BUDOWA GARAŻU – ZGŁOSZENIE

with 273 komentarze
budowa garażu zgłoszenieOd 28.06.2015 r. będziemy mogli budować niektóre garaże bez pozwolenia na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Jakie garaże na zgłoszenie?

Na podstawie zgłoszenia będziemy budować wolnostojące parterowe garaże o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba podobnych obiektów (budynki gospodarcze, altany, przydomowe ganki i oranżerie) na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

 

Nie ma znaczenia czy garaż będzie murowany, czy będzie to typowy blaszak, ani też jakiego rodzaju fundamenty będzie miał. Jeśli spełni ww. warunki można go wybudować na zgłoszenie, w przeciwnym razie pozostaje pozwolenie na budowę.

 

Od czego zacząć?

Jeżeli działka, na której zamierzasz wybudować garaż znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, musisz udać się do urzędu miasta lub gminy, by sprawdzić:
– czy działka jest „budowlana”, tzn. czy znajduje się w terenach, dla których dopuszczono możliwość zabudowy,
– czy w planie określono parametry, które garaże powinny spełniać (np. wysokość, kąt nachylenia połaci dachowej, rodzaj pokrycia dachu).
Warto powyższe sprawdzić, gdyż może się okazać, że nie możesz wybudować typowego blaszaka z powodu np. zbyt małego kąta nachylenia dachu.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W zgłoszeniu musisz:
– podać miejscowość i numer działki (działek), na której budynek będzie się znajdował;
opisać budynek – wskazać z jakich materiałów będzie wybudowany, określić jego parametry – m.in. powierzchnia zabudowy (liczona po obrysie ścian zewnętrznych), wysokość, kąt nachylenia dachu;
Jeśli działka znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono wskaźniki zabudowy, może się okazać, że będziesz musiał wskazać w zgłoszeniu takie parametry jak powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchnia terenów utwardzonych i zielonych działki, powierzchnia samej działki.
– określić termin rozpoczęcia prac;
– dołączyć rysunki/szkice budynku (rzut, elewacje), a także rysunek pokazujący usytuowanie budynku na działce. Ten ostatni warto zrobić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji). Rysunki powinny zawierać wymiary budynku, jego odległość od granic działki i innych charakterystycznych obiektów (np. innych budynków na naszej działce i działkach sąsiednich);
– dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – złożone na wymaganym przepisami prawa druku (o oświadczeniu tym piszemy w osobnym poście);
– dołączyć ewentualne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami – przeważnie nic takiego nie będzie konieczne, jednak wszystko zależy od konkretnego przypadku.
przykładowe rysunki i opis zamieściliśmy w postach:
Jeśli chodzi o odległość od granicy działki – niezbędne informacje zamieściliśmy w innym tekście.

 

O czym jeszcze pamiętać?

Garaż dla samochodu osobowego musi spełnić pewne wymagania określone w przepisach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

 

Garaż powinien mieć m.in.:

 

1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m,
2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle,
3) elektryczną instalację oświetleniową,
W garażu zamkniętym trzeba stosować wentylację co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe – w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

273 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  |

  Witam chce założyć działalność gospodarczą a konkretnie wulkanizacje chce pobudzać budek o powierzchni do 35 m2 mieszkam na wsi od czego mam zacząć Pozdrawiam i z góry dziękuję

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to trzeba sprawdzić w urzędzie gminy jakie jest przeznaczenie działki i co można na niej wybudować. Jeśli nie ma planu to trzeba będzie wystąpić o tzw. WZ-kę (decyzja o warunkach zabudowy) – również w gminie. Jeżeli okaże się że na działce można wybudować taki budynek to kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu najpierw trzeba będzie się udać do projektanta (biura projektowego) i tam już Pana pokierują i powiedzą jakie konkretnie dokumenty trzeba będzie uzyskać.
   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  |

  Witam chcem postawić garaż blaszany 4×5 czy potrzebne jest mi zezwolenie ..Czy po prostu od tak bez żadnych pozwoleń mogę

  • MGM
   |

   Witam,
   konieczne jest co najmniej dokonanie zgłoszenia – w niniejszym artykule piszemy na ten temat.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  |

  Witam,
  Chciałbym postawić garaż murowany na zgłoszenie, przy samym domu . Czy jest minimalna odległość od budynku mieszkalnego jaka powinna być zachowana przy stawianiu budynku na zgłoszenie?

  • MGM
   |

   Witam.
   W przepisach nie ma określonej tej odległości, musi to być tylko garaż wolno stojący.
   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  |

  Witam,
  Chciałabym postawić garaż blaszany dołocząny do ściany domu, czy należy mieć pozwolenie, czy wystarczy zgłoszenie? W przypadku pozwolenia, czy należy mieć projekt?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem co ma Pani na myśli pisząc "dołączony".
   Na podstawie zgłoszenia można wybudować garaż wolno stojący, natomiast rozbudowa budynku mieszkalnego o garaż wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a co za tym idzie – konieczny jest projekt budowlany.
   Pozdrawiam.

 5. Piotr Żebrak
  |

  Witam mam dzialke nachylona pod prwnym kontem i chcialbym wybudowac murowany garaz na zgloszenie ktory bylby wkopany w ziemie kilka metrow juz przed stojacym domem. Czy takie rozwiazanie jest mozliwe na zgloszenie??

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie bardzo rozumiem jak sytuacja będzie u Pana wyglądać, jednak postaram się wyjaśnić.
   Na zgłoszenie można wybudować garaż PARTEROWY wolno stojący.
   Odnieść się tu należy do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), gdzie znajdują się definicje:
   kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację,
   kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną,
   sutereny – należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku,
   piwnicy – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu,
   W ww. rozporządzeniu nie występuje definicja parteru, jednak parterem zwykle nazywa się pierwszą kondygnację nadziemną budynku.

   Reasumując – jeżeli lokalizacja garażu sprawi, że nie będzie on miał sutereny, piwnicy czy kondygnacji podziemnej – można go wybudować na zgłoszenie.
   Do przeprowadzenia procedury zgłoszenia nie potrzeba gromadzić żadnych dokumentów, ani ponosić kosztów, więc czasem warto spróbować tej drogi. Niejednokrotnie też warto się odwołać od niekorzystnej dla siebie decyzji.

   Pozdrawiam.

 6. Anonimowy
  |

  Witam,
  działka budowlana, składam zgłoszenie, po jakim terminie można montować garaż?
  pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Do wykonywania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni organ nie wniósł sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Jeżeli organ nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia – przerywa to bieg terminu 30 dniowego.
   Pozdrawiam.

 7. Michał
  |

  Witam.chciałbym postawić garaż z płyty warstwowej na dwa samochody w tym jeden bus który potrzebuje wjazdu 3m wysokości.Łączna powierzchnia ok 80mkw. Garaż będzie postawiony na płycie betonowej (jaką grubość mogę wylać aby nie zaliczala się do fundamentu). Chciałbym to zrobić na zgłoszenie,co mam zrobić?.

 8. Anonimowy
  |

  Witam.
  Posiadam działkę , na której znajdują się już garaże w ilości 14 szt. Po wyrównaniu pozostałego terenu mam miejsce na postawienie jeszcze 4 garaży blaszanych w odległości 0,5m od granicy działki (garaże już istniejące znajdują się również w odległości 0,5m od granicy działki). Garaże stoją samodzielnie – odległość między garażami ok. 0,5m
  W związku z powyższym mam pytanie – jak podejść do tego tematu, czy potrzebne jest pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie, jak powinienem to załatwić.

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawdopodobnie konieczne będzie pozwolenie na budowę. Nie wiem co prawda jak dużą ma Pan działkę, jednak na zgłoszenie można wybudować garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba podobnych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   Jeśli chodzi o odległość budynków od granicy działki – wszystko zależy od tego czy sąsiednia działka jest działką budowlaną. Jeśli tak jest to nie ma możliwości lokalizacji garażu w odległości 0,5 m od granicy. Więcej na ten temat znajdzie Pan w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Załatwianie spraw związanych z pozwoleniem należy zacząć od sprawdzenia w gminie jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – jeśli jest uchwalony. Jeśli nie ma planu trzeba będzie wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ-ka). Kolejnym krokiem będzie udanie się do projektnta (biura projektowego), gdyż konieczne będzie sporządzenie projektu budowlanego.
   Pozdrawiam.

 9. Anonimowy
  |

  Witam!
  Chciałbym postawić na działce o pow.620 m kw. garaż wolnostojący.Na działce tej stoi już budynek gospodarczy i altanka o pow. 9 m kw.Czy altanka wlicza się do tych dwóch obiektów na 500 m kw.,które są w przepisie?

  • MGM
   |

   Witam,
   tak – altanka wlicza się do tych obiektów. Jednak na działce o powierzchni 620 m2 mogą się znaleźć 3 takie obiekty.
   Pozdrawiam.

  • andrzej
   |

   witam proszę o podparcie się przepisem orzecznictwem dlaczego 3 graże a jak działka ma 1900 m to ile mogę postawić wynikał by że

   6 garaży = 1500m + 400= ? garaży
   BARDZO MI ZALEŻY NA ODP

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Przepis: art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego „łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.
   Na działce o powierzchni 1900 m2 na zgłoszenie można wybudować 7 takich obiektów.

 10. Anonimowy
  |

  Witam,
  jestem właścicielem mieszkania, na podwórku wybudowanych jest kilka garaży, chciałabym "postawić" garaż-blaszak. teren podwórka należy do miasta, zgodnie z planem zagospodarowania na terenie tej działki jest miejsce pod garaże. Czy w takim razie jest możliwe postawienie tego blaszaka na zasadzie zgłoszenia? w jaki sposób mam tą sprawę załatwić? pismo do urzędu miasta z prośbą o pozwolenie? czy jakieś bardziej oficjalne dokumenty będą konieczne? :)

  • MGM
   |

   Witam.
   W pierwszej kolejności należy od właściciela działki uzyskać zgodę na wybudowanie garażu. W jaki sposób to zrobić – trzeba dowiedzieć się w urzędzie miasta. Później należy w starostwie powiatowym (bądź urzędzie miasta – w przypadku miast na prawach powiatu) dokonać zgłoszenia.
   W jaki sposób przygotować zgłoszenie pisaliśmy w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/06/zgoszenie-budowy-garazu-blaszaka-przykad.html
   Pozdrawiam.

