Dziennik budowy domu jednorodzinnego – jak uzupełniać, wpisy, przykłady

with Brak komentarzy

Dziennik budowy - przykładowe wpisyZastanawiasz się, jak uzupełniać dziennik budowy? Jakie wpisy powinny się w nim znaleźć? Kto może dokonywać wpisów? Jak często powinien to robić? Sprawdźmy, jakie wymagania w tym zakresie stawiają przepisy oraz jak w praktyce wygląda prowadzenie dziennika budowy dla domu jednorodzinnego.

 

Dziennik budowy prowadzimy oddzielnie do każdego obiektu budowlanego nawet, jeśli obiekty te są objęte jednym pozwoleniem. Na przykład, jeśli mamy jedną decyzję o pozwoleniu na budowę domu i wolnostojącego garażu, powinniśmy zarejestrować dwa dzienniki budowy. W praktyce nie zawsze urzędy w takim przypadku wydają dwa osobne dzienniki, co jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim może być mało wygodne dla inwestora. Może on przecież zechcieć wybudować najpierw dom i oddać go do użytkowania, a dopiero później rozpocząć budowę garażu. O ile przy małych inwestycjach w zabudowie jednorodzinnej można bez problemu prowadzić jeden dziennik budowy dla wielu obiektów, o tyle przy dużej inwestycji – choćby na przykład osiedla domów jednorodzinnych – taka sytuacja już raczej nie powinna mieć miejsca.

 

Wpisy w dzienniku budowy

W dzienniku budowy wpisujemy przebieg robót budowlanych oraz wszystkie wydarzenia, które wpływają na prawidłowość wykonywania robót. Wpisy powinny być dokonywane tak, by wynikało z nich, w jakiej kolejności następowały poszczególne zdarzenia. Tyle na ten temat mówią przepisy. Początkujący inżynierowie mają problem, jak szczegółowo powinni opisywać prowadzone roboty. Sprawdźmy, jakie wpisy powinny kolejno znaleźć się w dzienniku budowy.

 

Wpisy na stronie tytułowej dziennika budowy

Stronę tytułową dziennika budowy uzupełnia organ wydający dziennik (czyli ten sam, który wydał pozwolenie lub przyjął zgłoszenie).

Wpisuje na niej:

 • numer, datę wydania i liczbę stron dziennika,
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora,
 • rodzaj i adres budowy,
 • numer i datę zgłoszenia lub numer i datę wydania pozwolenia na budowę,
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności wynikającej z art. 93 pkt 4 prawa budowlanego (przepis te wskazuje m.in., że inwestor, który rozpoczyna budowę lub prowadzi roboty bez zawiadomienia o ich rozpoczęciu lub bez zatrudnienia kierownika budowy, podlega karze grzywny).

Pierwszy wpis w dzienniku budowy

Pierwszy wpis w dzienniku budowy zamieszcza inwestor. Na pierwszej stronie dziennika wpisuje:

 • nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy robót,
 • imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień: kierownika budowy oraz projektanta sprawującego nadzór autorski i inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostali zatrudnieni. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie obowiązków.

W praktyce często nie wpisuje się wykonawcy robót, bo domy jednorodzinne często są budowane systemem gospodarczym i inwestor samodzielnie wykonuje część robót. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by to kierownik budowy wpisał, że przejmuje obowiązki związane z prowadzeniem budowy – i często właśnie tak jest. Inwestorzy obawiają się wpisywać cokolwiek w dzienniku, a tymczasem mają do tego prawo.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem budowlanym, wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać:

 • inwestor;
 • inspektor nadzoru inwestorskiego;
 • projektant;
 • kierownik budowy;
 • kierownik robót budowlanych;
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Następna strona dziennika budowy jest przeznaczona zazwyczaj na oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową oraz na wpis geodety o wytyczeniu fundamentów.

 

Jak uzupełnić dziennik budowy – przykłady wpisów

Na kolejnych stronach dziennika budowy dokumentujemy przebieg robót. Przy każdym wpisie powinna się znaleźć:

 • data,
 • podpis osoby dokonującej wpisu wraz z jej imieniem, nazwiskiem i nazwą funkcji lub organu, który reprezentuje. Kierownik budowy nie musi każdorazowo wpisywać tych danych ręcznie, wystarczy, że przybije pieczątkę.

