Poniżej znajdziesz linki do większości tekstów na blogu pogrupowane w kilka kategorii. Mamy nadzieję, że wyszukiwanie interesujących Cię materiałów będzie dzięki temu szybsze i łatwiejsze.

 

  • Z powyższego tekstu dowiesz się, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a przy jakich obiektach i robotach nie trzeba dokonywać żadnych formalności.
  • Znajdziesz tutaj opis każdej z tych procedur (pozwolenie, zgłoszenie).
  • Dowiesz się, czy trzeba (a jeśli tak, to kiedy) dokonywać jakichś formalności przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu.

 

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE

Ta kategoria zawiera teksty dotyczące konkretnych obiektów i robót budowlanych.

 

WARUNKI TECHNICZNE

Tutaj znajdują się artykuły, z których dowiesz się, jakie wymagania obiektom budowlanym stawiają przepisy (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

 

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE

W tej kategorii znajdują się:
– teksty dotyczące wszelkich formalności koniecznych do załatwienia przed rozpoczęciem robót budowlanych, tj. m.in. na etapie projektowania;
– porady i wyjaśnienia różnych zagadnień, z którymi można się spotkać na etapie planowania inwestycji, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

BUDOWA

Kategoria poświęcona jest zagadnieniom:
– z którymi można spotkać się już po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź po dokonaniu zgłoszenia;
– związanym z prowadzonymi robotami budowlanymi;
– dotyczącym oddawania obiektu do użytkowania.

ROBOTY BUDOWLANE:

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

W tej kategorii znajdują się teksty dotyczące obiektów oddanych do użytkowania.

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Tutaj znajdują się teksty związane z postępowaniem administracyjnym, które zostało uregulowane w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

 

LITERATURA BRANŻOWA

Poniżej linki do recenzji książek związanych z budownictwem, architekturą i instalacjami.

WZORY PISM

 

PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