Czy trzeba potwierdzać za zgodność mapę w projekcie zagospodarowania? Kolejne błędy w prawie budowlanym

with Brak komentarzy

Od 1 lipca dwa akty prawne – ustawa i rozporządzenie – wprowadzają odmienne wymagania dotyczące potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych, na której sporządzamy projekt zagospodarowania działki lub terenu. Przyjrzyjmy się im.

potwierdzać zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych z projektem zagospodarowania działki lub terenu

Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii mapy w projekcie zagospodarowania

1 lipca br. nowe brzmienie otrzymał art. 34 ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego: we wprowadzeniu do wyliczenia wykreślono wyrazy „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta”.

Przepis ten teraz brzmi:

„Projekt budowlany zawiera:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący: (…)”.

Z treści ww. przepisu jednoznacznie wynika, że od 1 lipca br. kopia aktualnej mapy do celów projektowych, na której został sporządzony projekt zagospodarowania działki lub terenu, nie musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Natomiast zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:

„część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta”.

Podsumowując:

  • prawo budowlane wskazuje, że nie trzeba poświadczać za zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych, na której sporządzamy projekt zagospodarowania działki lub terenu (tę konieczność zlikwidowano 1 lipca),
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wskazuje, że trzeba poświadczać za zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych, na której sporządzamy projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Warto też wspomnieć, że 1 lipca zmieniono też rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. I sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169) wskazano, że cyt. „w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się dostosowanie § 15 zmienianego rozporządzenia do nowego brzmienia art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.”, ale nie wprowadzono zmian w § 15 ust. 1 rozporządzenia.

W dodatku, gdyby zaistniała konieczność poświadczania zgodności z oryginałem, nie wiadomo jak takie potwierdzenie miałoby wyglądać w przypadku projektu w postaci elektronicznej, bo prawo budowlane tego nie precyzuje.

To jak to z tą kopią mapy jest – trzeba czy nie trzeba potwierdzać zgodności z oryginałem?

Który zapis jest wiążący – ten w prawie budowlanym czy w rozporządzeniu? Biorąc pod uwagę hierarchię aktów prawnych (rozporządzenie nie może być sprzeczne z ustawą) – ten w prawie budowlanym.

Jednak taka rozbieżność w przepisach nie powinna istnieć, bo zawsze będzie budzić wątpliwości zarówno u projektantów, jak i w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Z tego względu wysłaliśmy zapytanie do GUNB i Ministerstwa.

Zapytanie do GUNB i Ministerstwa

Powyższą sytuację opisaliśmy w piśmie, które wysłaliśmy do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialnego za sprawy budownictwa. Zadaliśmy im pytanie:

Czy § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) zawiera błąd i zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) kopia aktualnej mapy do celów projektowych, na której został sporządzony projekt zagospodarowania działki lub terenu, nie musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta?

Jeśli otrzymamy odpowiedź, to poinformujemy o tym na blogu. Tymczasem w jednym z poprzednich artykułów, możesz sprawdzić, jak zakończyła się nasza ostatnia korespondencja z urzędami: „Kolejne absurdalne przepisy w prawie budowlanym – aktualizacja o stanowisko GUNB”.

Podstawa prawna:

Aktualizacja 5.08.2021 r.:

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, w którym planuje się z § 15 ust. 1 wykreślić słowa „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta”.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj oprawiebudowlanym.pl:

Prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przedzieramy się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.