SAMOWOLA BUDOWLANA – wariant 3

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o legalizacji samowoli w przypadku budowy bez wymaganych pozwolenia lub zgłoszenia. Dzisiejszy tekst dotyczy robót budowlanych innych niż wymienione w poprzednich artykułach, wykonywanych: 1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub 2) w sposób mogący spowodować … Czytaj dalej

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – wariant 2 budowa bez zgłoszenia

Niniejszy tekst dotyczy obiektów budowlanych (lub ich części) będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, z wyłączeniem: – wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce … Czytaj dalej

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – wariant 1 budowa bez pozwolenia

Niniejszy tekst dotyczy obiektów budowlanych (lub ich części) będących w budowie albo wybudowanych: 1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo 2) bez wymaganego zgłoszenia (lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia) – w przypadku budowy: – wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których … Czytaj dalej

Poradnik „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady” w niższej cenie jeszcze tylko do końca czerwca. ZOBACZ