Na stronie znajdziesz materiały pogrupowane w następujące kategorie:

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE

Informacje dotyczące konkretnych obiektów i robót budowlanych – jakich formalności wymagają i jakie warunki trzeba spełnić przy ich realizacji.

WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania stawiane przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PROJEKTOWANIE

Zagadnienia, z którymi możesz spotkać się przed rozpoczęciem budowy – na etapie planowania inwestycji i projektowania.

BUDOWA

Formalności związane z prowadzonymi robotami budowlanymi i z oddawaniem budynków do użytkowania.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

Zagadnienia dotyczące obiektów oddanych do użytkowania.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Przebieg postępowania administracyjnego.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Materiały dotyczące uprawnień budowlanych.

QUIZY

Quizy, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę.

LITERATURA BRANŻOWA

Recenzje i opisy książek o budownictwie, architekturze, instalacjach.

ROZMOWA Z EKSPERTEM

Rozmowy z ekspertami z branży budowlanej i pokrewnych.

WZORY PISM

Wzory pism, umów i podobnych dokumentów.

PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ

Przykładowe rysunki i wypełnione druki.

(NIE) NA TEMAT

Materiały niepasujące do powyższych kategorii, „od kuchni”, tematy pokrewne.

WIDEO

Teksty dostępne również w formie nagrań.

INFOGRAFIKA

Teksty z infografikami przedstawiającymi dane zagadnienie w przejrzysty sposób.