Odległość budynku od lasu – nowe warunki techniczne

with 20 komentarzy

odległość budynku od lasu nowe warunki techniczneO odległości budynku od lasu pisaliśmy na blogu już dwukrotnie. Jednak pod tamtymi artykułami wciąż pojawiają się pytania, z których wynika, że macie wiele wątpliwości. Zwłaszcza związanych z nowymi przepisami pozwalającymi budować bliżej lasu. Dlatego zebraliśmy informacje zawarte w tych tekstach i je rozwinęliśmy. Dzisiejszy materiał jest dostępny w wersji do oglądania i słuchania oraz do czytania.

Linki do poprzednich tekstów na ten temat:


WIDEO

Jeśli lubisz wideo, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dzięki temu nie przegapisz nowych materiałów.

Link do e-booka, o którym mowa w wideo:

Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce

Z poradnika dowiesz się, w jakiej odległości od granicy działki sytuować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych (również te związane z bezpieczeństwem pożarowym).

Jak zlokalizować budynek na działce


TRANSKRYPCJA

Cześć, nazywam się Magda Myszura i prowadzę blog oprawiebudowlanym.pl. Dziś opowiem Ci o odległości budynku od lasu.

Z tego wideo dowiesz się:

 • czym jest las w rozumieniu przepisów,
 • jakie ściany są rozprzestrzeniające ogień, a jakie nierozprzestrzeniające ognia,
 • jaką odległość zachować pomiędzy budynkiem a lasem,
 • kiedy możemy wybudować budynek bezpośrednio przy lesie, a kiedy co najmniej 4 m od lasu i jakie warunki musimy przy tym spełnić,
 • jaką klasę odporności pożarowej powinien mieć dom jednorodzinny lokalizowany bliżej lasu.

Odległość budynku od lasu – przepisy

Kwestie odległości budynków od lasu reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W skrócie będę je nazywać warunkami technicznymi. Przepisy te zostały zmienione rok temu, tj. 1 stycznia 2018 r. Od tamtej pory niektóre budynki możemy budować praktycznie w lesie. Zaraz przyjrzymy się tym przepisom, ale zanim przejdę do konkretów, muszę wyjaśnić jedną rzecz.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są dosyć skomplikowane, dlatego w tym wideo trochę je uproszczę i opowiem jedynie o budynkach kategorii ZL, IN i niewielkich PM. Jeśli te oznaczenia nic ci nie mówią, to może wyjaśnię, że chodzi głównie o budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, inwentarskie, gospodarcze i niewielkie garaże czy też niewielkie budynki magazynowe. Taki podział budynków na kategorie ZL, PM i IN ze względu na bezpieczeństwo pożarowe wprowadzają warunki techniczne. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, to znajdziesz je w naszym e-booku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”, do którego link zamieszczę pod tym wideo.

Sprawdźmy zatem, w jakiej odległości od lasu powinniśmy lokalizować budynki.

Definicja lasu

Zaczniemy od definicji lasu. Otóż zgodnie z warunkami technicznymi lasem jest grunt leśny określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny. A więc, odpowiednią odległość budynku zachowujemy od lasu definiowanego właśnie w ten sposób: gdy mamy albo użytek leśny albo las w planie miejscowym. Zdarzają się takie sytuacje, że działka w planie miejscowym leży w terenach budowlanych (przeznaczonych pod zabudowę), a ma użytek leśny – wtedy tę działkę traktujemy jak las i zachowujemy odpowiednią odległość od tego lasu.

Odległość ta zależy od tego, czy nasz budynek ma ściany lub przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień (RO) czy też nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Ściany lub przekrycie dachu – RO, NRO

Wspomniane już przeze mnie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki wskazują właśnie różne odległości w zależności od rodzaju ścian i przekrycia dachu budynku. I równocześnie wyjaśniają, jakie ściany i jakie przekrycia dachów są rozprzestrzeniające ogień, a jakie nierozprzestrzeniające ognia.

Jeśli chodzi o ściany, to za nierozprzestrzeniające ognia są uznawane ściany wykonane z wyrobów o odpowiedniej klasie reakcji na ogień. Klasy te są wskazane w warunkach technicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że jeśli wszystkie warstwy ściany są wykonane z wyrobów niepalnych lub niezapalnych, to ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia.