 11. Anonimowy
  |

  Witam

  Posiadam działkę o szerokości 9,8 m, łączna powierzchnia działki wynosi 297 mk. Działka jest budowlana i znajduje się na niej dom o powierzchni zabuowy 82,53mk. Chciałbym zbudować garaż murowany na zgłoszenie o powierzchni 25mk (6,25x4m). W Planie zagospodarowania przestrzennego istnieje współczynnik zabudowy działki max 0,3. W przypadku wybudowania garażu współczynnik ten dla mojej działki wynosi 0,35. Co mam zrobić w takim przypadku, chciałbym postawić garaż w pełni legalnie?

  Garaż umiejscowiony byłby przylegając do granicy z sąsiadem mam jego zgodę. Czy konieczne jest w takim przypadku wybudowanie ściany ognioodpornej ??

  Dziękuje , pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli takie są zapisy planu to na Pańskiej działce nie ma możliwości budowy garażu o takiej powierzchni. Można spróbować dowiedzieć się w gminie jakie są szanse na zmianę zapisów planu w tym zakresie i złożyć stosowny wniosek.

   Jeżeli chodzi o ścianę oddzielenia przeciwpożarowego to budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki taką ścianę.

   Dodam jeszcze, że zlokalizowanie budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej powoduje objęcie jej obszarem oddziaływania, a co za tym idzie konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (nie można tak usytuowanego budynku wybudować na zgłoszenie).

   Być może byłoby jeszcze jedno rozwiązanie, tylko trzeba po pierwsze sprawdzić w planie czy jest w nim dokładna definicja współczynnika zabudowy (a dokładniej do jakiej powierzchni się odnosi), a po drugie uzyskać na takie działanie pisemną zgodę sąsiada. Już wyjaśniam o co chodzi: można by zlokalizować budynek częściowo na działce sąsiada (np. wystający okap, fragment ściany wybudowanej "w granicy") i objąć wnioskiem obie działki, a co za tym idzie wskaźnik zabudowy policzyć dla obu działek.
   Pozdrawiam.

 12. Anonimowy
  |

  Witam serdecznie

  chciałbym na mojej 700 metrowej działce postawić garaż z płyt betonowych przy granicy działki.
  Pani w starostwie twierdzi że powyżej 25 bądź 35 mkw potrzebuje nie tylko pozwolenie ale także projekt i geodetę bez znaczenia z czego wykonany jest garaż – z płyt, blachy czy drewna.
  Czy faktycznie tak stanowią nasze przepisy prawa budowlanego?

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawidłowo Pana poinformowano w starostwie. Na zgłoszenie można wybudować garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2. Większy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – a co za tym idzie, konieczny będzie m.in. projekt budowlany, mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych. Nie ma znaczenia z czego garaż będzie wykonany.
   Pozdrawiam.

 13. Anonimowy
  |

  Witam

  Gratuluję ciekawego bloga! :)
  Jednocześnie miałbym pytanie następującej treści dotyczące stawiania "blaszaka".
  Teść ma stare gospodarstwo rolne o powierzchni działki 33400mkw, a na nim: wiata 83mkw;kompostownik 50mkw; garaż 51mkw; stodoła 153mkw; obora 167mkw; dom 174mkw.
  A ja chcę mu "doczepić" jeszcze blaszak, gdyż w mieście nie mam gdzie grzebać przy aucie.
  Chciałbym mieć jak największy 30-35mkw (na ile pozwalają przepisy). (całośc mierzona przez geoportal)
  Z tego co się zorientowałem mogę postawić blaszak na zgłoszenie, gdyż mnie "puszczają" metry kwadratowe. Tylko nie wiem czy dobrze interpretuję przepisy (czy budynek liczy się na sztukę – chodzi o 2dwa budynki na 500mkw, czy trzeba jakoś liczyć powierzchnię zabudowań?). Gdzie udać się w pierwszej kolejności? (gmina wiejska) Czy mogę zgłosić budowę w ciągu najbliższego miesiąca, a budowę zacząć na wiosnę przyszłego roku?
  Oraz czy problemem będzie jak sobie wykopię kanał (całość zalana betonem, a na to postawię blaszak, czy też muszę to ukryć przed urzędnikami?
  Prosiłbym serdecznie o rozjaśnienie sytuacji.
  Stron na internecie jest dużo, nawet firmy stawiające blaszaki mówią, że muszę mieć pozwolenie na budowę, gdzie indziej są podane sprzeczne informację, sam już się gubię w tym temacie….
  Pozdrawiam Mateusz

  • MGM
   |

   Witam.
   Na zgłoszenie można wybudować wolnostojący parterowy garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba podobnych obiektów realizowanych na zgłoszenie (tj. budynki gospodarcze, altany, przydomowe ganki i oranżerie) na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Reasumując zgodnie z prawem budowlanym – może Pan wybudować taki garaż na działce. Jeśli chodzi o powierzchnie to przeszkodą mogą okazać się jedynie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jeśli wogóle jest uchwalony i jeśli wskazano w nim np. minimalną powierzchnię biologicznie czynną, albo maksymalną powierzchnię zabudowy. Jednak jeśli podał Pan właściwą powierzchnię działki (33 400 m2?) to raczej nie ma się czym martwić.
   Jeśli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania – w pierwszej kolejności trzeba udać się do gminy, żeby sprawdzić jakie są jego zapisy. Często w planach są zapisy, że garaże muszą mieć np. dach dwuspadowy o określonym kącie nachylenia, więc może się okazać, że typowego blaszaga nie będzie można wybudować.
   Później należy dokonać zgłoszenia w starostwie. Nie ma przeszkód żeby już zgłosić, a wybudować w przyszłym roku. Zgłoszenie "jest ważne" 3 lata od daty podanej w zgłoszeniu, tj. ma Pan tyle czasu na wybudowanie garażu, później trzeba ponownie zgłosić.
   Nie widzę przeszkód żeby w garażu był kanał (przecież to jest integralna część wielu garaży), tylko trzeba to również ując w zgłoszeniu.
   Więcej aktualnych informacji na ten temat znajdzie Pan w naszych artykułach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/06/zgoszenie-budowy-garazu-blaszaka-przykad.html
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/zgoszenie-zamiaru-budowy-badz-wykonania.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za szybką odpowiedź.
   Odnośnie wielkości działki to jest tak jak napisałem, czyli gospodarstwo jest otoczone łąkami i polami (jedna działka) łącznie ponad 3ha, więc raczej nie bedzie z tym problemu (nie wiem jeszcze jak z warunkami zabudowy).
   Niestety wielu sąsiadów tylko czeka, żeby podkablować do stosownych instytucji, więc wolałbym, aby wszystko odbyło się legalnie i zgodnie z przepisami:).
   Jak rozumiem wykopanie kanału (wymurowanie) nie będzie nieść za sobą konieczności zmiany zgłoszenia budowy blaszaka, na wersję z pozwoleniem na budowę (plany, projekty, koszty itp itd).
   Jest to dobra informacja, gdyż znacznie uprości cały proces budowy…
   Czy jest jeszcze Pan w stanie odpowiedzieć, jaka może być grubosć wylewki, aby nie podpadało to pod budowę fundamentów? Myslałem o jakichś 150mm + warstwa gruzu poniżej celem utwardzenia.
   Proponuję jeszcze jeśli jest Pan w temacie, wrzucić przykładowy projekt garażu blaszanego (chodzi o dokumentację), sam stoję teraz przed dylematem, kupować gotowy garaż zrobiony po najniższej linii oporu (powiedzmy 5x6mb to jakieś 3-5 k zł), czy też samemu się za to zabrać.
   Mam dostęp do taniej stali, oraz umiejętności, tylko nie mam praktyki w budowie garażów…. ale myślę, że temat do zrobienia.
   Zrobię sobie jakiś projekt 3d i zobaczę co z tego wyjdzie, przeliczę koszty, ale myślę, że jestem w stanie zejść z tej kwoty.
   Pozdrawiam Mateusz

  • MGM
   |

   Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli jego realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
   1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
   2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
   3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
   4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
   sąsiednich.
   Nie wiem jak głęboki chce Pan kanał, ale myślę, że żadne z powyższych warunków nie będzie zachodzić, więc powinna być możliwość budowy na zgłoszenie. Jeśli organ zadecyduje inaczej – zawsze może się Pan od decyzji odwołać.
   Grubość wylewki nie ma żadnego znaczenia, tak samo jak rodzaj fundamentów. Garaż, o którym napisałam wcześniej może Pan wybudować na zgłoszenie na normalnych fundamentach.
   Do zgłoszenia – w większości urzędów, wystarczą szkice garażu, na przykład takie jak zamieściliśmy w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/06/zgoszenie-budowy-garazu-blaszaka-przykad.html
   W niektórych urzędach mogą żądać bardziej szczegółowych rysunków, ze wskazaniem konkretnych elementów konstrukcyjnych.
   Pozdrawiam.

 14. Anonimowy
  |

  Dzień dobry,
  czy jest możliwość wybudowania garażu wolnostojącego o wymiarach 4mx5m niemurowanego w granicach działki ? z góry dziękuje za odpowiedź
  Pozdrawiam serdecznie

  • MGM
   |

   Witam.
   Zależy czy sąsiednia działka jest działką budowlaną. Jeśli tak jest – jest taka możliwość, ale po spełnieniu dodatkowych wymagań. Informacje na ten temat znajdzie Pan/Pani w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html,
   Takie usytuowanie budynku powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu, a co za tym idzie raczej konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę – choć nie wynika to wprost z przepisów.
   Pozdrawiam.

  • Paulina
   |

   Dzień dobry. Na działce 6a chciałabym postawić garaż 35m2, który później ma być warsztatem (mąż chce otworzyć dzialalnosc).czy mogę ten garaż postawić na zgłoszenie i później otworzyć a nim firmę?

 15. Anonimowy
  |

  witam,
  czy w świetle zmian obowiązujących od czerwca 2015 zaszła zmiana dotycząca odległości od granicy ?

  chcielibyśmy wybudować garaż lub wiatę <35m2. jaka musi być odległość od granicy sąsiada ?
  artykuły jakie znalazłam dotyczą sytuacji sprzed zmiany prawa budowlanego, więc wolę dopytać.

