Budowa wiaty

with 80 komentarzy
budowa wiaty

W dzisiejszym tekście wszystko na temat budowy wiaty. Odpowiadamy na pytania: Co to jest wiata? Kiedy budowa wiaty wymaga pozwolenia, a kiedy nie trzeba przeprowadzać żadnych formalności? W jakiej odległości od granicy działki może stać wiata? 

 

Co to jest wiata?

Definicji wiaty nie ma w prawie budowlanym. Dlatego wyjaśniając to pojęcie podeprzemy się orzecznictwem sądowym. Najogólniej mówiąc wiata to budowla, która nie posiada co najmniej jednej ściany. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tekście: „Wiata a altana – różnice”.

 

Jakie wiaty można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Bez pozwolenia i bez zgłoszenia możemy budować: wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki.

 

Co ten przepis oznacza w praktyce?

Jeżeli działka ma powierzchnię mniejszą niż 1000 m² możesz na niej wybudować jedną wiatę, o której mowa w tym przepisie. Jeżeli przekroczysz podaną ilość – na budowę kolejnej wiaty będzie Ci potrzebne pozwolenie.
Pozwolenie na budowę będzie Ci potrzebne również wtedy, gdy powierzchnia wiaty przekroczy 50 m².

 

Jakie działki są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe?

Ustawodawca niestety nie sprecyzował pojęcia „budownictwo mieszkaniowe”, a orzecznictwo sądowe na ten temat jeszcze nie istnieje. Na pewno za działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe możemy uznać te, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają takie przeznaczenie, tzn. można na nich budować jakiekolwiek budynki mieszkalne. Natomiast, jeżeli nie ma uchwalonego planu miejscowego, to nie możemy zbudować takiej wiaty bez żadnych formalności, chyba że na działkę wydana jest decyzja o warunkach zabudowy. Wydaje się bowiem, że działka posiadająca decyzję o warunkach zabudowy wydaną na budynek mieszkalny, również jest działką przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe. Czy jednak taka będzie interpretacja organów nadzoru budowlanego i sądów – czas pokaże.

 

Wyjątki od powyższej reguły

Nie zawsze możesz wybudować wyżej wymienione wiaty bez żadnych formalności. Wyjątkiem sąinwestycje realizowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków albo na obszarze Natura 2000.

Budowa wiat, o których mowa w tym tekście na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgłoszenia. Do zgłoszenia musisz dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Z kolei przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Wymagania stawiane przez przepisy

Musisz też pamiętać, że zwolnienie jakiejkolwiek inwestycji – w tym przypadku budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², z konieczności uzyskania pozwolenia czy dokonania zgłoszenia, nie zwalnia z obowiązku spełnienia wymagań stawianych przez inne przepisy. Mowa tutaj m.in. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przed realizacją każdej inwestycji (nawet tej niewymagającej pozwolenia i zgłoszenia) powinieneś sprawdzić, jakie są zapisy planu miejscowego – czy umożliwia on budowę konkretnych obiektów i czy stawia tym obiektom dodatkowe wymagania. W niektórych przypadkach konieczne może być spełnienie wymagań stawianych przez inne przepisy, ale o tym piszemy poniżej w kolejnym akapicie.


Odległość wiaty od granicy działki

Przepisy nie określają minimalnych odległości wiat od granic działek budowlanych, tak jak to jest w przypadku budynków (przepisy dotyczące budynków nie obowiązują w tym przypadku, ponieważ wiata nie jest budynkiem). Niemniej jednak określono w przepisach odległości obiektów budowlanych (a wiata bez wątpienia takim obiektem jest) od dróg publicznych. Są także określone odległości wydzielonych miejsc postojowych od granic działek budowlanych oraz niektórych budynków. W związku z tym, jeżeli wiata będzie służyła do przechowywania pod nią samochodu – trzeba będzie spełnić wymagania tych przepisów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tekście: „Odległość wiaty / altany od granicy działki”.

 

Powierzchnia zabudowy wiaty

W przepisach nie znajdziemy definicji powierzchni zabudowy wiaty, z tego powodu trudno o jednoznaczne wyjaśnienie tego pojęcia. Zazwyczaj w organach administracji architektonicznej i nadzoru budowlanego, a także w orzecznictwie sądowym spotykamy się z poglądem, że powierzchnia zabudowy wiaty jest liczona po zewnętrznym obrysie słupów (lub ścian, jeśli wiata je posiada). Czasem spotykamy także stanowisko, że powierzchnię zabudowy wiaty należy liczyć po obrysie dachu.

 

Aktualizacja 27.12.2016:
Od 1.01.2017 r. niektóre wiaty nie spełniające wymagań, o których piszemy na początku tekstu, będziesz mógł wybudować na podstawie zgłoszenia. Więcej na ten temat tutaj.Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

80 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  |

  Witam,
  co trzeba rozumieć jako ścianę przy wiacie?
  Czy jest to pełna zabudowa któregoś z boków?
  Czy zabudowa na wysokość 90 cm od podłogi też jest ścianą?