Jednak tu pojawia się pytanie: czy w takim razie nierozprzestrzeniające ognia są tylko ściany murowane ocieplone wełną mineralną? Otóż nie. Zarówno ściany drewniane odpowiednio zabezpieczone przeciwogniowo, jak i murowane ocieplone styropianem mogą być nierozprzestrzeniające ognia. Jednak, żeby taka ściana została uznana za nierozprzestrzeniającą ognia, musi zostać pod tym kątem odpowiednio zbadana. Takie badania posiadają producenci systemów ociepleń opartych na styropianie. Na ich stronach internetowych znajdziemy raporty klasyfikacyjne z badań, z których dowiemy się, jakie ściany ocieplone styropianem są nierozprzestrzeniające ognia.

A więc, jeśli wiemy już, czy ściany i przekrycie dachu naszego budynku są rozprzestrzeniające ogień czy nierozprzestrzeniające ognia, możemy sprawdzić, jaką powinniśmy zachować odległość od lasu.

Minimalna odległość budynku od lasu

Podstawowa minimalna odległość jaką musimy zachować między lasem a na przykład budynkiem mieszkalnym albo niewielkim garażem czy też budynkiem gospodarczym, wynosi:

 • 12 m – jeśli ściany i przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia

oraz

 • 16 m – jeśli ściany lub przekrycie dachu budynku są rozprzestrzeniające ogień.

Taką odległość zachowujemy, gdy ściana nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i ma powyżej 65% powierzchni o odpowiedniej szczelności ogniowej, czyli na przykład powierzchnia okien i drzwi niemających wymaganej szczelności ogniowej zajmuje mniej niż 35%. Jeśli większa powierzchnia ściany nie ma tej wymaganej szczelności ogniowej, odległości te są jeszcze większe. Wymagania dotyczące klas odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku znajdziesz w § 216 warunków technicznych. Szerzej ten temat opisuję też we wspomnianym już przeze mnie e-booku, do którego link znajdziesz pod tym wideo.

Wróćmy do naszych odległości budynków od lasu. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. nowe warunki techniczne wprowadzają pewne odstępstwo od podstawowych wymagań, czyli od tych minimalnych odległości 12 i 16 m.


Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Budynek bliżej lasu

Budynek możemy zbliżyć do lasu, jeżeli obszar, na którym znajduje się granica lasu jest przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a gdy nie ma planu – grunty leśne objęto zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc.

Czyli na przykład nie zlokalizujemy bliżej lasu budynku, gdy teren na którym jest ten las jest oznaczony w planie miejscowym jako leśny. Wtedy nie możemy zastosować tego przepisu i nie możemy zbliżyć budynku do lasu. Albo gdy nie ma planu miejscowego, nie zastosujemy też tego przepisu, gdy działka ma użytek leśny, ale też nigdy na tym terenie nie było planu miejscowego i grunty nie są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

Natomiast jeśli zachodzi któryś z warunków, o których wspomniałam, czyli obszar, na którym znajduje się granica lasu jest przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a gdy nie ma planu – grunty leśne objęto zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc, wtedy niektóre budynki możemy zlokalizować:

 • minimum 4 m od lasu – gdy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce

albo

 • w dowolnej odległości od lasu – gdy granica lasu znajduje się na tej samej działce co budynek.

W takiej odległości od lasu możemy budować m.in. budynki mieszkalne: jednorodzinne, zagrodowe i rekreacyjne do 3 kondygnacji nadziemnych, a także wolnostojące budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do 2 kondygnacji oraz wolnostojące garaże do 2 stanowisk postojowych, pod warunkiem, że:

 • są wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
 • nie zawierają pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • mają klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana przez przepisy – normalnie budynki, o których mowa, są zwolnione z wymagań dotyczących odporności pożarowej, ale jeśli chcemy je zlokalizować bliżej lasu, musimy te wymagania spełnić z zapasem.

Czyli na przykład dom jednorodzinny lokalizowany bliżej lasu na podstawie tego przepisu musi mieć klasę odporności pożarowej co najmniej „C”, czyli elementy, z których go projektujemy, muszą spełniać wymagania § 216 warunków technicznych jak dla klasy „C” lub wyższej, czyli muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Czasem spotykam się ze stwierdzeniem, że budynki jednorodzinne normalnie mają klasę odporności pożarowej „E”, dlatego zbliżając je do lasu, musimy wykonać je w klasie „D”. Jednak nic takiego nie wynika z warunków technicznych. Te budynki na podstawie § 213 są zwolnione z wymagań przeciwpożarowych, dlatego możemy w całości wykonać je z elementów rozprzestrzeniających ogień. Ale w § 213 mamy też zastrzeżenie odnoszące się do § 271 ust. 8a, czyli przepisu, w którym nowe warunki techniczne wskazują, kiedy możemy budynek zlokalizować bliżej lasu. Dlatego też, lokalizując budynek jednorodzinny bliżej lasu, musimy wykonać jego elementy w odpowiedniej klasie odporności ogniowej odpowiadającej konkretnej klasie odporności pożarowej.

