Zmiany w prawie budowlanym w 2015 r. Sejm przyjął poprawki Senatu.

W dniu 20.02.2015 r. Sejm przyjął 16 z 17 poprawek Senatu do nowelizacji prawa budowlanego. Ważniejsze poprawki Senatu przyjęte przez Sejm to m.in.: – wykreślenie z obiektów realizowanych na zgłoszenie (bez pozwolenia na budowę) parterowych budynków handlowych lub usługowych o … Czytaj dalej

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia? Zmiany w prawie budowlanym w 2015 r.

W czwartek 15.01.2015 r. sejm uchwalił zmianę ustawy prawo budowlane. Zanim wejdzie ona w życie upłynie jeszcze trochę czasu.  Natomiast już dziś zajmiemy się dwoma zmianami, które budzą największe emocje. Czy domy jednorodzinne będzie można budować bez pozwolenia na budowę? … Czytaj dalej

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – JAK WYPEŁNIĆ

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musisz złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub przy zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Jeśli z wnioskiem o pozwolenie na budowę bądź zgłoszeniem występuje kilka osób, … Czytaj dalej

PROJEKT BUDOWLANY

Co powinien zawierać projekt budowlany? Co to jest projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany?     Projekt budowlany powinien zawierać (art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego): 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. … Czytaj dalej

1 7 8 9 10