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że jest to rodzaj ściany, ściana niepełna.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   OK, dziękuję za odpowiedź

 2. Anonimowy
  |

  Witam, mam pytanie: Czy konstrukcja na słupach drewnianych 3,6x6m, zadaszona, 3 ściany z płyt OSB, bez drzwi czy bramy, może być uznana za miejsce postojowe? Czy też będzie to raczej wiata? Jeśli dobrze sądzę to w obu przypadkach nie wymagane jest ani pozwolenie ani zgłoszenie? jeśli jest to wiata to czy mogę w niej trzymać samochód osobowy bo w tekście czytam cytuję: "jeżeli wiata będzie służyła do przechowywania pod nią samochodu"… Dziękuję!

  • MGM
   |

   Witam. Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w przepisach nie ma definicji ani garażu otwartego ani miejsc postojowych. Definicji wiaty też nie ma, więc nie wiem jak taki obiekt zostałby zakwalifikowany w przypadku ewentualnej kontroli nadzoru. Pozdrawiam.

 3. Gość
  |

  Witam chciałbym zapytać czy na postawienie wiaty wolnostojacej o wymiarach 21m na 13m mogę postawić na zgłoszenie?

  • MGM
   |

   Witam. Odpowiedź na Pańskie pytanie znajduje się w tekście powyżej. Wiata o takiej powierzchni będzie wymagać pozwolenia na budowę.

 4. Anonimowy
  |

  Dzień dobry. To jak z tą Naturą2000: ma WZtkę na budynek mieszkalny, działka jest w obrebie Natury2000, to moge postawić wiatę bez zgłaszania czy mam przechodzić całą drogę przez mękę? Wiata jest mi potrzebna dla złożenia materiałów budowlanych i sprzętu…. Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Dzień dobry. Odpowiedź znajduje się w tekście powyżej. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – pozwolenie na budowę.

 5. Anonimowy
  |

  Witam, jestem pod wrażeniem postów na temat budowy wiaty. W internecie mnóstwo jest wpisów dot.budowy wiaty ale żaden nie precyzuje jasno i czytelnie czy musi być pozwolenie czy zgłoszenie. W Państwa wpisach jest to w miarę przejrzyście i czytelnie. Niestety po analizie wszystkich wpisów wiem, że moja sytuacja jest bardziej skomplikowana, wobec czego nadal nie wiem czy mogę wiatę wybudować bez zgłoszenia czy jednak jest ono konieczne. Tak więc przedstawię moją sytuację i proszę o wyjaśnienie jak mam postąpić. Zaplanowaliśmy budowę domu i garażu (wstępnie) dwustanowiskowego na działce o pow. 1300m2. W UG otrzymaliśmy warunki określające zabudowę działki z domem i garażem. Jednak urzędnik wpisał nam służebność drogi i w ten sposób linia zabudowy zaczynała się na 7m. od granicy z sąsiadem.Obecnie służebność drogi jest wykreślona. Dodatkowo działka znajduje się w historycznym układzie urbanistycznym i musieliśmy mieć zgodę konserwatora. Zgodę taką na budowę budynku mieszkalnego otrzymaliśmy. Obecnie zrezygnowaliśmy z budowy garażu na rzecz wiaty o wymiarach do 50 m2. Wobec powyższego mam pytania czy jeżeli otrzymaliśmy zgodę konserwatora na budowę domu to muszę dodatkowo wystąpić o zgodę na budowę wiaty. W jakiej odległości od nieruchomości sąsiedniej (nie jest działką budowlaną), w jakiej odległości od drogi nazwanej przez urzędnika gminy "pasem zieleni będącym własnością skarbu państwa" o szerokości do 3 m ( nie wiem czy to jest droga publiczna z prawnego pkt widzenia?) oraz w jakiej odległości od naszego domu (okna wychodzą w kierunku planowanej wiaty) możemy postawić wiatę. Za okazaną pomoc z góry dziękuję.

  • MGM
   |

   Jeżeli roboty będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – konieczne będzie zgłoszenie i zgoda konserwatora. Dom to inny obiekt niż wiata, więc nie można skorzystać z tej samej zgody. Jeśli droga nie jest publiczna (można spytać o to w gminie, ale raczej nie jest) nie trzeba zachowywać żadnych odległości od granicy, podobnie z odległościami od Państwa domu.

