Jak budować i remontować bez pozwolenia – PDF i DOC

59,00 

Z poradnika dowiesz się:

 • jak przepisy kwalifikują różne obiekty i roboty budowlane, co pomoże Ci sprawdzić, jaką procedurę w stosunku do nich zastosować,
 • jakie obiekty i roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, kiedy można je realizować na zgłoszenie, a kiedy bez pozwolenia i bez zgłoszenia,
 • jak usytuować na działce obiekty i urządzenia najczęściej budowane na zgłoszenie (jaką odległość zachować od granicy działki, od drogi oraz pomiędzy obiektami), by spełnić wymagania przepisów i przygotować poprawne zgłoszenie,
 • na czym polega procedura zgłoszenia: jakie dokumenty i rysunki przygotować do zgłoszenia, jak wygląda postępowanie w urzędzie, jakich formalności dopełnić po dokonaniu zgłoszenia.

Oprócz tego zapoznasz się z przykładami zgłoszeń i skorzystasz ze wzorów pism. Szczegółowy opis niżej.

Opis

Ten poradnik jest dla Ciebie, jeśli

Jesteś inwestorem

i planujesz budowę niewielkiego obiektu (np. domku na narzędzia, garażu, wiaty, altany, ogrodzenia, szamba) albo remont lub przebudowę, i zastanawiasz się, czy musisz przeprowadzać formalności w urzędzie i dokonać zgłoszenia, a jeśli tak, to jak to zrobić. Poradnik pokaże Ci, jaka procedura będzie właściwa w Twoim przypadku. Poprowadzi Cię krok po kroku przez zgłoszenie. Pomoże Ci je przygotować tak, by zostało przyjęte przez urząd. Podpowie Ci, czy oprócz zgłoszenia, musisz przeprowadzać jakieś formalności w urzędzie.  

Jesteś projektantem

i chcesz dowiedzieć się, jakie obiekty i roboty budowlane nie wymagają pozwolenia, kiedy zastosować procedurę zgłoszenia i jak przygotować to zgłoszenie, kiedy i jakie dodatkowe dokumenty dołączyć. Z poradnikiem przygotujesz poprawne i kompletne zgłoszenie, które zostanie przyjęte przez urząd.

Jesteś urzędnikiem

i chcesz wiedzieć, jak ma wyglądać poprawne zgłoszenie, co powinno się w nim znaleźć, jakie dodatkowe dokumenty trzeba dołączyć i kiedy. Dzięki poradnikowi sprawdzisz, czy dane roboty można wykonać na zgłoszenie, czy zgłoszenie jest kompletne i poprawne – bez obaw przyjmiesz zgłoszenie lub wydasz sprzeciw.


Dlaczego warto go mieć

 • 140 stron merytorycznych informacji, konkretnie, bez lania wody, prosty język – to wszystko sprawi, że z łatwością zrozumiesz przepisy i będziesz wiedział, jak zastosować je w praktyce
 • Czytelny graficznie, najważniejsze rzeczy wyróżnione – dzięki temu bez problemu znajdziesz potrzebne informacje, a najważniejsze z nich zapamiętasz
 • A-4 – możesz wydrukować i mieć na papierze
 • PDF – odczytasz na różnych urządzeniach, masz zawsze ze sobą
 • GRATIS wzory pism do edycji w pliku DOC – dostosujesz je do własnych potrzeb i wykorzystasz przy różnych inwestycjach
E-book jak budować i remontować bez pozwolenia

 

Na rynku prawdopodobnie nie ma podobnego opracowania.

 


 

Co dokładnie znajdziesz w poradniku

W pierwszym rozdziale poradnika znajdziesz przykłady różnych obiektów i robót budowlanych oraz wyjaśnienie pojęć z nimi związanych. Dowiesz się:

 • kiedy mamy do czynienia z: budową, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem, bieżącą konserwacją, instalowaniem, montażem;
 • co to jest: budynek, budowla, obiekt liniowy, obiekt małej architektury, tymczasowy obiekt budowlany, urządzenie budowlane;
 • czym są: budynek gospodarczy, domek holenderski, oranżeria (ogród zimowy), wiata, altana, altana działkowa, ganek, tablice i urządzenia reklamowe, mur oporowy.

Ta wiedza pozwoli Ci prawidłowo zakwalifikować dane obiekty lub roboty, co Ci się przyda przy sprawdzaniu, jakie formalności wykonać w związku z ich realizacją.

