Kiedy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

with 4 komentarze

Do prawa budowlanego zostało wydanych wiele aktów wykonawczych. Podstawowym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się jednak w każdej … Czytaj dalej

ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH

with 6 komentarzy

Często spotykamy się z pytaniem: czy jest możliwa budowa budynku w mniejszej odległości od granicy niż pozwalają na to przepisy? Jest taka możliwość, tak samo jak jest możliwe odstępstwo od innych wymagań stawianych przez warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki … Czytaj dalej