 6. Anonimowy
  |

  Dzień dobry. Dziękuję za odpowiedź teraz już sytuacja jest jasna ale mam jeszcze pytanie odnośnie granicy z sąsiadem, którego nieruchomość nie jest działką budowlaną tylko tzw. ogrodem gospodarstwa rolnego czy od tej granicy muszę zachować jakąś konkretnie określoną odległość? z góry uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Dzień dobry. Odpowiedź będzie krótka – nie. Również pozdrawiam :)

 7. Anonimowy
  |

  Witam,

  Ja mam pytanie odnośnie postawienia wiaty ale na terenie zakładu pracy.
  Powierzchnia zakładu to ponad 15k mkw, żadna wiata na tym terenie jeszcze nie stoi, rozważam postawienie wiaty w dwóch wariantach, albo 72mk2, albo 144mkw.
  Jak to wygląda od strony formalnej, pozwolenie na budowę, zgłoszenie, czy mogę to postawić bez niczego ?
  Wiatę chcę zadaszyć za pomocą blachy trapezowej, jak również wykonać z blachy ściany boczne i tylną.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

 8. Paweł W
  |

  Witam
  Postawiłem wiatę zakotwiczoną z jednej strony do budynku mieszkalnego czy taka budowa jest inaczej brana pod uwagę? (Nie jest wolnostojąca) wiata ma 25m² przy samej granicy z sąsiadem przeznaczenie na drewno i samochód nie mam żadnej ścianki czy ona jest aż tak ważna? Teren działki to 445m² Zapomniałem zgłosić budowę a wiata stoi Czy czeka mnie jakaś kara? Pozdrawiam

  • MGM
   |

   W przepisie nie jest wskazane, że wiata musi być wolno stojąca. Z tym, że jeśli jest "złączona" z budynkiem może zostać zakwalifikowana przez organ jako rozbudowa budynku i samowola budowlana (proszę spojrzeć do tekstów na temat samowoli). Wiat nie buduje się na zgłoszenie, albo pozwolenie albo bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Wiata nie musi mieć ścian, zwykle właśnie ich nie ma. Wiata może stać przy granicy, ale miejsce postojowe dla samochodu osobowego nie może być tak zlokalizowane.

  • Anonimowy
   |

   powierzchnia pod wiata nie stanowi dodatkowej powierzchni użytkowej budynku w związku z tym nie mamy do czynienia z rozbudową.

  • MGM
   |

   A gdzie jest napisane, że rozbudowa jest tylko wtedy, gdy zwiększa się powierzchnia użytkowa budynku? Nie ma definicji rozbudowy.

 9. kamil z
  |

  Witam
  Mam pytanko.
  Jesli wiata 40m2 jest z trzech stron zabudowana (w tym jedna strona to brama) a czwarta to sciana budynku mieszkalnego(konstrukcja wiaty w zaden sposob nie jest polaczona z budynkiem),to czy to jest wiata czy juz garaz?

  • MGM
   |

   Witam. Wszystko na ten temat jest napisane w tekście powyżej, a w zasadzie w jednym z podlinkowanych tekstów. Nie ma legalnej definicji wiaty, więc nie wiem jak organ zakwalifikuje taką budowlę. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie uzna jej za wiatę.

 10. Anonimowy
  |

  Działka ponad 2000 m2, czy można na takiej działce bez zgłoszenia i pozwolenia postawić wiatę o powierzchni 80m2? Czy chodzi tu raczej o np 2 wiaty 50m2+30m2?

  • MGM
   |

   Jeśli spełnione są pozostałe warunki, o których mowa w przepisie, to na takiej działce można wybudować maksymalnie cztery wiaty, każda o powierzchni do 50 m2. Jednej wiaty o powierzchni większej niż 50 m2 nie można.

 11. Anonimowy
  |

  Dzień dobry,
  Podobno po Nowym Roku jest szansa na zmianę przepisów tak, że na budowę wiaty powyżej 50m2 nie będzie wymagane pozwolenie. Czy wiadomo coś w temacie?

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   Nic nie wiem na ten temat. 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, ale takich zmian w tych przepisach nie ma.

  • aaaaa
   |

   witam podepnę się pod to pytanie a jeżeli na tej działce 2000 m2 stoi dom i 8 garaży (35m2 każdy) to można postawić te 4 wiaty do ( 50m2 każda) czy ograniczeniem w tym przypadku będzię % powierzchni biologicznie czynnej ? ( określony w planie zagospodarowania ) czy inne ograniczenia , odległości zostaną zachowane ( przyję teoretycznie )

 12. Anonimowy
  |

  Witam, jeśli wiata ma wymiary 50mx30m i jest wiatą otwarta bez jakichkolwiek pomieszczeń zamkniętych czy należy wziąć pod uwagę jakieś przepisy ppoż??

  • MGM
   |

   Budowa takiej wiaty wymaga pozwolenia na budowę, więc architekt przygotowujący projekt będzie wiedział co i jak zaprojektować, by było zgodne z przepisami.

