Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu – przykłady

Jakiś czas temu w tekście “Zmiany w projekcie na etapie budowy” pisaliśmy o istotnych i nieistotnych odstępstwach od zatwierdzonego projektu budowlanego, które często wykonujemy w trakcie budowy domu. Wszystko na temat formalności znajdziesz w ww. tekście, natomiast poniżej podajemy zestawienie … Czytaj dalej

Kiedy konieczne jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza?

Często zadajecie pytanie: czy budynki budowane na zgłoszenie wymagają wytyczenia geodezyjnego?  Odpowiedź poniżej. Obiekty wymagające pozwolenia na budowę Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. W przypadku pozwolenia … Czytaj dalej

SAMOWOLA BUDOWLANA – wariant 3

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o legalizacji samowoli w przypadku budowy bez wymaganych pozwolenia lub zgłoszenia. Dzisiejszy tekst dotyczy robót budowlanych innych niż wymienione w poprzednich artykułach, wykonywanych: 1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub 2) w sposób mogący spowodować … Czytaj dalej

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – wariant 2 budowa bez zgłoszenia

Niniejszy tekst dotyczy obiektów budowlanych (lub ich części) będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, z wyłączeniem: – wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce … Czytaj dalej

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – wariant 1 budowa bez pozwolenia

Niniejszy tekst dotyczy obiektów budowlanych (lub ich części) będących w budowie albo wybudowanych: 1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo 2) bez wymaganego zgłoszenia (lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia) – w przypadku budowy: – wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których … Czytaj dalej

1 2 3 4 5 6