Czyli, wracając do budynków jednorodzinnych: zgodnie z § 212 niskie budynki ZL IV powinny mieć klasę odporności pożarowej „D”, więc jeśli chcemy taki budynek zlokalizować bliżej lasu niż te minimalne 12 m, to budynek ten powinien mieć klasę odporności pożarowej co najmniej „C”.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczących lokalizacji budynków na działce, zapraszam Cię na blog oprawiebudowlanym.pl, na którym znajdziesz wiele bezpłatnych artykułów na ten temat. A jeśli chcesz mieć wszystkie informacje uporządkowane i w jednym miejscu, znajdziesz je w naszym poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.

Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do subskrypcji naszego kanału.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

20 Odpowiedzi

 1. Iza
  | Odpowiedz

  Dobrze, że tutaj trafiłam. Marzy mi się dom przy lesie. Dobrze, że są odpowiednie zabezpieczenia, które chronią las przez nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi.

 2. Marek
  | Odpowiedz

  A jak to jest jeżeli chodzi o odległości między budynkami na sąsiednich działkach w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego ?

 3. Arkadiusz
  | Odpowiedz

  Co w takiej sytuacji? Jest las (teren na mapie sytuacyjnej oznaczony Ls) i jeden z właścicieli postanawia podzielić swój pasek lasu na działki budowlane. W miejscowym planie zagospodarowania podzielone działki budowlane jak i przylegający do nich las są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną z usługami. Zgodnie z przepisami na jednej z podzielonych działek wycięto 500m2 lasu do samej granicy niepodzielonego na działki terenu lasu. Czy w takiej sytuacji można budować dom w dowolnej odległości od lasu zachowując normy pożarowe? Czy zachowanie norm pożarowych znacząco wpływa na koszty budynku?

 4. Zbyszek
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie o działkę budowlana która od przodu ma drogę gminna a od tylu ścianę prywatnego lasu. Jak jest z budowa domu na takiej działce Tz z odległościami od lasu i od drogi. Z tego co wiem to 6 m od drogi i 12 m od lasu?

 5. kasia
  | Odpowiedz

  Witam,
  Chciałabym wybudować drewniany domek letniskowy na działce leśnej 4 metry do granicy. Starostwo odmawia, będę składać wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i moje pytanie czy pomimo wszystko może to być domek drewniany czy muszę zaproponować zamianę na domek murowany. W swoim artykule pisze Panie że dom z drewna można zabezpieczyć przeciwogniowo czy chodzi o zastosowanie odpowiednich impregnatów. Czy we wniosku o odstępstwo wystarczy tylko opisanie jaki impregnat mam zamiar zastosować czy potrzebne jest coś jeszcze.

 6. Michał
  | Odpowiedz

  Witam jaki jest wzór wniosku do ministerstwa środowiska o skrócenie dystansu od lasu?

 7. Maciej
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, Działka w MPZP jest w części dopuszczona do zabudowy rekreacyjnej na terenach leśnych a druga część to obszar związany z produkcją leśną. Czyli granica lasu przebiega przez działkę. Zapisy w MPZP nie określają odległości od granicy lasu dla budynków rekreacyjnych. Chciałem usytuować budynek w granicy lasu, ale Urząd twierdzi, że sytuacja powyższa nie podlega pod par. 271 ust. 8a i nakazuje sytuować budynek rekreacyjny w odległości 12 m. od granicy lasu twierdząc, że nie jest spełniona sytuacja opisana w par 271 ust. 8a cytuję : ” … , jeżeli teren , na którym znajduje się granica lasu jest przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną… ” . Czyli Urząd twierdzi , że granica lasu NIE znajduje się w terenie przeznaczonym w MPZP pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną ??? . Jeśli granica lasu dzieli obszar na dwie części to w której z nich się znajduje ? A może w obu częściach jednocześnie ? Kompletnie nie rozumiem interpretacji Urzędu. Pozdrawiam Maciej Dutkiewicz