 16. Anonimowy
  |

  Witam. Do istniejącego już budynku gospodarczego chcę dostawić garaż o powierzchni 25 metrów kwadratowych. Moje pytanie brzmi: gdzie udać się po projekt i jakie to będą w przybliżeniu koszty? Chciałbym wiedzieć też czy mógłbym postawić taki garaż jako wolno stojący obok budynku i jaka minimalna odległość musi być między nimi zachowana.
  Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli zdecyduje się Pan na garaż wolno stojący (minimalna odległość nie jest w przepisach określona) to prawdopodobnie wystarczy zgłoszenie do starostwa. Zgłoszenie może Pan przygotować samodzielnie i nie pociągnie to za sobą żadnych kosztów.
   Jeśli zdecyduje się Pan na rozbudowę budynku gospodarczego – konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie nie obejdzie się m.in. bez projektu budowlanego, mapy do celów projektowych. Koszty mogą być różne, należy o to pytać w konkretnych biurach projektowych (u projektantów), ale myślę, że minimum kilka tysięcy.
   Pozdrawiam.

 17. Anonimowy
  |

  Witam.
  Jestem rolnikiem i posiadam działkę siedliskową z domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.
  Działka nie jest objęta mpzp, jest tylko studium uwarunkowań dla tego terenu.
  Chcę postawić na zgłoszenie kilka drewnianych budynków jako budynki gospodarcze do 25 m2 na zgłoszenie i potem w momencie otwarcia działalności gospodarczej (turystyka wiejska) zmienić sposób użytkowania na rekreacyjne/letniskowe.
  Czy mogę tak zrobić, czy konieczne jest odrolnienie kawałka ziemi (pod domkami) i postawienie ich od razu jako letniskowe? Odrolnienie wyjdzie dużo drożej więc szukam jakiejś zamiennej alternatywy
  Co mi radzicie w tej kwestii?

  • MGM
   |

   Witam.
   Z tego co się orientuję to i tak będzie Pan musiał odrolnić te grunty (pod warunkiem, że rzeczywiście wymagają odrolnienia) w momencie przeznaczenia ich na cele nierolnicze. Kwestie te reguluje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której art. 11 brzmi: "Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie."
   Pozdrawiam.

 18. Anonimowy
  |

  Witam.Posiadam działkę budowlaną o powierzchni 1200m2. Jest na niej wybudowany dom jednorodzinny .Czy mogę wybudować garaż na zgłoszenie do 35m2 (nie jestem rolnikiem) i czy mogę wybudować wiatę na drewno opałowe do 50 m2 bez zgłoszenia.Przy czym chciałbym zabudować 3 ściany wiaty rzadko deskami co zapobiegnie osuwaniu się drewna . Czy jest to możliwe i zgodne z literą prawa. Jakie są wytyczne co do wysokości konstrukcji wiaty i odległości od granicy działki .Bardzo proszę o odpowiedź i ewentualne nakierowanie.Dziękuję

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie w prowadza on żadnych ograniczeń, to można na zgłoszenie wybudować wolno stojący parterowy garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2.
   Jeśli chodzi o wiatę to taką o powierzchni zabudowy do 50 m2 można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Problem pojawia się tylko przy zabudowie ścian – czy nadal to będzie wiata. Więcej na ten temat w tekście: http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/wiata-altana-roznice.html
   O odległościach budynków od granic działek piszemy w tekście: http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Budynek jest to to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wiata nie jest budynkiem i nie obowiązują tu przepisy dot. odległości od granicy działki.
   Jeśli chodzi o wytyczne dotyczące konstrukcji czy formy wiaty i garażu – jedyne ograniczenia w tym zakresie mogą znajdować się w planie miejscowym.
   Pozdrawiam.

 19. Anonimowy
  |

  Witam
  Chciałbym postawić garaż blaszany 5×6 m na podstawie z betonu.
  Wystarczy zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

  • MGM
   |

   Witam.
   Na zgłoszenie można wybudować wolno stojący parterowy garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba podobnych obiektów (budynki gospodarcze, altany, przydomowe ganki i oranżerie) nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jeżeli powyższe będzie spełnione to wystarczy zgłoszenie.
   Pozdrawiam.

 20. Anonimowy
  |

  witam! bardzo ciekawy blog wszystko konkretnie bez obwijania w bawełnę . No cóż ja też mam dylemat i liczę na pomoc posiadam małą 4 arową działkę na której stoi budynek mieszkalny drewniany z małą przybudówką tworzą całość . Chciałam wybudować garaż tzw. blaszk 3,5m x5m ale z przodu działki ponieważ szerokość mojej działki nie pozwala na wjazd na działkę po prostu szer, domu i pozostała przestrzeń są za wąskie nie wjadę na działkę Przed domem mam szer działki 7m80 cm oraz od drogi gminnej do domu 5,5m i tu chciałam postawić garaż bo gdzie indziej nie wjadę moim samochodem. Jak to się ma do prawa budowlanego bardzo proszę o poradę serdecznie pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie z tego opisu zrozumieć jak wygląda sytuacja. Proszę napisać jaka jest szerokość działki w miejscu, w którym chce Pani wybudować garaż i jaka byłaby odległość garażu od granicy działek sąsiednich. Istotne też jest to, czy sąsiednie działki są budowlane. Jeśli chodzi o odległości od granicy działki to informacje na ten temat znajdzie Pani w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 21. Anonimowy
  |

  Witam,
  na zgłoszenie można wybudować wolno stojący parterowy garaż, a jeśli chciałbym wybudować garaż przy domu, że sciany garażu i domu by sie stykały czy potrzebne jest pozwolenie??
  Jeśli tak to jaka powinna być odległość garażu od domu by móc wybudować garaż tylko na zgłoszenie.
  Pozdrawiam.
  Robert.

  • MGM
   |

   Witam.
   Wolno stojący tzn. że nie może się "stykać". Jeśli nie miałby być wolno stojący to konieczne jest pozwolenie na budowę. Nie ma określonej minimalnej odległości. Jednak jeśli organ uznałby, że budowa może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, to może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

 22. Anonimowy
  |

  Dzień dobry!
  Posiadam działkę o powierzchni 900m2, teren nie został objęty żadnym planem zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym wybudować na niej garaż o pow 35m2 przeznaczony na działalność gospodarczą – warsztat. Chodzi mi o postawienie garażu na podstawie zgłoszenia a także dobudowanie do garażu wiaty o pow 50m2 – wiata to słupy metalowe okryte blachą trapezową. Czy wiata ma cokolwiek wspólnego z pozwoleniem na budowę? Czy można bez zgłoszenia/warunków zabudowy wylać posadzkę pod wiatą i wymurować kanał? Co w przypadku jeśli te obiekty będą przeznaczone na działalność gospodarczą? Czy tak i tak bez względu na powierzchnię zabudowy 35m2 będę się musiał starać o pozwolenie na budowę?
  Pozdrawiam!

  • MGM
   |

   Witam.
   Garaż i warsztat to dwa różne budynki. Na zgłoszenie może Pan wybudować tylko wolno stojący garaż. Budynek przeznaczony na działalność gospodarczą – warsztat, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (bez względu na jego powierzchnię), a wcześniej decyzji o warunkach zabudowy.
   Bez pozwolenia i bez zgłoszenia może Pan wybudować wiatę o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowaną na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.
   Pozdrawiam.

 23. Anonimowy
  |

  Witam
  Mam działkę 3600m2, chcę wybudować garaż na trzy samochody lub po prostu trzy garaże czyli 3x35m2, ustawa mówi że mogę na każde 500m2 wybudować dwa – czy te trzy garaże które chcę wybudować mogą być obok siebie? jeśli nie to w jakiej odległości od siebie powinienem je postawić?
  pozdrawiam Tomek

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli to będzie jeden garaż o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 konieczne będzie pozwolenie na budowę. Na zgłoszenie może Pan wybudować trzy osobne garaże, muszą być wolno stojące. Nie ma przepisów określających minimalną odległość pomiędzy nimi.
   Pozdrawiam.

 24. Anonimowy
  |

  Witam,
  Mam działkę 8ar z domem 10m na 10m. Chciałabym by wybudować mały garaż blaszany na 1 samochód w granicy (działka jest wąska 12m). Sąsiad ma już wybudowany garaż w naszej granicy (już w latach 60tych) i chciałam wybudować się bezpośrednio przy tej ścianie w granicy.

  Czy wystarczy zawiadomienie czy też konieczne będzie pozwolenie na budowę?

  • MGM
   |

   Witam.
   Choć przepisy nie mówią tego wprost – raczej konieczne będzie pozwolenie na budowę. Z tego powodu, że takie usytuowanie powoduje objęcie sąsiedniej działki (tylko jeśli jest budowlana) obszarem oddziaływania obiektu.
   Pozdrawiam.

  • Elżbieta
   |

   Witam Jestem rolnikiem ,na swojej działce oprócz domu mam garaż tzn blaszak na 3 samochody Chciałabym go rozbudować aby powiększyć o 30 metrów kwadratowych Czy potrzebuję pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie a może wogóle nic nie trzeba zgłaszać Proszę o odpowiedź

 25. Anonimowy
  |

  Bardzo dobry blog ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi więc zapytam jak inni.

  Posiadam gospodarstwo rolne na działce 20 arówej stoi 2 budynki i jeden dom mieszkalny. Chciałem postawić garaż ten do 35 m2 na zgłoszenie i moje pytania sa takie:

  – Jeden budynek gospodarczy częściowo chciałbym rozebrać i postawi na jego miejscu garaż około 35 m2.
  – Czy garaż może być murowany czy tylko blaszany, żeby było na zgłoszenie.
  – Czy rozwalenie budynku gospodarczego w części nie koliduje prawnie z postawieniem w tym miejscu garażu.
  – Czy w takim przypadku budynki nie mogą się stykać ze sobą (budynek gospodarczy i garaż)
  – Jeżeli mogę tak zrobić to czy mogę dostawić do tego garażu kolejny za jakiś czas?
  – Czy dostawiony garaż 35m2 nie może się stykać? Jak tak to może być odstęp na przykład 2-3 cm?
  – Czy wybudowanie kanału nie powoduje uzyskania pozwolenia?

