OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące konkretnych obiektów i robót budowlanych – jakich formalności wymagają i jakie warunki trzeba spełnić przy ich realizacji.

 

WARUNKI TECHNICZNE

W tej kategorii opisujemy wymagania stawiane przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE

Ta kategoria zawiera artykuły dotyczące zagadnień, z którymi możesz spotkać się przed rozpoczęciem budowy – na etapie planowania inwestycji i projektowania.

 

BUDOWA

Tutaj znajdują się teksty dotyczących formalności związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i z oddawaniem budynków do użytkowania.

 

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

Ta kategoria poświęcona jest obiektom już oddanym do użytkowania.

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W tej kategorii znajdują się artykuły dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego.

 

LITERATURA BRANŻOWA

Tutaj zamieszczamy recenzje i opisy książek o budownictwie, architekturze, instalacjach.

 

ROZMOWA Z EKSPERTEM

W tej kategorii znajdziesz rozmowy z ekspertami z branży budowlanej i pokrewnych.

 

WZORY PISM

Tutaj zamieszczamy wzory pism, umów i podobnych dokumentów.

 

PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ

W tej kategorii znajdziesz przykładowe rysunki i wypełnione druki.

 

(NIE) NA TEMAT

Tutaj zajrzyj, jeśli nie chcesz czytać o formalnościach budowlanych.

 

WIDEO

Tutaj znajdziesz teksty dostępne również w formie nagrań.