 13. Anonimowy
  |

  Witam
  Kilka lat temu dobudowałem wiatę rekreacyjną do budynku gospodarczego ( nie mieszkalnego). Wiata ma kształt litery L, 2 ściany stanowią ściany budynku ( ale to chyba nie jest ważne), wiata ma około 40-45 m2, do ścian tegoż budynku wymurowałem też palenisko do grilla i do wędzenia co częściowo zabudowuje jeden bok wiaty, na wysokość powiedzmy 1 metra. Działka ma około 12 arów. Rozumiem że w tej chwili taka wiata nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Czy to znaczy że moja wiata stała się legalna? Czy powinienem zgłosić gdzieś posiadanie takiej wiaty ?

  • MGM
   |

   Nie, wiata nie stała się legalna. Prawo nie działa wstecz. W spisie treści w kategorii "budowa" znajdzie Pan artykuły na temat legalizacji samowoli.

 14. Anonimowy
  |

  Dzień dobry
  Po drugiej stronie mojej działki (przez drogę) jest prywatny las. Dogadałem się z właścicielem i pozwolił mi postawić wiatę 6m x 4,5m wys.2,50m z przeznaczeniem na postój kampera. Wiata to dach z blachy na sześciu słupach bez ścian. Kotwy nie betonowane a tylko wkopane.
  mam pytanie; czy taka budowla jest z punktu widzenia prawa legalna? Czy powinienem to zgłośić do Starostwa?
  Pozdrawiam Woytek

  • MGM
   |

   Odpowiedź na pytanie znajduje się w tekście. Wymieniliśmy tam wiaty niewymagające zgłoszenia ani pozwolenia oraz podaliśmy link do tekstu, w którym wskazujemy, jakie wiaty wymagają od tego roku zgłoszenia. budowa wszystkich pozostałych wiat wymaga pozwolenia.

 15. Rafal Mrzyglocki
  |

  Byłem dziś w stosownych urzędach i dowiedziałem się że nadal tj. po 1.1.2017 WIATĘ do 50m2 można wybudować bez zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę. Zgłoszenia ani pozwolenia nie wymaga pozycja 2c. W mojej obecności pracownik biura gospodarki nieruchomości zadzwonił do starostwa a następnie do nadzoru budowlanego.

  • MGM
   |

   Zgadza się – jeśli jest sytuowana na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. O tym jest powyższy tekst.

 16. Anonimowy
  |

  Dzień dobry ,23marca 2015r. dokonałem zgłoszenia remontu domu mieszkalnego :remontu dachu ,wymiany,eternitu na blachę,wymiany okien,remontu ścian zewnetrznych i wewnętrznych,wykonania posadzek,remontu komina,obicia ścian zewnetrznych płytami gipsowymi i docieplenie styropianem ścian.Po uprawomocnieniu (30 dni) wykonałem prace jak wyżej oraz rozebrałem ganek i w miejsce ganku okazji dobudowałem wiatę /taras 3,05 x11 wsparty przykryciem /dachem na całej długości zewnętrznej ściany budynku. Czy oznacza to,że popełniłem samowolę budowlaną ,czy też w moim przypadku przy ewentualnej kontroli inspektora budowlanego będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa budowlanego? Sasiad straszy mnie kontrolą,że ma wszystko udokumentowane i do mojej dobudowy wiaty nie będą miały zastosowania nowe przepisy. Twierdzi ponadto,że nie jest to wiata tylko rozbudowa budynku mieszkalnego ponieważ zmieniły się parametry budynku tj.zwiększyła się jego kubatura /powierzchnia użytkowa . Bardzo prosze o odpowiedź.

  • MGM
   |

   Przepisy, o których mowa w tekście powyżej obowiązują od 28.06.2015 r. Nie wiem, czy dokonał Pan rozbudowy budynku, czy budowy wiaty, ponieważ nie wiem jak to wygląda. Definicje poszczególnych rodzajów robót znajdzie Pan w naszym najnowszym tekście: "Co to jest: remont, budowa, przebudowa …" Proszę też zajrzeć do tekstów "Budowa garaży i przydomowych ganków a rozbudowa budynku", a także "Rozbiórka – pozwolenie czy zgłoszenie".

 17. Anonimowy
  |

  Witam

  Moje pytanie dotyczy możliwości budowy wiaty wolnostojącej bezpośrednio przy garażu bez zgłoszenia czy pozwolenia na dwóch moich działkach. Wiata częściowo była by położona przy garażu na pierwszej działce gdzie jest również dom (ok 7m2) i przechodziłaby na drugą niezabudowaną działkę (gdzie byłaby reszta 30m2).
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Adam

 18. Łukasz
  |

  Witam
  Postawiłem wiatę wolnostojącą 48m2, dach pokryty blachodachówka, przeznaczona na garażowanie dwóch pojazdów osobowych, czy można wykonać w niej posadzkę betonową czy mogę tylko podłoże wykonać np. z kostki brukowej lub płytek chodnikowych.

