Na stronie znajdziesz materiały pogrupowane w następujące kategorie:

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE

Informacje dotyczące konkretnych obiektów i robót budowlanych – jakich formalności wymagają i jakie warunki trzeba spełnić przy ich realizacji.

WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania stawiane przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE

Zagadnienia, z którymi możesz spotkać się przed rozpoczęciem budowy – na etapie planowania inwestycji i projektowania.

BUDOWA

Formalności związane z prowadzonymi robotami budowlanymi i z oddawaniem budynków do użytkowania.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

Zagadnienia dotyczące obiektów oddanych do użytkowania.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Przebieg postępowania administracyjnego.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Materiały dotyczące uprawnień budowlanych.

LITERATURA BRANŻOWA

Recenzje i opisy książek o budownictwie, architekturze, instalacjach.

ROZMOWA Z EKSPERTEM

Rozmowy z ekspertami z branży budowlanej i pokrewnych.

WZORY PISM

Wzory pism, umów i podobnych dokumentów.

PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ

Przykładowe rysunki i wypełnione druki.

(NIE) NA TEMAT

Materiały niepasujące do powyższych kategorii, „od kuchni”, tematy pokrewne.

WIDEO

Teksty dostępne również w formie nagrań.

INFOGRAFIKA

Teksty z infografikami przedstawiającymi dane zagadnienie w przejrzysty sposób.

Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.