  • MGM
   |

   Witam,
   O tym jak legalnie przeprowadzić rozbiórkę piszemy w tekstach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/search/label/rozbi%C3%B3rka
   Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszeniu rozbiórki, może Pan zgłosić budowę garażu.
   Garaż może być murowany.
   Garaż – żeby mógł być wybudowany na zgłoszenie, musi być wolno stojący (w przeciwnym wypadku konieczne jest pozwolenie na budowę). Nie ma w przepisach określonych minimalnych odległości między budynkami. Jednak jeśli przy zgłoszeniu organ uzna, że budowa garażu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwu ludzi lub mienia, może nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę.
   Jeśli chodzi o kanał to w moim przekonaniu nie powinno być problemu ze zgłoszeniem. Na zgłoszenie można wybudować garaż, a kanał jest integralną częścią takiego budynku.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   To jeszcze dopytam o 2 sprawy:

   1. Zakładamy, że zgłosiłem rozbiórke czy tam dostalem na częściową rozbiórke budynku pozowlenie i odrazu potem złozyłem zgłoszenie budowy garażu. Czy mogę poczekać z rozbiurką do czasu nie zakwestionowania mojego złoszenia na garaż. Chodzi o to, żebym w razie czego nie został bez budynku jak mi zgłoszenie oddalą. Myślę, że w takim przypadku wycofanie zgłoszenia/pozwolenia na rozbiórkę jest możliwe?

   2. Garaż murowany ma mieć 35 m2 po zewnętrznych ścianach? Jak tak to czy odrazu trzeba doliczyć do tego ocieplenie budynku, które będzie w przyszłości robione?

   i ostatnie jak wysoki może być taki garaż? Na auto osobowe to powiedzmy 2,5 m czy można wybudować wyższy powiedzmy 3,2-3.50 tak ,żeby wstawić w razie czego busa, ciągnik itp?

  • MGM
   |

   Witam.
   Odpowiadając kolejno:
   1. Tak może Pan poczekać – dokonanie zgłoszenia czy uzyskanie pozwolenia nie obliguje Pana do wykonania tych robót. Zgłoszenie samo w końcu przestanie być aktualne, a decyzję można wygasić.

   2. Powierzchnię zabudowy liczy się z ociepleniem. Aczkolwiek aktualnie docieplenie budynków o wysokości do 12 m nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia.

   3. W prawie budowlanym nie ma określonej maksymalnej wysokości, jedyne ograniczenia w tym zakresie mogą się znajdować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Jak to się ma do terenów na przykład Puszczy Białej czyli Natura 2000 czy też na zgloszenie mozna stawiać garaż do 35m2?

  • MGM
   |

   Witam.
   Art. 29 ust. 3 prawa budowlanego:
   Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Jeżeli w 2016 postawie garaż 35m2, a za rok dokonam ocieplenia tego garażu powiedzmy styropianem 15 cm to chyba nie będzie się liczyło do powierzchni budynku? W innym wypadku każdy budynek nie mógłby być ocieplony ponieważ przekraczałby powierzchnię ze zgłoszenia czy projektu?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli dociepli Pan garaż to będzie się to liczyło do powierzchnia zabudowy, gdyż niewątpliwie ona się zmieni. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Jak już wcześniej napisałam docieplenie budynków o wysokości do 12 m nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia. Nigdzie nie jest napisane, że nie można przekroczyć powierzchni zabudowy ze zgłoszenia czy pozwolenia – w ten sposób nie można by skorzystać z ww. przepisu i ocieplić żadnego budynku bez formalności.
   Pozdrawiam.

 26. Anonimowy
  |

  Witam

  Posiadam budynek gospodarczy drewniany i chciałbym rozebrać połowe tego budynku i na jego miejscu chciałbym postawić garaż 35m2. Czy wystarczy zrobić zgłoszenie?

  • MGM
   |

   Witam.
   O tym jak legalnie przeprowadzić rozbiórkę piszemy w tekstach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/search/label/rozbi%C3%B3rka
   Należy pamiętać, że jeżeli rozbiórka części budynku spowoduje konieczność ingerencji w pozostałej części (np. domurowanie ściany) to nie będzie to już tylko sama rozbiórka, ale też inne roboty budowlane.
   Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszeniu rozbiórki, może Pan zgłosić budowę garażu. Garaż – żeby mógł być wybudowany na zgłoszenie, musi być wolno stojący (w przeciwnym wypadku konieczne jest pozwolenie na budowę).
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Rozumiem przeczytam

 27. Anonimowy
  |

  Witam, bardzo ciekawy i przydatny blog.
  Moje pytanie jest następujące.
  Podczas gdy byłem za granicą, na działce został postawiony garaż (trwale związany z gruntem) ok 70m2. Niestety został postawiony bez zgłoszenia, jak teraz można wykonać zgłoszenie aby uniknąć kary za samowolę budowlaną?

  • MGM
   |

   Witam.
   Garaż o takiej powierzchni zabudowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a nie zgłoszenia. Może Pan rozebrać budynek, a następnie uzyskać pozwolenie na budowę w normalnym trybie w postępowaniu przed organem administracji architektoniczno – budowlanej (przeważnie jest nim starosta).
   Natomiast postępowanie naprawcze może przeprowadzić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Może on nakazać rozbiórkę budynku lub przeprowadzić jego legalizację. Należy pamiętać, że aby legalizacja w ogóle była możliwa trzeba spełnić kilka warunków i wnieść opłatę legalizacyjną.
   Pozdrawiam.

 28. Sylwia Wisniewska
  |

  Dzień dobry kupiłam dwa garaże obok siebie w szeregu garaży są one nie za duże i chciała bym zrobić z dwóch jeden i podnieść dach o 50cm ponieważ dach jest niski i nadaje się do rozebrania garaże są na mapce już naniesione czy potrzebne jakieś zgłoszenie lub pozwolenie czy zwyczajnie mogę zrobić remont

 29. Anonimowy
  |

  Dzień dobry,

  Interesuje mnie postawienie przy mieszkaniu – bliźniak małego, blaszanego bosku na rowery 180×88 h120. Czy aby postawić coś takiego potrzebna jest zgoda/zgłoszenie?

  Dziękuję i pozdrawiam

 30. Anonimowe
  |

  Witam,
  Posiadam działkę o pow. 1030 m2 bez planu zagospodarowania przestrzennego.
  Chcę postawić garaże blaszane na dwa samochody o pow. poniżej 35m2 każdy, ile sztuk takich garaży mogę postawić? 4 sztuki każdy po 35m2 (2 sztuki na każde 500m2 działki), czy może 6 bo działka jest większa niż 2 x 500m2?
  Dziękuję i pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   5 sztuk – "nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki" – co oznacza, że na powierzchni mniejszej niż 500 m2 może się znaleźć 1 taki obiekt.
   Wyrok WSA w Szczecinie II SA/Sz 1098/07
   "Wskazane w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego ograniczenie budowy na podstawie zgłoszenia takich obiektów jak wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, altany czy przydomowe oranżerie dotyczy jedynie sytuacji, gdy budowli takich jest więcej niż jedna. Wówczas minimalna powierzchnia działki powinna wynosić minimum 500 m2. Ograniczenie powierzchni działki nie obowiązuje natomiast, gdy inwestor zamierza wybudować jeden z obiektów wskazanych w tym przepisie."
   Pozdrawiam.

 31. Anonimowy
  |

  Witam,
  mam pytanie ponieważ na dzialce mam postawiony od wielu lat garaz blaszany ok 6×6 ichcilbym go zlozyc i w jego miejsce postawic podobny tylko murowany zeby byl praktyczniejszy i ladniejszy i poprostu lepszy.
  Tyle ze garaz stoi plecami ok 1m od granicy z sasiadem i czy moglbym poprostu zamienic blaszaka na murowany w takiej sytuacji?

 32. Anonimowy
  |

  Witam. Planujemy zmontować z gotowych elementów wyprodukowanych przez producenta drewniany garaż o pow. 30m2. Garaż ten będzie posiadał swoją podłogę i będzie posadowiony na legarach, które to ułożone będą na wylewce – jednak nie związany będzie z wylewką. Producent zapewnił, że nie trzeba go mocować kotwami do podłoża. Planujemy złożyć zgłoszenie. Proszę wyjaśnić czy garaż ten będzie budynkiem w rozumieniu przepisów PB?

  • MGM
   |

   Witam.
   Budynek jest to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach – taka jest definicja w prawie budowlanym. W jaki sposób ją interpretować należałoby poszukać w orzecznictwie. Jednak nie rozumiem w czym jest problem – w obecnym stanie prawnym na zgłoszenie można wybudować wolno stojący parterowy garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba podobnych obiektów (budynki gospodarcze, garaże, altany, przydomowe ganki i oranżerie) na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odp. Problem jest w tym, że nie chcemy tego garażu zgłaszać do ewidencji budynków, nanosić go na mapy i płacić podatku od nieruchomości. Wyjściem jest postawienie go jako nie związanego trwale z gruntem…
   Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   W takim razie przydatne mogą się okazać informacje na temat "trwałego związania z gruntem", które zamieściliśmy w tekstach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/06/budowa-obiektow-letniskowych.html
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/budowa-instalowanie-reklamy-pozwolenie.html
   Ponadto – jeśli chodzi o wyroki sądów to przydatne mogą być następujące (do znalezienia na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl):
   II SA/Go 531/11
   II SA/Gl 1357/10
   II OSK 773/10
   II SA/Ol 783/10
   Pozdrawiam.

 33. Anonimowy
  |

  Witam ,czy są jakie obwarowania jeśli chodzi o stawianie garażu w granicy .Chodzi mi o wysokość ściany garażu od sąsiada .

  • MGM
   |

   Witam.
   Domyślam się, że chodzi Panu/Pani o budowę bezpośrednio przy granicy, a nie w granicy?
   Budynek bezpośrednio przy granicy działki budowlanej może być wybudowany tylko w ściśle określonych przypadkach.
   Jeśli chodzi o wysokość to zależy jaka jest podstawa budowy bezpośrednio przy granicy i czy sąsiednia działka jest działką budowlaną. Jeżeli na przykład korzysta Pan/Pani z par. 12 ust. 3 pkt 4 warunków technicznych dot. budynków to garaż powinien mieć wysokość mniejszą niż 3m.
   Więcej informacji o odległościach od granicy w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 34. Anonimowy
  |

  Witam serdecznie!
  Jestem już na etapie planowania i dokumentacji.Potrzebuję pomocy gdyż nie znalazłem w PB definicji typowego budynku gospodarczego(nie jestem rolnikiem) a tylko garaż jako budynek gospodarczy.A druga sprawa to co w przypadku instalacji sanitarnej i wyposażenia tego garażu w ogrzewanie piecem np.typu koza?Chodzi o kanalizację i komin.Potrzebne są dodatkowe dokumenty?
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!