 19. Anonimowy
  |

  Witam

  Czy mogę postawić wiatę do 50m2 na zgłoszenie w miejscu w którym przechodzi linia energetyczna średniego napięcia 15kw ? taka linia częściowo przechodzi przez moje podwórko ,w miejscu w którym pasuje mi postawić taką wiatę. z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

 20. Unknown
  |

  Witam, Mam pytanie na które nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi więc wdzięczny będę jakby ktoś odpowiedział. Mam skrajną działkę w zabudowie szeregowej o powierzchni około 300m2 i chciałem postawić właśnie wiatę… na działkę mam "każdoczesne użytkowanie" i tu moje pytanie – czy mogę zbudować wiatę do 50m2 na takiej działce? Za odpowiedź z óry serdecznie dziękuję.

 21. Anonimowy
  |

  Witam wiele pytan wiele odpowiedzi,ale.
  Czy budujac wiate musze zachować min 3m odległosc od granicy działki(i czy jest na to jakis paragraf).
  Wiata nie przekracza 20mkw. i jedna strona dotyka sciany budynku.
  Budynek usytuowany 4m od granicy,a moja wiata ma miec 3m szerokosci.
  pozostaje 1m do granicy .Pozwolenie na budowe czy zgłoszenie.dzieki

 22. Anonimowy
  |

  chcę wyprowadzić wiatę z ogrodzenia (płyty betonowe) czy można tak zrobić? czy trzeba zachować granice?

 23. Anonimowy
  |

  Witam, czy wiata może być postawiona między dwoma budynkami i przylega do ich ścian ?

 24. Anonimowy
  |

  Witam!
  Co mam uczynić by postawić wiatę na działce leśnej, jest taka możliwość? Wiata ma być na słupach betonowych, ościanowana z trzech stron, pow. do 50m2. Dziękuję.

 25. Anonimowy
  |

  Witam, posiadam mieszkanie z przynaleznym do niego tarasem na parterze w budynku wielorodzinnym cztero piętrowym. Chcę taras częściowo zadaszyc stawiając na nim drewnianą wiate z zadaszeniem z paneli poliweglanowych. Czy taka konstrukcja wymaga zgłoszenia w Starostwie?

 26. Anonimowy
  |

  Witam
  A czy można postawić wiatę (na 4 lub 6 nogach z klinkieru z 3 ścianami azurowymi) przy samej granicy działki.
  Działka z domem mieszkalnym. Chcę taka wiatę na drewno.

 27. Marcin
  |

  Witam,

  w tekście piszecie Państwo "przepisy dotyczące budynków nie obowiązują w tym przypadku, ponieważ wiata nie jest budynkiem".
  Jednak
  " PKOB (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wskazano: "Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione."
  czyli ustawodawca określił, że wiata to szczególny rodzaj budynku – czy w związku z tym nie powinno stosować się przepisów o odległościach od granic działki jak w przypadku budynków>

  Pozdrawiam
  Marcin

  • Magda /MGM/
   |

   Słuszna uwaga :) Odpowiadam:
   Nie, ponieważ rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku (które określa minimalne odległości budynków od granicy) zostało wydane na podstawie ustawy prawo budowlane. W ustawie tej znajduje się definicja budynku:
   "należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach". I to jest budynek, o którym mowa w ustawie prawo budowlane. Wiata nie mieści się w tej definicji, ponieważ nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (nie ma 4 ścian).
   To, co wskazuje PKOB przytoczyliśmy pomocniczo, by w jakiś sposób wytłumaczyć, czym jest wiata, ponieważ ustawa prawo budowlane i przepisy wydane na jej podstawie nie definiują wiaty.
   Pozdrawiam.

  • rh
   |

   Rozporządzenie o klasyfikacji budynków jako niezgodne z ustawą jest wadliwe. Jeśli wiata nie jest budynkoem to zgodnie z normą ISO nie posiada powierzchni zabudowy.

  • rh
   |

   W powyższym artykule pisze się o powierzchni zabudowy wiaty. Takie pojęcie nie istnieje dla wiaty, która nie jest budynkiem.

  • admin
   |

   Ale niestety takie pojęcie – powierzchni zabudowy w odniesieniu do wiaty – jest użyte w prawie budowlanym.

 28. Justyna Piwowarczyk
  |

  Czy wiata może mieć ściany i ile?

 29. Marcin S
  |

  Dzie dobry. Posiadam szergowiec srodkowy i chcialem postawic wiate przed garazem, ktory jest w bryle domu. Szerokosc mojej dzialki z szeregowcem to 6m wiec wiata z jednej strony stalaby w granicy dzialki – bok, a front wiaty stalby ok 1 metra od granicy dzialki za ktora jest od razu chodnik. Jest to osiedle zamkniete. Czy moge zbudowac taka wiate ok. 15 metrowa bez jakicholwiek formalnosci? Czy czlonkowie wspolnoty do ktorej nalezy chodnik moga w jakikolwiek sposob zablokowac taka inwestycje? Wiata bylaby calkowicie bez scian, tylko na zime bylaby zakladana przezroczysta, specjalna do tego celu gruba folia zapinana na haki.