 8. Maciej
  | Odpowiedz

  Kontynuacja poprzedniego mojego wpisu z dnia 27.01.2020
  Interpretacja zdania zawartego w ust. 82 par 271 :
  …jeżeli teren , na którym znajduje się granica lasu jest przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną…
  teren – pewien określony obszar (wg słownika jęz. polskiego)
  W tym przypadku jest to obszar określony w MPZP czyli obszar „pod zabudowę niezwiązana z produkcją leśną”
  Pytanie : czy granica lasu znajduje w terenie tak wyżej określonym ?
  Jeśli odpowiedź jest twierdząca to przedmiotowa działka podlega pod par. 271 ust 8a pkt. 2
  stwierdzający że odległość od lasu nie jest określona
  Jeśli odpowiedź jest negatywna to przedmiotowa działka NIE podlega pod par. 271 ust 8a pkt. 2
  i odległość od lasu jest określona wynosząca 12 m. Jest to stanowisko Urzędu w przedmiotowej sprawie.
  Pytanie jest nielogiczne.
  Nigdy linia oznaczającą granicę lasu nie będzie mogła znajdować się w terenie tak określonym, ponieważ gdyby nawet ją tam teoretycznie umieścić, to automatycznie znalazłaby się na jego granicy, gdyż po drugiej stronie tej linii zgodnie z definicją granicy lasu wg MPZP (linia dzieląca obszar na część związaną i niezwiązaną z produkcją leśną) , jest to teren pod zabudowę związaną z produkcją leśną.
  Par. 271 ust. 8 odwołuje się do definicji granicy określonej w MPZP (teren przeznaczony w MPZP jako grunt leśny Ls , w domyśle teren związany z produkcją leśną )
  Pytanie : czy linia będąca granicą lasu może należeć do jednego z dwóch obszarów na które dzieli dany teren ?
  Linia posiada tylko jeden wymiar : długość (definicja matematyczna) , a więc nie można jej przypisać
  do żadnego z obszarów wynikających z podziału, a więc nie ma takiego terenu pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, na którym znajduje się granica lasu”
  Wobec powyższego : Czy można sobie wyobrazić sytuacją podlegającą pod ust. 8a par. 271 pkt 2 czyli
  sytuację gdy granica lasu przebiega przez działkę i odległości zabudowy od granicy lasu nie określa się?
  Czy w moim opisie rozumienia znowelizowanego ust. 8 par. 271 oraz nowego ust. 8a par. 271 jest jakieś przekłamanie ? Pozdrawiam , Maciej Dutkiewicz

 9. Jarek
  | Odpowiedz

  Pani Magdo,
  nawiązując do poprzedniego wpisu, że trzeba patrzeć na to, gdzie faktycznie znajduje się las;
  w moim przypadku granica lasu na mapie ewidencyjnej na działce sąsiedniej jest bliżej o pięć metrów niż granica obszaru leśnego zaznaczonego w MPZP (pozostały obszar w planie wypełnia pas drogowy drogi gminnej). Definicja określa las jako teren oznaczony jako leśny na mapie ewidencyjnej lub w MPZP, ale nie wskazuje czy jest on nadrzędny nad mapą ewidencyjną. Czy można w tym przypadku sytuować dom w odniesieniu do granicy lasu widocznej na planie?

  • Magda Myszura
   |

   Żaden z terenów nie jest nadrzędny, oba są tak samo ważne. W definicji mamy spójnik „lub”, więc las jest wszędzie tam, gdzie wskazuje plan i gdzie wskazuje ewidencja.

 10. Mateusz
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie . Minimalna odległość budynku od granicy lasu wynosi 12m jeżeli w MPZP ten teren zaznaczony jest ZL.
  Teoretycznie w Planie jest las ale w praktyce nie ma drzew w odległości 15m . moje pytanie brzmi jakie procedury trzeba wykonać żeby zbliżyć budynek do faktycznej linii lasu ?
  procedury wyłączenia z Gruntów Leśnych ? Zmiany w MPZP ? Wniosek do Ministra o odstępstwo ? budowa bariery przeciwpożarowej? Opinia Straży Pożarnej? proszę o sprecyzowanie możliwości i kolejności procedury jaką trzeba przejść żeby była możliwość zbliżenia budynku . albo przesuniecia granicy do faktycznej? Dziękuje i pozdrawiam

 11. Darek
  | Odpowiedz

  Dzień dobry bardzo proszę Panią o poradę. Posiadam działkę rekreacyjną graniczącą z jednej strony z lasem z drugiej strony z drogą za którą to też jest las. Chciałem zbudować domek na zgłoszenie na tej działce i starostwo odmówiło uzasadniając swoją decyzję faktem ze brak miejsca na działce pod taka zabudowę po zachowaniu 12metrow odległości od lasu z obu stron co dla mnie jest nie zrozumiałe i nie wiem czy się nie odwoływać gdyż od jednej strony działka nie graniczy bezpośrednio z lasem tylko z drogą a mimo to że względu że za droga jest las starostwo rzada 12m od drogi. Co Pani o tym myśli?