 35. Anonimowy
  |

  Witam. Chciałbym postawić garaż wolno stojący, konstrukcji drewnianej i z zewnątrz obity płytami wiórowymi. Wymiary byłyby następujące: długość 8m, szerokość 5m i wysokość 2,5m ze spadkiem do 2m, ale przy takiej konstrukcji odległość od płotu sąsiada wynosiła by jakieś 0,5-1m. Moje pytanie jest następujące, czy potrzebuje jedynie zezwolenia i czy zezwolenie wystarczy mi na "uciszenie" sąsiada w razie jakichkolwiek sporów?
  Pozdrawiam i z góry dziękuje.

  • MGM
   |

   Witam.
   Przy takiej powierzchni zabudowy konieczne jest pozwolenie na budowę. W trakcie postępowania sąsiad prawdopodobnie będzie stroną i będzie mógł czynnie w nim uczestniczyć.
   Zgodnie z przepisami garaż musi mieć wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m.
   Jeśli chodzi o odległość od granicy to więcej na ten temat w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 36. Anonimowy
  |

  Witam posiadam działkę w dzierżawie (zwykłej, nie wieczystej) na której znajduje się już garaż postawiony przez poprzedniego właściciela. Czy w takiej sytuacji mogę zalegalizować ww. garaż na zasadzie zawiadomienia tak jak w ww. artykule?

  • MGM
   |

   Witam.
   Zgłoszenie nie spowoduje legalizacji wcześniej wybudowanego obiektu. Legalizację można przeprowadzić w postępowaniu przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Jednak aby legalizacja w ogóle była możliwa obiekt musi być zgodny z przepisami i trzeba wnieść opłatę legalizacyjną. Czy do normalnego trybu zgłoszenia czy też do legalizacji będzie Pan/Pani musiał złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wskazać w nim odpowiedni tytuł dysponowania. Nie wiem co ma Pan/Pani napisane w umowie dzierżawy – to Pan/Pani najlepiej wie na podstawie jakiego dokumentu dysponuje gruntem i czy dokument ten upoważnia Pana/Panią do wykorzystania gruntu na cele budowlane.
   Oświadczenie zamieściliśmy w tekstach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/search/label/o%C5%9Bwiadczenie%20o%20posiadanym%20prawie%20do%20dysponowania%20nieruchomo%C5%9Bci%C4%85%20na%20cele%20budowlane
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Właśnie garaż został postawiony przed 1995r więc załapał by się na przepisy PB z 1976r. Po Pana wskazówkach doczytałem co jest potrzebne do zalegalizowania garażu tylko problem napotkałem na etapie dokumentacji. Żaden portal nie wskazuje dokładnie jak to powinno wyglądać, jakie opłaty są z tym związane. Wiem, że do wniosku do Nadzoru Budowlanego są potrzebne:
   – umowa dysponowania gruntem (wiadomo)
   – inwentaryzacja geodezyjna (ile to orientacyjnie kosztuje?)
   – ekspertyza techniczna budynku (w jakiej cenie jest wykonywana taka usługa)
   – zaświadczenia p.poż od straży, jednostki sanitarno-epidemiologicznej i jeszcze jakiegoś instytutu (jak takie zgody pozyskać, ile kosztują?)
   – dodatkowo nie wiem czy trzeba przechodzić przez całą ścieżkę z pozwoleniem na budowę, dziennikami, projektem od architekta itp?

   Dodam, że garaż jest w zabudowie z innym sąsiednim garażem, który należy do innego właściciela i również jest postawiony nie do końca zgodnie z PB. Oby dwa są naniesione na mapę ewidencyjną, którą dysponuje miasto.

   Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, myślę, że takie dokładne wyjaśnienie przyda się nie tylko mnie ale również innym czytelnikom.

  • MGM
   |

   Witam.
   Chyba nie wszystkie informacje, które Pan uzyskał są właściwe.
   Rzeczywiście pytania o legalizację pojawiają się często, a temat jest dość złożony, dlatego też wkrótce pojawi się artykuł na ten temat, w którym znajdzie Pan szczegółowe informacje.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   W takim razie czekam z niecierpliwością na artykuł. Pozdrawiam.

 37. Anonimowy
  |

  Witam.
  Chciałbym wybudować na zgłoszenie garaż murowany do 35mkw na działce budowlanej o pow.1400mkw zachowując wszystkie odległości od granic, mam kupiony projekt gotowy tego obiektu.
  Pytania:
  1) Czy musze mieć adaptacje projektu przez miejscowego projektanta
  2) Czy usytuowanie garażu musi wyznaczyć geodeta i zinwentaryzować mapy
  3) Czy musze mieć kierownika budowy i dziennik budowy
  4) Czy musze zgłaszać rozpoczęcie budowy do Nadzoru Budowlanego
  5) Czy przed rozpoczęciem prac musze mieć ogrodzoną działkę
  6) Czy musze po zakończeniu budowy zgłosić ten fakt w starostwie
  7) Czy do takiego garażu mogę podłączyć prąd (działka jest uzbrojona skrzynka przy granicy działki )
  :) dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.

 38. Anonimowy
  |

  Witam!
  Nie bardzo rozumiem, jeżeli istnieje plan zagospodarowania przestrzennego to wystarczy zgłoszenie na budowę garażu. A jeżeli go nie ma to wymagane jest pozwolenie?
  Nawet jeżeli otrzymałem ze starostwa warunki zabudowy na taki garaż?
  Dlaczego?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   A ja nie bardzo rozumiem skąd takie wnioski ;) – chyba nie z naszego tekstu?
   Nic takiego nie ma miejsca, dla procedury (pozwolenie czy zgłoszenie) nie ma znaczenia czy jest plan czy decyzja o warunkach zabudowy.
   A tak na marginesie – starostwo nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy tylko gmina.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam!
   Znalazłem taka odpowiedz z 25 czerwca:

   "MGM25 czerwca, 2015
   Witam.
   Jeśli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to trzeba sprawdzić w urzędzie gminy jakie jest przeznaczenie działki i co można na niej wybudować. Jeśli nie ma planu to trzeba będzie wystąpić o tzw. WZ-kę (decyzja o warunkach zabudowy) – również w gminie. Jeżeli okaże się że na działce można wybudować taki budynek to kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu najpierw trzeba będzie się udać do projektanta (biura projektowego) i tam już Pana pokierują i powiedzą jakie konkretnie dokumenty trzeba będzie uzyskać."
   Stad moje pytanie, rzeczywiście gminy, mój błąd.
   Czyli mając WZ wystarczy zgłoszenie?

   Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Na zgłoszenie można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jeżeli ww. warunki są spełnione to może Pan wybudować garaż na zgłoszenie. Nie ma zupełnie znaczenia czy jest uchwalony plan miejscowy czy też nie.
   Nawiązując do zacytowanej naszej odpowiedzi – proszę zwrócić uwagę, że dotyczy ona budowy warsztatu samochodowego (a nie garażu) – stąd konieczność uzyskania pozwolenia, a nie z powodu istnienia bądź braku planu.
   Pozdrawiam.

 39. Anonimowy
  |

  Witam,
  chcę założyć firmę i postawić budynek (garaż), w którym będę przeprowadzał naprawy samochodów. Zostałem zniechęcony przed postawieniem murowanego budynku z fundamentami (pozwolenie, plany od architekta itp) dlatego też coraz bardziej podoba mi się pomysł z tzw. blaszakiem. Stąd moje pytanie – co byłoby bardziej opłacalne? Czy faktycznie budowa z fundamentami pochłonie spore koszta i lepiej zainwestować w blaszak? Jaka może być jego max.szerokość i wysokość aby nie prosić o pozwolenie?

  • MGM
   |

   Witam.
   Budynek przeznaczony do naprawy samochodów to warsztat samochodowy a nie garaż. Do jego budowy konieczne jest pozwolenie na budowę (bez względu na jego konstrukcję, powierzchnię zabudowy czy wysokość i szerokość).
   Zajmujemy się prawem budowlanym, dlatego nie odpowiem na pytanie o koszty budowy (zresztą sprawa jest bardziej złożona niż tylko kwestia murowany – blaszak, blaszak w powietrzu przecież nie będzie stał i też potrzebuje jakiś fundament).
   Na marginesie dodam:
   – nie wiem kto Pana zniechęcił, ale wprowadził Pana w błąd – w przypadku budowy garażu, na zgłoszenie można budować również garaże murowane (a nie tylko blaszaki) i nie jest potrzebny projekt od architekta;
   – w przypadku garażu budowanego na zgłoszenie znaczenie ma tylko powierzchnia zabudowy, a nie wysokość i szerokość (te ostatnie parametry może co najwyżej określać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   To może najpierw postaw sobie garaż na zgłoszenie jako dla siebie oczywiście do 35m2, a potem otwieraj firmę i po problemie.

  • MGM
   |

   Witam.
   Oczywiście można też tak postąpić, jednak to nie jest takie proste – trzeba będzie zmienić sposób użytkowania garażu. O tej procedurze pisaliśmy w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html
   Należy też pamiętać o tym, że w takim przypadku inwestycja (warsztat samochodowy) również będzie musiała być zgodna z planem miejscowym (lub mieć decyzję o warunkach zabudowy – w przypadku braku planu).