 30. Anonimowy
  |

  Dzień dobry,
  Czy wiata, która ma wylany fundament i piwnicę,to nadal wiata czy już nie?

 31. Wojtek
  |

  Witam. A mój problem jest taki że działka jest usługowa z dopuszczeniem mieszkaniowej. Doszedłem już do końca internetu i nie znalazłem żadnego wpisu na ten temat. Czy na takiej działce mogę postawić wiatę do 50m2?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Nie znajdzie Pan jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ ustawodawca nie wyjaśnił, co to jest „działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe”, a na takiej można budować wiaty bez formalności. Pozostaje spytać w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego (ten organ jest właściwy do likwidacji ewentualnej samowoli), jak oni interpretują ten przepis.

 32. Krzysztof
  |

  Planuję postawienie obiektu budowlanego, tj. wiaty na działce przeznaczonej w MPZP pod budownictwo jednorodzinne, na której znajduje się budynek mieszkalny. Powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczała 50 m2. Wiata przeznaczona do przetwarzania termicznego (parowego) warzyw i owoców na potrzeby własnego gospodarstwa domowego będzie składała się z trzech murowanych ścian w kształcie zbliżonym do trójkąta i płaskiego, betonowego dachu. Odstęp pomiędzy dwoma niestykającymi się ścianami ma mieć 1 m. Co stanie się, jeśli wstawię tam drzwi z zamkiem? Czy drzwi mogą zostać potraktowane za przegrodą budowlaną i z wiaty (niewymagającej nawet zgłoszenia) zrobi się budynek, który wymaga wykonywania projektu budowlanego przez osobę do tego uprawnioną?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Nie do końca potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób ma wyglądać Pańska wiata, ale jeśli zabuduje Pan ściany to z wiaty faktycznie może się zrobić budynek wymagający pozwolenia.

  • Krzysztof
   |

   Napisała Pani, że jak zabuduję ściany to może to być budynek. A jak są murowane wiaty przystankowe z trzema murowanymi ścianami, one przecież nie przestają być wiatami?
   Kształt mego projektu wiaty przedstawiam na rysunku pod następującym adresem internetowym: http://gis.interiowo.pl/wiata.png Na dole nie ma żadnej przegrody, jest wolna przestrzeń i tam rozważam możliwość wstawienia drzwi (nawet ażurowych, w postaci furtki z siatki). A co jeśli najpierw postawię 4 słupy i na nich wyleję stropodach, a trzy ściany w postaci lekkich płyt zamocuję do słupków i nie będą przegrodami, bo będą się kończyć 5 centymetrów poniżej sufitu? Będzie to budowla inna, czy wiata? Bo budynkiem to nie będzie, z racji braku przegród …

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Wiaty przystankowe nie mają drzwi, a Pan pisał, że chce je zamontować na 4 boku :) Jeśli oczekuje Pan ode mnie jednoznacznej odpowiedzi, to jej Pan nie otrzyma, bo nie ma w przepisach definicji wiaty. Jedyne co mogę ze 100% pewnością stwierdzić to, że wiatą jest konstrukcja składająca się wyłącznie ze słupów i dachu.

  • Krzysztof
   |

   W przepisach nie znajdziemy nigdzie jednoznacznej odpowiedzi. Żadna instytucja też nie podejmie się interpretacji. Wszystko zależy od tego, czy przyczepi się pinb, a jeśli tak, to jak zareagowałyby sądy. Co ciekawe, przy legalizacji samowoli, lepiej żeby był to budynek gospodarczy, bo niższa jest opłata niż w przypadku budowli innej (nie będącej wiatą). Jest jeszcze rozwiązanie takie. Stawiamy wiatę na słupach i z dachem i otaczamy ją ze wszystkich stron stertami cegieł, które nie są murowane i nie mają fundamentów. Ale biorąc pod uwagę takie wyroki jak ten – http://www.rp.pl/Zadania/312069987-Budynek-nie-musi-byc-wydzielony-z-przestrzeni-wlasnymi-przegrodami—wyrok-NSA.html można stwierdzić, że starta cegieł czekających na budowę domu stanowi przegrodę i podobnie jak w przytoczonym przypadku użycza ściany przedmiotowej wiacie, przez co czyni ją budynkiem. Wtedy może taniej wyjść przenieść cegły na w inne miejsce niż płacić opłatę legalizacyjną. A po jakimś czasie znów przenieść i taka w koło…

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Ciekawy wyrok. Nie znałam go ani nie widziałam podobnych.

