Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

with Brak komentarzy
ważność mapy do celów projektowych

Na mapie do celów projektowych projektant wykonuje projekt zagospodarowania terenu, który jest częścią projektu budowlanego. Przy dużych inwestycjach projektowanie trwa długo, niekiedy nawet kilka lat. Zastanawiamy się wtedy – co z mapą, czy można projekt zagospodarowania wykonać na mapie mającej kilka lat? Czasem mamy inny problem: czy możemy wykorzystać mapę sprzed kilku lat, którą już użyliśmy do innej inwestycji?

 

Zacznijmy od formalności:

 

Podstawa prawna

Prawo budowlane w art. 34 ust. 3 pkt 1 mówi:
„Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, (…)”.

Z kolei w par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie znajdziemy zapis:
„Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej”.

Oba przepis wskazują, że mapa powinna być aktualna. Tylko tyle. Nie podają nic więcej, nie wyjaśniają, co dokładnie oznacza pojęcie „aktualna”. Nasuwa się zatem pytanie:

 

Jak długo mapa do celów projektowych jest ważna?

Mapa do celów projektów jest aktualna tak długo, dopóki nic nie zmieni się na danym obszarze. Nie można powiedzieć, że mapa mająca miesiąc na pewno jest aktualna, a ta mająca 5 lat – nieaktualna, ponieważ nic takiego nie wynika z przepisów. Wszystko zależy od tego, czy zmieniło się coś na terenie, który mapa obejmuje swoim zakresem.

Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo, np. wyrok NSA o sygnaturze II OSK 909/14:
„W konsekwencji należy stwierdzić, że mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy) stan rzeczy istniejący na danym terenie. Zachowanie aktualności mapy nie zależy zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego. Ani przepisy prawa, ani względy doświadczenia życiowego nie dają dostatecznych podstaw do konstruowania domniemania, że wyłącznie z uwagi na upływ określonego czasu (np. miesiąca, roku albo dwóch lat) mapa wykorzystana do celów projektowych traci aktualność. Przeciwnie, należy uznać, że dopóki nie uległ zmianie stan faktyczny odzwierciedlony na mapie, tak długo pozostaje ona mapą aktualną w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud.”.

 

Może zainteresuje Cię jeszcze artykuł „Co powinna zawierać mapa do celów projektowych”.


Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane:


Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