 40. Anonimowy
  |

  Witam
  mam działkę 600 m2 na niej dom i postawiony 20 lat temu wolnostojący garaż blaszany na podmurówce o pow.18m2, nie miałem wcześniej pozwolenia i jeszcze kłopot bo stoi on w części ok. 1,5 metra na instalacji gazowej i teraz gazownia grozi mi wstrzymaniem dostaw gazu jak nie usunę garażu. co teraz mogę zrobić?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem czego Pan od nas oczekuje – gdzie tu jest pytanie dot. prawa budowlanego.
   Dla mnie sprawa jest prosta – albo rozbierze Pan budynek albo nie będzie miał Pan gazu. Jeśli chce Pan "dyskutować" z gazownią to najlepiej skontaktować się z prawnikiem, ale skoro budynek został wybudowany nielegalnie to nie wiem czy Pan coś zdziała. Z tego co się orientuję to gazociąg musi mieć strefę ochronną – tzn. że nie tylko nad nim nie można niczego budować ale wkoło do pewnej odległości również.
   Pozdrawiam.

 41. Anonimowy
  |

  Witam.
  dokonaliśmy zgłoszenia budowy garażu o pow. 30m2, z płyt betonowych. Jednak ekipa, która stawiała nam ten garaż, przesunęła trochę jedną ściankę i ostatecznie jest pow. 34 m2. Jak w takim przypadku należy postąpić? Nie została jeszcze zakończona budowa, ponieważ nie są jeszcze wstawione bramy, podłączone prąd, więc budowa jest w trakcie.
  Kolejne pytanie to czy należy zgłosić zakończenie budowy takiego garażu?Jesli tak to gdzie izxzy są na to jakieś specjalne druki oraz jakie dokumenty należy załączyć?
  No i najważniejsze pytanie – kiedy należy zgłosić garaż do Urzędu Gminy jako powierzchnię do opodatkowania?
  Pozdrawiam,

  • MGM
   |

   Witam.
   Ze zgłoszeniem jest taki problem, że prawo budowlane nie przewiduje możliwości odstępstw od zgłoszenia – tak jak to jest w przypadku pozwolenia na budowę.
   Są trzy możliwości rozwiązania sprawy:
   1. rozebranie i budowa od początku;
   2. legalizacja w postępowaniu przed powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego, ale żeby była możliwa to: budynek musi być zgodny z przepisami (pytanie czy np. ta jedna ściana nie została tak przesunięta, że nie będą zachowane minimalne odległości od granicy działki), trzeba wnieść opłatę legalizacyjną; nadzór może też nakazać zapłatę grzywny;
   3. nie do końca zgodne z prawem – zgłoszenie "powiększonego" budynku, poczekanie aż urząd przyjmie nowe zgłoszenie (pod warunkiem że nowy budynek jest zgodny z przepisami) i trzymanie kciuków żeby do tego czasu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie przyszedł na kontrolę.
   Przy budowie na podstawie zgłoszenia nie trzeba nigdzie zgłaszać zakończenia budowy – można przystąpić do użytkowania budynku od razu po jego wybudowaniu.
   Na ostatnie pytanie nie znam odpowiedzi – nie jest z zakresu prawa budowlanego.
   Pozdrawiam.

 42. Lukasz Urbanczyk
  |

  Witam
  Złożyłem wniosek z wszystkimi wymaganymi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia garażu blaszaka 3mx5m po 3 tyg. Dostałem odpowiedz negatywna z wyjaśnieniem odrolnienia gruntu pod garaz blaszak ,w gminie niewiedza o co chodzi a w urzędzie miasta powiedziano abym złożył wniosek ponownie co tez zrobiłem i po kilku tygodniach znowu otrzymałem decyzje odmowna związana z koniecznością odrolnienia . Czy ktos wie gdzie to trzeba załatwić i dlaczego to trzeba robic skoro działka jest budowlana .
  Powiedziano mi tez abym złożył zażalenie na dziennik podawczy .czy to jakieś nowe przepisy ze ludzie w urzędach sie nie orientują o co chodzi ??

  • MGM
   |

   Witam.
   Pierwsza kwestia – "w gminie niewiedza o co chodzi a w urzędzie miasta…" – gdzie składał Pan zgłoszenie – miasto na prawach powiatu czy starostwo powiatowe? Ściślej – gdzie znajduje się działka inwestycyjna – miasto/wieś czy miasto na prawach powiatu? Musi Pan złożyć wniosek o odrolnienie gruntu w wydziale geodezji starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu (ten sam urząd, który przyjmuje zgłoszenia, tylko inna jednostka / wydział).
   Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie pewnych rodzajów gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Często się zdarza tak, że działka w planie miejscowym jest budowlana, ale ze względu na klasę gruntu konieczne jest jej odrolnienie przed jakimikolwiek działaniami inwestycyjnymi.
   Pozdrawiam.

 43. Mateusz Ptak
  |

  Jest Pan skarbnicą informacji, z której ja również chętnie skorzystam. Na mojej działce obok domu posadowiony jest ogromny garaż wolnostojący, prostokąt ustawiony fatalnie, czyli dłuższym bokiem do bramy wjazdowej, a jest za krótki by wjechać do niego w poprzek. Wszystko to oznacza, że muszę skręcać będąc już w garażu. Chciałbym garaż skrócić z szerokości, a wydłużyć o metr jego dotychczasowy krótszy bok, by auto się w nim mieściło jadąc od bramy na wprost. Wydłużenie sprawi, że brama garażu znajdzie się ok.3m od granicy działki. Za działką jest 1,5m chodnik i droga lokalna (ulica miejska). Czy uda się zrobić to na zgłoszeniu czy potrzeba projektu i pozwolenia?

 44. Mateusz Ptak
  |

  Racja. Ogromny to moje odczucie, bo jego wielkosc to ok. 34m2 przy nikczemnej powierzchni działki 366m2. Jest to jedyny garaż na działce. Po przebudowie powierzchni garażu zdecydowanie zmaleje. Martwiłem się o odległość od drogi publicznej. Dziękuję za pomoc.

  • MGM
   |

   Witam.
   Odległość od drogi nie ma znaczenia do zastosowania procedury – przy zgłoszeniu (tak samo jak przy pozwoleniu) trzeba spełnić wszystkie wymagania stawiane przez przepisy. Jeśli chodzi o odległość od drogi to trzeba po pierwsze sprawdzić jakie wymagania w tej kwestii stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A po drugie – jeśli droga jest drogą publiczną, zastosowanie ma ustawa o drogach publicznych. Więcej na ten temat w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

  • Mateusz Ptak
   |

   Miejscowy plan wyznacza linię zabudowy, którą już teraz przekracza tak przybudówka jak i garaż (wszystko zgłoszone i naniesione na mapy, wykonane zgodnie z projektem). Na mapie dołączonej do uchwały RM nie ma mowy o "nieprzekraczalnej linii zabudowy". Droga jest publiczna, to ulica osiedlowa. Odległość do drogi po wydłużeniu krótszego boku garażu spadnie poniżej 6m i zrówna się z linią tworzoną przez przybudówkę domu (duży wiatrołap). Da się wykonać zatem garaż czy odstępstwa od tej odległości się nie przewiduje?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie znam zapisów planu miejscowego. Trzeba sprawdzić w planie czy jest możliwość rozbudowy/przebudowy tak usytuowanego budynku (informacji na ten temat udzielą Panu w urzędzie gminy/miasta). Jeśli chodzi o drogę – to chodzi o to czy jest ona zaliczona do jednej z kategorii dróg publicznych, o których mowa w ustawie o drogach publicznych.
   W tekście, który podlinkowałam w poprzedniej odpowiedzi jest informacja, że w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ustawa dopuszcza – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektów w mniejszych odległościach, jednak jedynie za zgodą zarządcy drogi, o którą należy wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Należy zwrócić się do zarządcy drogi.
   Pozdrawiam.

 45. Anonimowy
  |

  Witam,

  posiadam działkę o powierzchni 8 arów, chciałbym na niej postawić garaż blaszany o powierzchni 20m (5:4). Z tym, że garaż byłby w odległości od działki sąsiada około 1metr (działka sąsiada jest budowlana).
  Proszę mi powiedzieć czy jest taka możliwość, biorąc pod uwagę, że sąsiad również ma garaż blaszany, praktycznie przytwierdzony do płotu oddzielającego nasze działki, z tym że mniejszy (prawdopodobnie 3:4). Mój garaż miałby być jakby obok jego garażu.
  A z kolei bok garazu miałby być w odległości około 2metry od drogi osiedlowej, z tym że jest to droga prywatna należąca do wszystkich właścicieli posesji.
  Garaż będzie usytuowany na kostce brukowej, beż zadnych okien w kierunku sąsiada, ani drogi

 46. Anonimowy
  |

  Witam.Mam dom na działce, gdzie odległość od ogrodzenia wynosi ok. 4 do 4,5 m. Planuję zakup blaszaka o wym. 3×6 czy mogę bez problemu postawić go na działce.

 47. Anonimowy
  |

  Witam. Czytałem wcześniejsze wypowiedzi i mam pytanie bo nie wszystko rozumiem odnośnie garażu wolnostojącego i odległości od granicy. Mam dom na działce budowlanej 6.4a odległość od ogrodzenia jest ok. 4 do 4,5m czy w takim wypadku mogę postawić blaszaka (mam w planach kupić 3×6) na działce i na jakich warunkach. Czytając wcześniejsze wypowiedzi mowa była o małych działkach. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

 48. Anonimowy
  |

  Witam.
  Od niedawna jestem właścicielem mobilnej Myjni Parowej. Z racji tego, że idzie zima, a raczej już do nas dotarla, by mieć jakiś obrót w tym ciężkim okresie dla większości przedsiębiorców musze rozejrzeć się za pomieszczeniem w którym będę mógł wykonać usługę mycia parowego karoserii, prania tapicerki itp itd. Przyszedł mi do głowy pomysł na garaż z plyty warstwowej.. Chce go wykonać sam z pomocą mojego brata, ale to chyba mało istotne. Dogadalem się z właścicielem gruntu przy dość ruchliwej trasie, zgodził się by wynająć mi plac na postawienie garażu za pewna opłata. Wymiary jakie mnie interesują to 5m x7m i wysokość do 3m, czyli mieszcze się wymiarem w 35m2 dzięki temu mogę postawić taki garaż tylko na zgłoszenie odpowiednim organom. Czy mogę sobie w takim garażu działać? Dodam, iż myjnia parowa nie potrzebuje zezwoleń wodno prawnych itp, jak to bywa w przypadku tradycyjnych Myjni. Jak ma się do tego prawo budowlane i inne urzędy, które mogłyby mi zaszkodzić?

