Poniżej znajdziesz linki do większości tekstów na blogu pogrupowane w kilka kategorii. Mamy nadzieję, że wyszukiwanie interesujących Cię materiałów będzie dzięki temu szybsze i łatwiejsze.

Formalności związane z realizacją inwestycji – przewodnik krok po kroku

  • Z powyższego tekstu dowiesz się, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a przy jakich obiektach i robotach nie trzeba dokonywać żadnych formalności.
  • Znajdziesz tutaj opis każdej z tych procedur (pozwolenie, zgłoszenie).
  • Dowiesz się, czy trzeba (a jeśli tak, to kiedy) dokonywać jakichś formalności przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu.

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE

Ta kategoria zawiera teksty dotyczące konkretnych obiektów i robót budowlanych.

WARUNKI TECHNICZNE

Tutaj znajdują się artykuły, z których dowiesz się, jakie wymagania obiektom budowlanym stawiają przepisy (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

PROJEKTOWANIE

W tej kategorii znajdują się:

– teksty dotyczące wszelkich formalności koniecznych do załatwienia przed rozpoczęciem robót budowlanych, tj. m.in. na etapie projektowania;

– porady i wyjaśnienia różnych zagadnień, z którymi można się spotkać na etapie planowania inwestycji, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

BUDOWA

Kategoria poświęcona jest zagadnieniom:

– z którymi można spotkać się już po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź po dokonaniu zgłoszenia;

– związanym z prowadzonymi robotami budowlanymi;

– dotyczącym oddawania obiektu do użytkowania.

ROBOTY BUDOWLANE:

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

W tej kategorii znajdują się teksty dotyczące obiektów oddanych do użytkowania.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Tutaj znajdują się teksty związane z postępowaniem administracyjnym, które zostało uregulowane w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W tej kategorii znajdziesz materiały, które przydadzą Ci się, jeśli przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

LITERATURA BRANŻOWA

Poniżej linki do recenzji książek związanych z budownictwem, architekturą i instalacjami.

ROZMOWA Z EKSPERTEM

W tym dziale przedstawiamy rozmowy z ekspertami z branży budowlanej oraz dziedzin pokrewnych.

WZORY PISM

PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ

QUIZY

W tej kategorii znajdziesz testy z różnych przepisów. Przydadzą Ci się, jeśli przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane albo jeśli po prostu chcesz się sprawdzić.

(NIE) NA TEMAT

W tej kategorii zamieszczamy teksty na różne tematy pośrednio związane z tematyką bloga, niepasujące do żadnych z powyższych kategorii.