Odległość budynku od lasu – nowe warunki techniczne

with Brak komentarzy

odległość budynku od lasu nowe warunki techniczneO odległości budynku od lasu pisaliśmy na blogu już dwukrotnie. Jednak pod tamtymi artykułami wciąż pojawiają się pytania, z których wynika, że macie wiele wątpliwości. Zwłaszcza związanych z nowymi przepisami pozwalającymi budować bliżej lasu. Dlatego zebraliśmy informacje zawarte w tych tekstach i je rozwinęliśmy. Dzisiejszy materiał jest dostępny w wersji do oglądania i słuchania oraz do czytania.

Linki do poprzednich tekstów na ten temat:


WIDEO

Jeśli lubisz wideo, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dzięki temu nie przegapisz nowych materiałów.

Link do e-booka, o którym mowa w wideo:

Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce

Z poradnika dowiesz się, w jakiej odległości od granicy działki sytuować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych (również te związane z bezpieczeństwem pożarowym).

Jak zlokalizować budynek na działce


TRANSKRYPCJA

Cześć, nazywam się Magda Myszura i prowadzę blog oprawiebudowlanym.pl. Dziś opowiem Ci o odległości budynku od lasu.

Z tego wideo dowiesz się:

 • czym jest las w rozumieniu przepisów,
 • jakie ściany są rozprzestrzeniające ogień, a jakie nierozprzestrzeniające ognia,
 • jaką odległość zachować pomiędzy budynkiem a lasem,
 • kiedy możemy wybudować budynek bezpośrednio przy lesie, a kiedy co najmniej 4 m od lasu i jakie warunki musimy przy tym spełnić,
 • jaką klasę odporności pożarowej powinien mieć dom jednorodzinny lokalizowany bliżej lasu.

Odległość budynku od lasu – przepisy

Kwestie odległości budynków od lasu reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W skrócie będę je nazywać warunkami technicznymi. Przepisy te zostały zmienione rok temu, tj. 1 stycznia 2018 r. Od tamtej pory niektóre budynki możemy budować praktycznie w lesie. Zaraz przyjrzymy się tym przepisom, ale zanim przejdę do konkretów, muszę wyjaśnić jedną rzecz.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są dosyć skomplikowane, dlatego w tym wideo trochę je uproszczę i opowiem jedynie o budynkach kategorii ZL, IN i niewielkich PM. Jeśli te oznaczenia nic ci nie mówią, to może wyjaśnię, że chodzi głównie o budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, inwentarskie, gospodarcze i niewielkie garaże czy też niewielkie budynki magazynowe. Taki podział budynków na kategorie ZL, PM i IN ze względu na bezpieczeństwo pożarowe wprowadzają warunki techniczne. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, to znajdziesz je w naszym e-booku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”, do którego link zamieszczę pod tym wideo.

Sprawdźmy zatem, w jakiej odległości od lasu powinniśmy lokalizować budynki.

Definicja lasu

Zaczniemy od definicji lasu. Otóż zgodnie z warunkami technicznymi lasem jest grunt leśny określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny. A więc, odpowiednią odległość budynku zachowujemy od lasu definiowanego właśnie w ten sposób: gdy mamy albo użytek leśny albo las w planie miejscowym. Zdarzają się takie sytuacje, że działka w planie miejscowym leży w terenach budowlanych (przeznaczonych pod zabudowę), a ma użytek leśny – wtedy tę działkę traktujemy jak las i zachowujemy odpowiednią odległość od tego lasu.

Odległość ta zależy od tego, czy nasz budynek ma ściany lub przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień (RO) czy też nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Ściany lub przekrycie dachu – RO, NRO

Wspomniane już przeze mnie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki wskazują właśnie różne odległości w zależności od rodzaju ścian i przekrycia dachu budynku. I równocześnie wyjaśniają, jakie ściany i jakie przekrycia dachów są rozprzestrzeniające ogień, a jakie nierozprzestrzeniające ognia.

Jeśli chodzi o ściany, to za nierozprzestrzeniające ognia są uznawane ściany wykonane z wyrobów o odpowiedniej klasie reakcji na ogień. Klasy te są wskazane w warunkach technicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że jeśli wszystkie warstwy ściany są wykonane z wyrobów niepalnych lub niezapalnych, to ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia.

Jednak tu pojawia się pytanie: czy w takim razie nierozprzestrzeniające ognia są tylko ściany murowane ocieplone wełną mineralną? Otóż nie. Zarówno ściany drewniane odpowiednio zabezpieczone przeciwogniowo, jak i murowane ocieplone styropianem mogą być nierozprzestrzeniające ognia. Jednak, żeby taka ściana została uznana za nierozprzestrzeniającą ognia, musi zostać pod tym kątem odpowiednio zbadana. Takie badania posiadają producenci systemów ociepleń opartych na styropianie. Na ich stronach internetowych znajdziemy raporty klasyfikacyjne z badań, z których dowiemy się, jakie ściany ocieplone styropianem są nierozprzestrzeniające ognia.