  • MGM
   |

   Witam.
   Budynek, o którym Pan pisze nie będzie garażem. Garaż służy do przechowywania samochodów i ich bieżącej niezawodowej obsługi. W związku z powyższym jeśli chce Pan prowadzić w takim budynku działalność konieczne jest pozwolenie na budowę. Innym rozwiązaniem jest budowa garażu na zgłoszenie, a następnie zmiana sposobu użytkowania. Więcej na ten temat tutaj:
   https://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html
   Najważniejsze – jeśli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie działki musi umożliwiać budowę takiego obiektu, a także sam budynek (jego wygląd) musi być zgodny z tym planem.
   Jeśli planu miejscowego nie ma – konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy.
   Pozdrawiam.

 49. Anonimowy
  |

  Witam . Posiadam działkę 900 m2 . Stoi tam też dom 120m2 z garażem w bryle budynku. Potrzebuję postawić garaż blaszany na dwa auta o pow 30m2 i mam zamiar zrobić wylewkę pod garaż na ok 20 cm . czy to jeszcze bez zgłoszenia budowy ? Czy pozwolenie na budowe ?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Budowa takiego garażu wymaga zgłoszenia. Wszystko na ten temat znajduje się w powyższym tekście.
   Pozdrawiam.

 50. Anonimowy
  |

  Witam . mieszkam na wsi posiadam budynek gospodarczy chciałem do niego dostawic garaż murowany o wymiarach 9×4. wysokosci jeszcze nie wiem ale napewno taki aby ciągnik wjechał czyli wyższy od standardowego. od czego trzeba zaczac czy trzeba robic projekt czy tylko pozwolenie. jestem zielony w tych tematach.

  • MGM
   |

   Witam.
   Na zgłoszenie może Pan wybudować wolno stojący parterowy garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2. Wszystko na ten temat znajduje sie w niniejszym tekście.
   Natomiast jeśli chce Pan rozbudować istniejący budynek gospodarczy – konieczne będzie pozwolenie na budowę i projekt budowlany. W tym przypadku trzeba udać się do projektanta / biura projektowego.
   Najistotniejsze w obu przypadkach jest to, że inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony). Informacje na ten temat znajdzie Pan w urzędzie gminy.
   Pozdrawiam.

 51. Anonimowy
  |

  witam w planach budowy mam narysowany garaz po prawej stronie jednak wolalabym mieć z lewej czy musze placic za zmiane w planie budowy ? czy musze to gdzies zgłaszać ??? i ile by kosztowala taka zmiana ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Garaż jest wolno stojący czy połączony z budynkiem?

 52. Anonimowy
  |

  Witam, posiadam część wydzierżawionej od miasta działki stricte pod garaż- 15mkw, jak w takim wypadku jest liczony jeden obiekt na 500m powierzchni. Czy będę mógł wybudować garaż czy muszę dzierżawić co najmniej 500mkw gruntu żeby móc wybudować garaż na zgłoszenie? Dodam, że reszta działki, już nie dzierżawionej przeze mnie ma ponad 500m i nie jest zabudowana żadnym budynkiem

  • MGM
   |

   Witam.
   Fragment przepisu brzmi: "przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki" i tyle obiektów wymienionych w przepisie może być na działce budowanych na zgłoszenie (na działkach mniejszych niż 500 m2 może być jeden taki obiekt), natomiast przy większej liczbie konieczne jest pozwolenie na budowę. To – ile Pan powierzchni dzierżawi nie ma w tym przypadku znaczenia.
   Pozdrawiam.

  • Ireneusz Gotthard
   |

   Witam wszystkich serdecznie jestem na etapie budowy garażu blaszanego
   do 35m2 ,na działce budowlanej.Czy wysokość garażu 3,5m na szczycie nie jest problemem!!! Aha budowa garażu będzie na zgłoszenie.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to trzeba sprawdzić czy nie wprowadza jakichś ograniczeń w tym zakresie. Informacje na ten temat uzyska Pan w urzędzie gminy.
   Pozdrawiam.

 53. Rafał Ciara
  |

  Witam

  Chciałbym pobudować garaż o wymiarach 7×5 na zgłoszenie, na której stoi już dom 150m2 od 2008 roku czy potrzebuję projekt garażu od projektanta/architekta i czy również potrzebuje aby geodeta wyznaczył garaż czy sam wszystko mogę załatwić samodzielnie ? czyli wyrysować gdzie ma się znajdować i jak on będzie(projekt) ? z góry dziękuję za odpowiedź

  • MGM
   |

   Witam.
   Może Pan samodzielnie wszystko przygotować (rysunki, wniosek itp.), projektant nie jest konieczny. Zachęcam do skorzystania z przykładów, które zamieściliśmy (linki są w tekście). Garażu budowanego na podstawie zgłoszenia nie musi geodeta wytyczać, ważne jednak żeby był wybudowany zgodnie ze zgłoszeniem. Warto w zgłoszeniu podać odległość garażu od istniejącego budynku, w ten sposób żeby nie było wątpliwości co do jego lokalizacji.
   Pozdrawiam.

 54. Anonimowy
  |

  Witan
  Chce wybudowac wiate lub budynek gospodarczy. Jaka odleglosc od granicy ze strumykiem zaznacze ze przy budowie domu I potem przy budowie domu letniskowego w pozwoleniach kazano mi sie oddalic 15 metrow od granicy z ciekiem wodnym a szopke z lat 80 postawiono na tej dzialce 5 metrow od strumyku w urzedach kazano skladac wniosek I rozpatrza a co mowia prawo bo tego nigdzie nie ma lub ja nie moge znalesc. Gmina nie ma planow zagospodarowania.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie znamy przepisów, które mówiłyby coś na temat odległości budynków od cieków wodnych. Wymagania na ten temat są przeważnie zawarte w planach miejscowych. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi jedynie o odległości budynków od granic działek budowlanych czy od lasów. Jeśli nie wchodzi się w teren RZGW to myślę, że nie powinno być problemów, ewentualnie można spytać czy jest konieczność uzgodnienia z nimi.
   Pozdrawiam.

 55. Unknown
  |

  Witam chciałem wybudować garaż ale 35 m2 troche mało .. Wiata jest do 50 m2. Planuje wybudować całość z drewna np 45 m2 ściana płyta osb ocieplona 10 cm styropianu. Czy jest jakaś definicja wiaty ? Czy mozna to podciągnąć pod wiatę ? Zależy mi zeby było to na zgłoszenie. Na zglosznie bedzie wiata a docelowo pozniej taki garaż czy magazynek. Pozdrawiam dziekuje !

 56. Anonimowy
  |

  Witam.

  Chcę wybudować garaż przylegający do domu na dwa auta – na działce na której stoi dom od lat 60 tych. Domu nie ma w planie, nie ma jego projektu, w gminie są tylko plany rozrysowujące działkę. Problemem jest fakt, że chcę zrobić wjazd (bramę) w innym miejscu niż jest teraz. Przed domem jest chodnik i droga wojewódzka – potrzebuję zatem obniżenie krawężnika na podjazd. Proszę o podpowiedź jak mam ruszyć temat.

  • MGM
   |

   Witam.
   Budowa zjazdów z dróg wojewódzkich wymaga uprzedniego zgłoszenia. Jeśli chodzi o garaż to nie wiem co ma Pan/Pani na myśli pisząc "przylegający do domu" – jeśli to będzie rozbudowa domu o garaż konieczne będzie pozwolenie na budowę lub ewentualnie zgłoszenie, ale z projektem budowlanym. Na zgłoszenie można wybudować garaż wolno stojący, o którym mowa w powyższym tekście.
   Wracając do zjazdu – musi się Pan najpierw zgłosić do zarządcy drogi i uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu.
   Pozdrawiam.

 57. As
  |

  Witam również mam pytanie odnośnie tego czy można tylko na zgłoszenie postawić blaszany garaż na fundamencie. Czy w związku z tym że jest fundament jest on już budynkiem i wymaga pozwolenia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Można na zgłoszenie postawić każdy garaż (bez względu na rodzaj fundamentu), jeżeli są spełnione warunki m.in. powierzchni zabudowy. Na początku tego tekstu jest informacja jakie garaże można wybudować na zgłoszenie.
   Pozdrawiam.

 58. kwinto
  |

  witam ja również z zapytaniem. mieszkam na osiedlu na którym jest wspólnota mieszkaniowa. mieszkania są własnościowe do mieszkania przynależy garaż znajdujący się w dolnej części bloku poniżej parteru w którym chciałbym wykopać kanał. Czy potrzebuje na to mieć jakieś zgłoszenie bądź pozwolenie?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli chodzi o właściwą kwalifikację takich prac sprawa jest dosyć niejednoznaczna i w naszym zespole zdania są podzielone. Są 2 możliwości – wykonanie takiego kanału:
   1) to nie są roboty budowlane i w związku z tym nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia:
   2) jest przebudową części budynku wielorodzinnego i wymaga uzyskanie pozwolenia na budowę.
   Należy mieć na uwadze, że wykopując taki kanał można naruszyć fundamenty budynku. Może się też okazać, że nie da się go wykonać bo budynek jest posadowiony na płycie fundamentowej. W przypadku przebudowy budynku, ekspertyza techniczna, która wtedy jest konieczna, wskaże czy roboty te są możliwe do wykonania.
   W związku z powyższym myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zapytanie we właściwym powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego (ten organ jest uprawniony do badania ewentualnej samowoli budowlanej) albo w wydziale architektury starostwa powiatowego (lub urzędu miasta w przypadku miast na prawach powiatu) – w jaki sposób oni kwalifikują takie prace.
   Pozdrawiam.

 59. Rafał Ciara
  |

  Witam. dziękuję za wcześniejszą odpowiedź, bardzo mi pan pomógł. mam kolejne pytanie w jakiej odległości od sąsiadów może być pobudowany garaż o wymiarach 7×5 zaznaczam ze od strony 7m chciałbym zrobić okna proszę o podanie odległości jaka jest wymagana z oknami i bez. Dziękuje i Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   W takim przypadku nie ma znaczenia czy ściana ma okna, tylko z czego budynki są wykonane.
   Odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków mających ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia, usytuowanymi na sąsiednich działkach powinna wynosić minimum 8m (chyba że na sąsiedniej działce zlokalizowany jest jakiś bardzo duży garaż, budynek magazynowy czy składowy – to wtedy więcej). Jeżeli któryś z budynków ma ściany lub dach rozprzestrzeniające ogień – odległość ta jest większa (12m albo 16m). Powyższe odległości nie dotyczą, jeżeli któryś z budynków ma ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
   Pozdrawiam.

