

 2. Darek
  | Odpowiedz

  Montaż (zgodnie ze SJP PWN)- zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych.
  Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza (np. przyłącze elektroenergetyczne) i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
  obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, ! wraz z instalacjami ! zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

  Czyli zgodnie z tymi definicjami można spokojnie nazwać zamiast „instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym”, „Montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym” (są to tożsame czynności), a instalacja gazowa jest nierozerwalną częścią budynku i być zwolnionym ze sporządzenia Projektu PZT. A będąc upartym skoro instalowanie jest montażem to i nazwy nie trzeba zmieniać i być zwolnionym z Proj. PZT.

  • Magda Myszura
   |

   Mam inne zdanie w tej kwestii, co już wyjaśniłam wyżej :).

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.