A więc, jeśli wiemy już, czy ściany i przekrycie dachu naszego budynku są rozprzestrzeniające ogień czy nierozprzestrzeniające ognia, możemy sprawdzić, jaką powinniśmy zachować odległość od lasu.

Minimalna odległość budynku od lasu

Podstawowa minimalna odległość jaką musimy zachować między lasem a na przykład budynkiem mieszkalnym albo niewielkim garażem czy też budynkiem gospodarczym, wynosi:

 • 12 m – jeśli ściany i przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia

oraz

 • 16 m – jeśli ściany lub przekrycie dachu budynku są rozprzestrzeniające ogień.

Taką odległość zachowujemy, gdy ściana nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i ma powyżej 65% powierzchni o odpowiedniej szczelności ogniowej, czyli na przykład powierzchnia okien i drzwi niemających wymaganej szczelności ogniowej zajmuje mniej niż 35%. Jeśli większa powierzchnia ściany nie ma tej wymaganej szczelności ogniowej, odległości te są jeszcze większe. Wymagania dotyczące klas odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku znajdziesz w § 216 warunków technicznych. Szerzej ten temat opisuję też we wspomnianym już przeze mnie e-booku, do którego link znajdziesz pod tym wideo.

Wróćmy do naszych odległości budynków od lasu. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. nowe warunki techniczne wprowadzają pewne odstępstwo od podstawowych wymagań, czyli od tych minimalnych odległości 12 i 16 m.


Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Budynek bliżej lasu

Budynek możemy zbliżyć do lasu, jeżeli obszar, na którym znajduje się granica lasu jest przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a gdy nie ma planu – grunty leśne objęto zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc.

Czyli na przykład nie zlokalizujemy bliżej lasu budynku, gdy teren na którym jest ten las jest oznaczony w planie miejscowym jako leśny. Wtedy nie możemy zastosować tego przepisu i nie możemy zbliżyć budynku do lasu. Albo gdy nie ma planu miejscowego, nie zastosujemy też tego przepisu, gdy działka ma użytek leśny, ale też nigdy na tym terenie nie było planu miejscowego i grunty nie są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

Natomiast jeśli zachodzi któryś z warunków, o których wspomniałam, czyli obszar, na którym znajduje się granica lasu jest przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a gdy nie ma planu – grunty leśne objęto zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc, wtedy niektóre budynki możemy zlokalizować:

 • minimum 4 m od lasu – gdy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce

albo

 • w dowolnej odległości od lasu – gdy granica lasu znajduje się na tej samej działce co budynek.

W takiej odległości od lasu możemy budować m.in. budynki mieszkalne: jednorodzinne, zagrodowe i rekreacyjne do 3 kondygnacji nadziemnych, a także wolnostojące budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do 2 kondygnacji oraz wolnostojące garaże do 2 stanowisk postojowych, pod warunkiem, że:

 • są wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
 • nie zawierają pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • mają klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana przez przepisy – normalnie budynki, o których mowa, są zwolnione z wymagań dotyczących odporności pożarowej, ale jeśli chcemy je zlokalizować bliżej lasu, musimy te wymagania spełnić z zapasem.

Czyli na przykład dom jednorodzinny lokalizowany bliżej lasu na podstawie tego przepisu musi mieć klasę odporności pożarowej co najmniej „C”, czyli elementy, z których go projektujemy, muszą spełniać wymagania § 216 warunków technicznych jak dla klasy „C” lub wyższej, czyli muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Czasem spotykam się ze stwierdzeniem, że budynki jednorodzinne normalnie mają klasę odporności pożarowej „E”, dlatego zbliżając je do lasu, musimy wykonać je w klasie „D”. Jednak nic takiego nie wynika z warunków technicznych. Te budynki na podstawie § 213 są zwolnione z wymagań przeciwpożarowych, dlatego możemy w całości wykonać je z elementów rozprzestrzeniających ogień. Ale w § 213 mamy też zastrzeżenie odnoszące się do § 271 ust. 8a, czyli przepisu, w którym nowe warunki techniczne wskazują, kiedy możemy budynek zlokalizować bliżej lasu. Dlatego też, lokalizując budynek jednorodzinny bliżej lasu, musimy wykonać jego elementy w odpowiedniej klasie odporności ogniowej odpowiadającej konkretnej klasie odporności pożarowej.

Czyli, wracając do budynków jednorodzinnych: zgodnie z § 212 niskie budynki ZL IV powinny mieć klasę odporności pożarowej „D”, więc jeśli chcemy taki budynek zlokalizować bliżej lasu niż te minimalne 12 m, to budynek ten powinien mieć klasę odporności pożarowej co najmniej „C”.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczących lokalizacji budynków na działce, zapraszam Cię na blog oprawiebudowlanym.pl, na którym znajdziesz wiele bezpłatnych artykułów na ten temat. A jeśli chcesz mieć wszystkie informacje uporządkowane i w jednym miejscu, znajdziesz je w naszym poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.

Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do subskrypcji naszego kanału.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jest już dostępne drugie – zaktualizowane i rozszerzone – wydanie e-booka Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.