 33. Krzysztof
  |

  Przyszło mi do głowy jeszcze jedno teoretyczne założenia skorzystania z opcji budowy wiaty. A gdyby tak wznieść wiatę nad budynkiem, która służyłaby mu za dach, ale w żadnym miejscu by się z nim nie stykała i wsparta byłaby na słupach z własnymi punktowymi fundamentami. Rozporządzenie w sprawie warunków dla budynków wiaty nie obejmuje, więc żadnych odległości od budynków tu spełniać niby nie trzeba. Ciekawe co by zrobiły sędzie z takim kwiatkiem… Po co takie coś? Bo opłata za projekt budowlany, gdy musimy wymienić elementy konstrukcyjne małego domku, jest droższa od materiałów na remont i droższa od materiałów na wiatę (gdy robimy to sami, koszt prac=0). Ma to znaczenie dla człowieka biednego, który woli mieszkać u siebie i samodzielnie naprawić sobie chałupę, niż żebrać od gminy mieszkania.
  Znalazłem jeszcze taki interesujący wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/130AC9454F początek sprawy w czasach, gdy nie było można stawiać bez zgłoszenia wiat do 50 m2. Zastanawiające jest, że zdaniem sądu wiata, która pełni funkcje użytkowe budynku, podlega pod ww. rozporządzenie. Świetne też jest stwierdzenie, iż „Drewniana ażurowa ścianka o wysokości 1,67 m zamontowana w tylnej części przy ogrodzeniu, bez połączenia z wiatą nie wymaga pozwolenia na budowę ani zezwolenia.” Czyli budujemy bez zgłoszenia domek <50mkw, który de facto jest wiatą (bo ściana w ogóle nie połączona z wiatą kończy się kilka centymetrów poniżej niej i nie ma żadnych fundamentów) i wtedy musi on/ona spełniać wymagania odległościowe , ale z racji tego, że nadal mamy do czynienia z wiatą, to żadnej samowoli nie ma, bo ściankę postawić sobie możemy bez niczego. No, chyba, że sąd potraktuje ją za … ogrodzenie i wtedy przejdzie nam ten myk do wys. 2,2 m. Ale gdy już owa ściana będzie urządzeniem fotowoltaicznym albo wolnostojącym kolektorem słonecznym o mocy poniżej 40 kW (których montaż nie wymaga zgłoszenia), to nie będzie już płotem . Naprawdę dziki to kraj, jak to powiedział pewien minister sportu.
  Jako wykształcony w dziedzinie urbanistyki jestem przeciwnikiem istnienia większości zapisów prawa budowlanego, przez które mamy za postawienie małej wiaty zawracanie głowy sądom. Powinny być sensowne i proste przepisy urbanistyczne, z jasnym wydzieleniem stref zabudowy i wolnych od niej (teraz studia uwarunkowań niby są, ale wz na roli w majestacie prawa można i tak dostać dostać). Kontakt z urzędami powinien być tylko wtedy, gdy zamierzenie oddziałuje bezpośrednio na sąsiada (cieniem, hałasem, ewentualnym zawaleniem się ściany, spływem wody). Jeśli sąsiad wyraża zgodę, to bierzemy jego notarialnie poświadczony podpis pod oświadczeniem, składamy do jego i naszej księgi wieczystej i budujemy.
  Bez sensu jest wymóg konieczności przedstawiania projektów wykonanych przez ludzi z uprawnieniami. Często domy budowane sto lat temu bez żadnych pozwoleń, lepiej są zrobione od tych współczesnych, a jeśli są systematycznie konserwowane, to postoją setki lat. Drzymała kiedyś mógł mieszkać u zaborcy na swoim wozie, a dzisiaj niby we własnym kraju za samowolę uznaje się zarejestrowaną i ubezpieczoną przyczepę, która spełnia wszystkie funkcje budynku. Więcej dałaby rzetelna nauka podstaw fizyki – co trzeba zrobić, żeby konstrukcja się nie zawaliła, zamiast wiedzy o społeczeństwie (przepełnionej ideologiczną propagandą) niż teraz te socjalistyczne prawa, traktujące człowieka, jak nierozumne i nieodpowiedzialne dziecko.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Jeśli chodzi o wiatę i jej odległości od granicy to widziałam wyroki NSA, z których wynikało, że nie stosujemy w odniesieniu do niej par. 12 warunków technicznych, jak i takie (też NSA), z których wynikało zupełnie coś innego.

 34. Andrzej
  |

  Witam.Nie znalazłem informacji dla tego proszę o pomoc.Mam mieszkanie w zabudowie szeregowej-skrajne.Powierzchnia ogrodu ok.60m2.Patrząc przez drzwi wyjściowe na ogród – od lewej sąsiad,od prawej przejście,od tyłu następny sąsiad.Chcę postawić szopę o pow.7m2 (2,5×2,7×2,3 wys) z płytą fundamentową w lewym narożniku ogrodu-czyli przy płocie lewego i tylnego sąsiada.Jak blisko płotu mogę tą szopę umiejscowić i czy potrzebna jest zgoda sąsiadów.Nikt z obecnych sąsiadów jeszcze nie ma takiej szopy więc nawet nie ma m kogo zapytać ewentualnie.Dziękuję za odpowiedz.