Z tego rozdziału dowiesz się, kiedy można zastosować daną procedurę – zgłoszenie, pozwolenie na budowę, bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Sprawdzisz też, jakie warunki spełnić przy wykonywaniu robót na zgłoszenie lub bez pozwolenia i bez zgłoszenia.
W tym rozdziale znajdziesz spis:

 • obiektów budowlanych, których budowa i przebudowa nie wymaga pozwolenia na budowę,
 • robót budowlanych, które można zrealizować bez pozwolenia na budowę.

Sprawdzisz, jaką procedurę zastosować do ww. obiektów i robót budowlanych. Dowiesz się, co oznaczają pojęcia związane z obiektami i robotami realizowanymi bez pozwolenia (przydomowy, wolno stojący, parterowy, maksymalna liczba obiektów na określonej powierzchni działki, powierzchnia zabudowy).

Z tego rozdziału dowiesz się:

 • jak i gdzie sprawdzić, czy można roboty wykonać na danej działce,
 • jak usytuować na działce obiekty i urządzenia budowane na zgłoszenie (jaką odległość zachować od granicy działki, od drogi oraz pomiędzy obiektami): budynki, stanowiska postojowe, wiaty garażowe, studnie, szamba, przydomowe oczyszczalnie.

Ten rozdział omawia kluczowe przepisy dotyczące obiektów najczęściej realizowanych na zgłoszenie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: plany miejscowe, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawę o drogach publicznych. Znajdziesz tu podstawowe informacje, nie ma szczegółowego omówienia ww. przepisów.

Ten rozdział poprowadzi Cię krok po kroku przez procedurę zgłoszenia. Dowiesz się:

 • co powinno zawierać zgłoszenie i jak je przygotować – jakie rysunki i opis dołączyć,
 • kiedy do zgłoszenia trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty, np. projekt budowlany,
 • jakie pozwolenia, uzgodnienia i opinie mogą być potrzebne przy danej inwestycji, kiedy trzeba je uzyskać i gdzie,
 • kiedy przy zgłoszeniu jest potrzebna opłata skarbowa i ile wynosi,
 • kiedy jest potrzebne pełnomocnictwo i co powinno zawierać,
 • gdzie złożyć wniosek zgłoszenia,
 • jak wygląda procedura zgłoszenia w urzędzie – jakie pisma urząd wysyła, kiedy i po co, kiedy można rozpocząć roboty objęte zgłoszeniem,
 • jak przenieść zgłoszenie na innego inwestora.
Z tego rozdziału dowiesz się:

 • kiedy możesz otrzymać decyzję o sprzeciwie.
 • jak odwołać się od decyzji sprzeciwu.
Dzięki temu rozdziałowi dowiesz się:

 • jak rozpocząć i zakończyć roboty wykonywane na zgłoszenie,
 • kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu,
 • czy potrzebne są: dziennik budowy, kierownik budowy, geodezyjne tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
 • czy możliwe jest odstępstwo od zgłoszenia.

Ten rozdział omawia wymagania stawiane przez prawo budowlane.

W tym rozdziale znajdziesz przykłady zgłoszeń, dzięki którym dowiesz się, jak powinno wyglądać zgłoszenie. Są to:

 • budowa budynku gospodarczego,
 • budowa garażu typu blaszak,
 • budowa szamba,
 • budowa ogrodzenia,
 • wymiana pokrycia dachu.
Wzory pism zawarte w tym rozdziale przydadzą Ci się przy przygotowywaniu zgłoszenia. Znajdziesz tu:

 • wniosek zgłoszenia,
 • pełnomocnictwo,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia,
 • odwołanie od decyzji,
 • wniosek o przeniesienie zgłoszenia,
 • oświadczenia potrzebne przy przeniesieniu zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • informację uzupełniającą do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dodatkowo – gratis – otrzymujesz plik .doc z wyżej wymienionymi wzorami pism. Dzięki temu możesz je z łatwością edytować i dostosować do własnych potrzeb.

>> Zobacz cały spis treści <<

 


Dzięki poradnikowi poznasz aktualnie obowiązujące przepisy:

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712 i poz. 1815):
  • dotyczące kwalifikacji obiektów i robót budowlanych – art. 3,
  • związane bezpośrednio z robotami budowlanymi niewymagającymi pozwolenia na budowę oraz procedurą zgłoszenia – art. 29, 29a, 30,
  • dotyczące formalności koniecznych do dopełnienia po zgłoszeniu – art. 42, 43;
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 12 i poz. 317 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1716 i poz. 1815):
  • związane z sytuowaniem na działce najpopularniejszych obiektów i urządzeń realizowanych bez pozwolenia na budowę w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej;
 • innych ustaw:
  • dotyczące uzyskiwania dodatkowych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przed budową obiektu niewymagającego pozwolenia.

 

Poradnik nie omawia procedury zgłoszenia rozbiórki oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

 

Stan prawny aktualny na dzień 25.10.2019 r.