Pytanie, które często zadają początkujący inżynierowie – jak szczegółowo opisywać roboty w dzienniku budowy? Na to nie ma jednej uniwersalnej metody. Wszystko zależy od tego, dla jakiego obiektu prowadzimy ten dziennik. W praktyce raczej wpisuje się mniej niż więcej ;). Przykładowe wpisy w dzienniku budowy domu jednorodzinnego znajdziesz w naszej strefie z darmowymi materiałami dostępnej dla subskrybentów newslettera. Jeśli chcesz otrzymać dostęp do tych materiałów, zapisz się na nasz newsletter. Jeśli już jesteś zapisany, w dniu publikacji tego wpisu otrzymasz e-mail z linkiem i hasłem.

 

Odstępstwo od projektu

Czy w dzienniku budowy wpisywać informacje o wykonanych nieistotnych odstępstwach od projektu? Nic nie stoi na przeszkodzie, by wpisywać te informacje, ale też nie ma takiego obowiązku. Ważne jest, by przy zakończeniu budowy dopełnić odpowiednich formalności, czyli do zawiadomienia składanego do nadzoru dołączyć odpowiednie rysunki dotyczące odstępstw oraz oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu zgodnie z projektami i przepisami podpisane również przez projektanta. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w podlinkowanym tekście.

 

Szczegółowe informacje o zmianach w projekcie budowlanym znajdziesz w naszym poradniku „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady”. Dowiesz się z niego m.in., jak kwalifikować różne rodzaje odstępstwa i jak wygląda procedura postępowaniach przy zmianach istotnych i nieistotnych.

 

Zmiana kierownika budowy a wpis w dzienniku

Gdy w trakcie wykonywania robót zmieni się kierownik budowy, musimy odnotować ten fakt w dzienniku. W takiej sytuacji:

 • dotychczasowy kierownik wpisuje z jakim dniem przestaje pełnić funkcję kierownika i na jakim poziomie zaawansowania są roboty,
 • nowy kierownik potwierdza przejęcie obowiązków kierownika i stwierdza na jakim poziomie zaawansowania są roboty (nie musimy pisać, że powinno to być spójne z tym, co wpisał poprzedni kierownik ;)).

Jak udokumentować tę zmianę kierownika budowy, znajdziesz w przykładowym dzienniku budowy, o którym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie. Oprócz odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy nowy kierownik składa oświadczenie o przejęciu obowiązków kierowania budową, które inwestor dołącza do dokumentacji budowy (art. 44 prawa budowlanego).

 

Podobne czynności wykonujemy, gdy następuje zmiana kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski.

 

Protokoły związane z budową

Protokoły sporządzane w trakcie budowy:

 • wpisujemy do dziennika budowy albo
 • sporządzamy je na oddzielnych arkuszach, które trwale łączymy z dziennikiem lub zamieszczamy w oddzielnym zbiorze wpisując w dzienniku fakt jego prowadzenia.

Forma wykonywania wpisów w dzienniku budowy

Wpisów dokonujemy:

 • w sposób trwały i czytelny,
 • na oryginałach i kopiach (można posłużyć się kalką – o ile w ogóle jeszcze ją gdzieś kupisz ;)),
 • w porządku chronologicznym,
 • bez pozostawiania pomiędzy wpisami nadmiernych przerw (przepisy mówią „w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień”).

Wpisów nie możemy wykonywać na odwrotach ponumerowanych stron.

 

Poprawki i skreślenia w dzienniku budowy

Jeśli musimy poprawić już dokonane wpisy, wprowadzamy nowy tekst, a ten niewłaściwy skreślamy tak, by można go było odczytać. Wpisujemy też uzasadnienie wprowadzonej zmiany.

 

Tom 2 dziennika budowy

Gdy zabraknie miejsca na wpisy, trzeba zarejestrować w urzędzie 2 tom dziennika budowy (podobnie jak robimy to z pierwszym) i w nim kontynuować wpisy. Wtedy w ostatnim wpisie w pierwszym tomie kierownik budowy potwierdza fakt kontynuacji dziennika w następnym tomie.

 

Ostatni wpis w dzienniku budowy

Ostatniego wpisu dokonuje kierownik budowy potwierdzając fakt zamknięcia dziennika i zakończenia budowy. W praktyce we wpisie tym kierownik stwierdza, że:

 • dokonał końcowego odbioru robót,
 • wszystkie roboty zostały wykonane,
 • budynek nadaje się do użytkowania,
 • teren budowy został uporządkowany.

Może zainteresują Cię również artykuły:
„Dziennik budowy”
„Obowiązki kierownika budowy”
„Czy można zmienić kierownika budowy”

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 963)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 650)

Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Największa od kilku lat nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie. Poznaj wprowadzone zmiany i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.