 35. Bartek
  |

  Witam a wiata na terenie zalewowym czyli 60m od rzeki?zgłoszenie wystarczy?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Tutaj trzeba sprawdzić akty prawa miejscowego. Przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w artykule powyżej jest link do tekstu na temat planu miejscowego), może uchwała o obszarze chronionym, która może wprowadzać zakaz zabudowy choćby i np. 100 m od rzeki. Informacje na ten temat uzyska Pan w urzędzie gminy/miasta.

 36. Rafał S
  |

  Witam,
  Mam na swojej działce garaż z dachem dwuspadowym. Chciałbym z boku dobudować małą wiatę do przechowywania drewna. Konstrukcja wiaty to 6 słupów nośnych, dach natomiast byłby przedłużeniem dachu dwuspadowego.
  1. Czy na taką wiatę przylegającą potrzebuję mieć pozwolenie, bądź muszę ją zgłaszać do odpowowiedniego urzędu?
  2. Czy moja wiata może stać przy samej granicy z sąsiadem (np. 20 cm od granicy)?

 37. Marian
  |

  Witam. Sąsiad postawił 3 metry od granicy budynek z płyty „obornickiej ” , wysoki na 5 metrów i twierdzi że to wiata bo nie przekracza 50 m2. Czy ma rację skoro ma 4 ściany w tym jedna z otworem drzwiowym?

 38. Aleksander
  |

  Witam,chciałbym uzyskać informację jak wygląda temat budowy wiaty garażowej ale podkreślę tu z budynkiem gospodarczym jako jednej konstrukcji.Powierzchnia zabudowy wiaty wraz z budynkiem gospodarczym to około 48 m2.Czy potrzebne jest zgłoszenie budowy czy nie potrzeba zgłoszenia a może potrzeba pozwolenie na budowę.Dodam że powstać by to miało na działce na której istnieje już budynek mieszkalny.
  Aleksander

 39. Maciej
  |

  Witam, chcę się upewnić czy mam rację, chce wybudować wiatę w granicy z sąsiadem, wymiar 15×5 = ok 80mkw. Czy mogę podzielic tę wiatę na dwie po 40mkw i postawić je obok siebie? Na działce nie ma żadnej wiaty, chcę poprostu uniknąć formalności. Czy to jest możliwe i jeśli tak to jaki odstęp muszę zachować między wiatami. Dziękuje, pozdrawiam

 40. Mariusz
  |

  Mamy jeszcze przepisy dotyczące odległości min. 1.5 m okapu dachu od granicy działki, które również mają zastosowanie do wiat.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   I tu bym polemizowała – § 12 warunków technicznych dotyczy budynków.

 41. Anonim
  |

  Witam.Jestem hodowcą bydła .Czy w takiej wiacie do 50m2,przy zachowaniu odległosci od granic działki jak dla budyku inwentarskiego moge utrzymywać bydło?

 42. Henryka
  |

  Dzień dobry,
  działka posiada budynku mieszkalny i gospodarczy. Planuję dobudować małą wiatę (2 na 3m) na słupach z dachem bez ścian, ale przy samej ścianie budynku mieszkalnego-tu też wychodzą na podwórko drzwi –(chodzi mi szczególnie o zadaszenie tych drzwi przed deszczem, bo nie mam ganku) . Czy mogę budować bez formalności??
  Bardzo proszę o podpowiedź.
  Henryka

 43. Anna
  |

  Witam,
  Wiatę kupiłam wraz z budynkiem mieszkalnym od UG w 2005 r. Wiata z płyt betonowych – jest w , inwentaryzacji budynku. W trakcie użytkowania pomalowałam ściany i położyłam płytki. wstawiłam też wrota zewnętrzne. Nie zgłaszałam nigdzie. Sąsiad zgłosił do PINB że pobudowałam w miejsce wiaty garaż. Nie zmienione zostały kubatura oraz powierzchnia użytkowa obiektu, wysokość, długość oraz szerokość. Nie zmieniony został również materiał z którego wybudowana była wiata. Jak należy zakwalifikować wprowadzone zmiany. Co mam przekazać PINB-owi. Bardzo proszę o info. Dziękuje Ania.

 44. Krzysztof
  |

  Czy wiata może mieć bramy z siatki

 45. Anonim
  |

  A co z tą wysokością wiaty? Może mieć 5 metrów wysokości?

 46. Anonim
  |

  WITAM JANUSZ. MAM PROBLEM WYBUDOWAŁEM WIATĘ O WYM. 15.0X10.0 m Z TRZECH STRON OBUDOWANĄ.ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ. OBECNIE ZABUDOWAŁEM ŚCIANĘ FRONTOWĄ? CZY TO JEST ISTOTNA ZMIANA I JAK Z TEGO WYJŚĆ? POZDRAWIAM.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.