 

Kto przygotował poradnik

Nazywam się Magda Myszura. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Od 5 lat pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Od lat zmagam się z przepisami budowlanymi, analizuję orzeczenia, szukam odpowiedzi, jak stosować te przepisy w praktyce. Na własnej skórze odczułam wszystkie aspekty przepisów budowlanych obowiązujących w naszym kraju. Wiem przez co przechodzi inwestor, który chce wybudować dom, projektant, który ten dom projektuje i musi jednocześnie sprostać wymaganiom inwestora i przepisów, a także urzędnik, który musi egzekwować często bezsensowne przepisy. W poradniku dzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. W dodatku robię to w sposób przystępny i łatwy w odbiorze, a wiem jak to się robi, bo od 3 lat pracuję jako copywriter, pisząc artykuły o formalnościach budowlanych, budownictwie i architekturze. Chcę, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

 


 

FAQ – pytania i odpowiedzi

Poradnik jest w formie pliku PDF. Oprócz poradnika otrzymujesz gratis wzory pism do edycji w pliku DOC. Na adres e-mail, który podasz podczas składania zamówienia, otrzymasz wiadomość z linkami do pobrania poradnika i wzorów pism do edycji. Zapisz pliki na swoim dysku i korzystaj z nich. Jeśli wybierzesz szybkie płatności, pliki będziesz mógł pobrać również z naszej strony bezpośrednio po dokonaniu płatności.
To zależy od tego, jaki sposób płatności wybierzesz i kiedy opłacisz zamówienie. Jeśli wybierzesz szybkie płatności i od razu zrobisz przelew, od razu też będziesz mógł pobrać pliki (bezpośrednio z naszej strony, na którą zostaniesz przekierowany po opłaceniu zamówienia i wylogowaniu z banku albo z wiadomości e-mail, którą otrzymasz automatycznie). Jeśli wybierzesz płatność zwykłym przelewem, pliki otrzymasz w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na naszym koncie (przyślemy Ci wiadomość z linkiem do pobrania plików).
Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane rejestrowe firmy znajdziesz w regulaminie, z którym będziesz mógł zapoznać się na stronie zamówienia przed dokonaniem zakupu. Możesz się ze mną skontaktować, pisząc na adres: kontakt@oprawiebudowlanym.pl.
Tak. Otrzymasz ją na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Faktura będzie fakturą bez podatku VAT, z adnotacją, że sprzedawca jest zwolniony z tego podatku.

 

 


 

Opinie

 1. Mateusz

  Jest to ogromne źródło wiedzy i jestem bardzo zadowolony z zakupu.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz lubić także…

odstępstwo od zatwierdzonego projektu - e-book pdf
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady – PDF
Tajna broń projektanta, kierownika budowy, inwestora i urzędnika. Kompendium wiedzy o odstępstwach od projektu. Zbiór najważniejszych przepisów + orzeczenia sądowe, dzięki którym wreszcie zrozumiesz, jak interpretować dwuznaczne przepisy. Szczegółowy opis niżej.  
69,00 
Dodaj do koszyka
Szkolenie z adaptacji projektów gotowych
Jak wykonać adaptację projektu typowego domu jednorodzinnego – szkolenie online – WIDEO
Dzięki temu szkoleniu nauczysz się z projektu gotowego robić kompletny projekt budowlany. Dowiesz się, jak wykonywać adaptacje projektów typowych, by nie dostawać postanowień o uzupełnieniu braków i szybko uzyskiwać pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis niżej.  
94,00 
Dodaj do koszyka
Promocja
E-book w pdf o sytuowaniu obiektów na działce
Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce – PDF
W poradniku znajdziesz omówienie aktualnych przepisów (obowiązujących od 1.01.2018 r.) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie związanych z lokalizacją obiektów na działce. Dowiesz się, w jakiej odległości od granicy działki sytuować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania tych przepisów (również te związane z bezpieczeństwem pożarowym). Załącznikiem do poradnika są tabele podsumowujące, które w przejrzysty przedstawiają omówione przepisy. Szczegółowy opis niżej.  
79,00  59,00 
Dodaj do koszyka
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę szkolenie wideo
Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę – szkolenie online – WIDEO

Co każdy projektant i urzędnik powinien wiedzieć o postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Ze szkolenia dowiesz się, jak przebiega postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Pomoże Ci ono:
 • przebrnąć przez urzędowe formalności i szybko uzyskać pozwolenie na budowę – jeśli jesteś projektantem,
 • poprowadzić postępowanie sprawnie i zgodnie z przepisami – jeśli jesteś urzędnikiem.
Szczegółowy opis niżej.  
129,00 
Dodaj do koszyka