 12. Janusz
  | Odpowiedz

  To teraz proszę wyjaśnić jaka jest odległość lasu od budynku gdy ten posadzony jest na działce rolnej nie ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego i nie jest zamieniony na las,pow.17 arów.5 m od posadzonegon lasu stoi garaż na działce budowlanej sąsiada-parterowy,okna ,szkielet dachu drewniany ,kryty eternitem,istnieją systemy kominowe,a pod lasem biegną główne rury wodociągu i kanalizacji.Krół jest nagi a nie widzi tego wóət ani starostwo.

 13. Grzegorz
  | Odpowiedz

  Witam, niezmiernie pomocny artykuł.
  Mam pytanie czy to gmina jest organem, do którego powinniśmy się zwrócić o wydanie planów miejscowych, które utraciły moc (na chwile obecna istnieje tylko Studium) i jeśli tak, to czy może nam tego odmówić?

 14. Maniek
  | Odpowiedz

  Witam
  Nie bardzo rozumiem te przepisy więc proszę wybaczyć
  Mam do kupienia fajną działkę jej bok sąsiaduje z lasem , tzn. Drzewa nie wychodzą po za granicę dzialki lasu są przy granicy ls, -nie wchodzą na cześć działki którą chcę kupić
  dla działki którą chcę kupić jest MPZP w którym jest napisane MNU pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług , jeśli chodzi o las jest to w ewidencji gruntów Ls – sprawdzałem, co muszę jeszcze tu sprawdzić by można było wybudować dom 4 metry od granicy .
  Pozdrawiam

  • Maciej
   |

   Witam. Prosze uwaznie przeczytac caly art od samego poczatku. Nie dostanie Pan zgody na budowe w odleglosci 4 metrow od lasu jesli las jest przeznaczony na produkcje lesna i nie jest dzialka budowlana. Mam identyczna sytuacje ze Starostwem w Poznaniu. Budowa w odleglosci 12 metrow od granicy z lasem.

 15. Grześ
  | Odpowiedz

  Bardzo proszę o pomoc. Czy jeśli chcę wybudować dom bliżej niż wymagane 12 metrów od lasu to z materiałów o podwyższonej ogniotrwałości ma być cały dom czy tylko ściana sąsiadująca z tym lasem?

 16. Piotr
  | Odpowiedz

  A co w sytuacji odwrotnej? Dom już jest, stoi od lat, a sąsiad sadzi sobie las, 7 metrów od niego. Dom z drewna, czyli łatwopalny. Czy to działa automatycznie w drugą stronę? Powinno.

 17. Maciej
  | Odpowiedz

  Witam. Mam pytanie zwiazane z posadowieniem budynku od granicy z lasem, a konkretniej jego czesci podziemnej czyli piwnicy. Prosze sobie wyobrazic litere L. Zakladajac ze lokalizujemy budynek (jego czesc nadziemna) w odleglosci 12 metrow od granicy z lasem, a jego czesc podziemna czyli piwnice „odchylamy” w kierunku lasu (na odleglosc 4 metrow od tej granicy) tak ze piwnica jest tylko czesciowo pod czescia nadziemna budynku, a czesciowo znajduje sie pod gruntem (ponizej poziomu 0) Zalozmy ze strop piwnicy jest jednoczesnie zielonym dachem badz tarasem. Dodatkowo jedna ze scian piwnicy jest odslonieta przez zbudowany na jej dlugosci wglebnik w terenie. Czy majac tego typu konstrukcje budynku bedzie mial tutaj zastosowanie przepis dotyczacy odleglosci 12 metrow czy tez to co znajduje sie w gruncie ponizej poziomu 0 moze byc zbudowane w odleglosci 4 metrow od sciany lasu.

  i znajduje sie ponizej poziomu zero gdzie jej strop jest jednoczesnie tarasem badz rosnie na nim trawa, a jedna ze scian piwnicy jest calkowicie odslonieta i znajduje sie w wykonanym wglebniku to jak

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.