Krótko OPB #5: Czy opinia wójta dot. interpretacji MPZP jest wiążąca dla wydziału architektury przy wydawaniu pozwolenia na budowę?

with Brak komentarzy

W piątym artykule z cyklu „Krótko o prawie budowlanym” odpowiadamy na pytanie naszej Czytelniczki dotyczące interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonywanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Zapraszamy :).

Czy wydział architektury przy wydawaniu pozwolenia na budowę musi uwzględnić opinię wójta dotyczącą interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres tej kontroli wiąże się również z obowiązkiem dokonania wykładni zapisów planu, które są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Tak więc przepisy MPZP, podobnie jak przepisy ustaw i rozporządzeń, podlegają ogólnym zasadom wykładni prawa.

„W żadnych przepisach prawa ustawodawca nie upoważnia wójta lub burmistrza do interpretacji uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Bd 167/11

Opinie lub wyjaśnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane przez organy gminy mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie są wiążące dla organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzącego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj oprawiebudowlanym.pl:

Prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przedzieramy się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.