 60. Anonimowy
  |

  Witam,
  chcę wybudować garaż (blaszak) o pow. 18 m2 – na zgłoszenie, działka położona jest na obszarze zabytkowego założenia parkowego wpisanego do rejestru zabytków. Czy w związku z tym muszę mieć zgodę konserwatora zabytków? Czy zwykły blaszak też musi elektryczną instalację oświetleniową?

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak – do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
   Jeśli chodzi o elektryczną instalację oświetleniową – to teoretycznie tak, przepisy mówią ogólnie o garażach, nie rozróżniają ich konstrukcji. Jednak w praktyce bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że ktoś to sprawdzi. W przypadku zgłoszeń nadzór nie przychodzi na kontrolę, chyba że dostanie zawiadomienie od jakiegoś "życzliwego" sąsiada.
   Pozdrawiam.

 61. Anonimowy
  |

  Witam. Chciałbym postawić garaż murowany 2 stanowiskowy o wymiarach 11m szerokości, 9m długi, 4,20m wysokość. Dach dwuspadowy. Potrzebuję na to pozwolenie i projekt budowlany czy mogę to tylko zgłosić i postawić bez projektu w miejsce starego drewnianego garażu.

  • MGM
   |

   Witam.
   W niniejszym artykule ma Pan informacje jakie garaże można budować na podstawie zgłoszenia. Wszystkie pozostałe wymagają pozwolenia na budowę i tym samym projektu budowlanego. Pański obiekt nie spełnia wymagań maksymalnej powierzchni zabudowy, więc konieczne jest pozwolenie. Informacje na temat rozbiórki znajdzie Pan tutaj:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/search/label/rozbi%C3%B3rka
   Pozdrawiam.

 62. Anonimowy
  |

  Witam
  Chcę dołączyć wiatę garażową do budynku gospodarczego. Czy wiata musi spełniać też wymóg budynku wolnostojącego aby postawić ją bez pozwolenia?
  Czy wiata musi być w odpowiedniej odległości od sąsiadującej działki – 3/4 metry?
  Jaka jest definicja wiaty? Czy mogę zabudować tylną i boczną ścianę wiaty, kiedy wiata stanie się garażem?
  Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam Krzysztof.

 63. Unknown
  |

  Witam taki garasz blaszany 5.8 ser długość 6 m a długość wysokość 5 m trzeba mieć pozwolenie na taki blaszak czy wystarczy samo zgłoszenie przykrecony do wylewki czekam na odpowiedz

  • MGM
   |

   Witam.
   Jak wynika z powyższego tekstu – budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2 (a tak będzie w przypadku garażu o wymiarach 5,8 m x 6 m) wymaga zgłoszenia (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań o ilości obiektów i powierzchni działki).
   Pozdrawiam.

 64. Anonimowy
  |

  Witam,
  Planuję budowę wolnostojącego garażu na działce budowlanej 3200 mkw. Garaż o powierzchni 7 m x 5 m. Służyłby przedewszystkim jako skład na narzędzia, przyczepę oraz jako miejsce do majsterkowania. Rozumiem, że nie potrzebuję pozwolenia na budowę takiego obiektu. Natomiast chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja z instalacją elektryczną. Działka nie posiada przyłącza elektrycznego. Wyobrażałem sobie to tak, że instalacja oświetleniowa byłaby na 12v zasilana akumulatorem ciężarowym (np. 220 Ah), a do elektronarzędzi miałbym na miejscu agregat (z czasem zainwestowałbym w tzw. system zasilania awaryjnego jako główne zasialanie czyli agregat indukcyjny + przetwornica + aku + moduł sterujący). Moje pytanie jest więc takie czy owa instalacja oświetleniowa o której mowa w przepisach to taka która idzie przez przyłącze elektryczne tylko i wyłącznie czy może jest cień szansy, że sposób który opisałem spotkałby się z aprobatą w przepisach.

  • MGM
   |

   Witam.
   Rzeczywiście obiekt taki może Pan wybudować na podstawie zgłoszenia. Nie widzę też przeszkód, aby problem instalacji oświetleniowej rozwiązać w taki sposób jak Pan pisze. Rozporządzenie mówi tylko o elektrycznej instalacji oświetleniowej, nie precyzuje jak ma ona wyglądać, więc myślę, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z przepisami.
   Pozdrawiam.

 65. 188MARCIN
  |

  Witam. Już kiedyś pisałem w tym dziale i e tym temacie, ale sytuacja troszkę się zmieniła.
  Jestem właścicielem mobilnej Myjni parowej szukałem budynku już istniejącego w którym będę mógł wykonać usługę mycia parowego karoserii, prania tapicerki itp. itd. Pewien właściciel nieruchomości wyraził zgodę na wynajem za jeszcze nie ustalona kwotę. W tym budynku była prowadzona wulkanizacja. Działka jest duża i w większości przeznaczona do usług, czy nie wiem jak to nazwać, bo właściciel ma sklep z drobnym AGD, częściami do ciągników, opony jak i również jakieś samochody do sprzedania. Czy mogę sobie w takim garażu działać? Dodam, iż myjnia parowa nie potrzebuje zezwoleń wodno prawnych itp, jak to bywa w przypadku tradycyjnych Myjni. Jak ma się do tego prawo budowlane co muszę zrobić… OD czego zacząć, by wszystko było legalnie.. Czy będę miał jakieś opłaty pomijając koszty wynajmu (opłaty typu skarbowka, podatek itp)

  • MGM
   |

   Witam.
   Po pierwsze trzeba sprawdzić czy działalność, którą chce Pan podjąć jest zgodna z planem miejscowym. Informacje na ten temat uzyska Pan w urzędzie gminy lub miasta. Z sytuacji, którą Pan opisuje jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to zgodne z planem. Po drugie trzeba od właściciela dowiedzieć się jakie dokładnie jest przeznaczenie budynku w dokumentach (na jaki budynek było pozwolenie na budowę i na użytkowanie). Jeśli była tam prowadzona wulkanizacja, to być może nie trzeba będzie podejmować żadnych działań. Jeśli natomiast był to inny rodzaj budynku, to konieczne będzie zmienienie jego sposobu użytkowania. Informacje na ten temat znajdzie Pan tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html
   Prawo budowlane nie zajmuje się opłatami typu podatek itp. Informacji na ten temat musi Pan szukać w urzędzie gminy (podatek od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością, ale nie wiem czy to płaci właściciel czy wynajmujący) i urzędzie skarbowym.
   Pozdrawiam.

 66. Anonimowy
  |

  Witam chciałbym wybudować wiatę 70m2. Jaka musi być odległość miedzy np dwoma wiatami 35m2 tak bym mógł postawić 2 wiaty na zgłoszenie a nie łatwić pozwolenie na jedną 70m2. Czy może mogą się one jedynie stykać czy musi byc przerwa. A może musi np być jedna niższa druga wyższa? Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   W obecnym stanie prawnym nie ma wiat budowanych na zgłoszenie. Bez pozwolenia i bez zgłoszenia można wybudować wiatę o której mowa w punkcie 1 tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/obiekty-i-roboty-na-ktore-nie-jest.html
   Pozostałe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Więc jaka musi byc odległosc wiata 50m2 od wiaty 50m2 bez zgłoszenia? muszą stać osobno na niezależnych konstrukcjach czy mogą sie stykać?

  • MGM
   |

   Witam,
   jeśli nie będą miały dwóch niezależnych konstrukcji to będzie jeden obiekt, a nie dwa. Natomiast jeśli chodzi o konkretną odległość pomiędzy nimi to przepisy nie regulują tej kwestii. Może Pan zapytać w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, bo to on jest organem właściwym w sprawach ewentualnej samowoli.
   Pozdrawiam.

 67. Anonimowy
  |

  Czy blaszak, w którym będę przechowywać motocykl to garaż i wymaga pozwolenia/zgłoszenia ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma w przepisach legalnej definicji garażu. Słownik języka polskiego podaje, że jest to pomieszczenie przeznaczone do przechowywania samochodów. Jednak myślę, że można w tym przypadku zastosować procedurę jak dla garaży, a zależy ona m.in. od powierzchni zabudowy – wszystkie informacje na ten temat znajdzie Pani w powyższym artykule.
   Pozdrawiam.

 68. Anonimowy
  |

  Witam,
  W 1997 r kupiłem działkę 600 m2 ze stodołą, którą w 2000 r przebudowałem na garaż o pow. 30 m2 (stojący przy dwóch granicach działki). Niestety, budowa garażu nie została zgłoszona i dostałem wezwanie do wydziału geodezji. Jakie konsekwencje mogę ponieść?, czy konieczna jest rozbiórka, czy można jeszcze to wyprostować i zalegalizować?

 69. 188MARCIN
  |

  Witam serdecznie. Jestem właścicielem mobilnej Myjni parowej. Pisałem kilka postów wyżej w sprawie wynajęcia byłej wulkanizacji. Sprawa się trochę skomplikowane, gdyż mój wynajemca wycofał się z ofertą. Ostateczna opcja jest świadczenie usług mobilne, ale w np deszczowa pogode będzie ciężko bez dachu nad głową.. Idzie wiosna myślałem by kupić taki namiot o wymiarach 5×7(może jest możliwość zmienić wymiary do takich jak są mi potrzebne, by zmieścić się 35m2) Niestety na aukcjach są o wymiarach 5x8m. Za jakieś 3,5tys zł. Czy ja mogę kupić taki namiot i w nim swiadczyc usługi np wynajmujac pod niego kawałek placu. Czy muszę na postawienie takiego namiotu mieć pozwolenie.

 70. MGM
  |

  Witam.
  Nie do końca wiem co ma Pan na myśli. Taki namiot mógłby się w ogóle nie kwalifikować jako obiekt budowlany, albo ewentualnie jako tymczasowy obiekt budowlany.
  Więcej informacji na temat tymczasowych obiektów budowlanych w tekście:
  http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/budowa-tymczasowego-obiektu-budowlanego.html
  Pozdrawiam.

  • 188MARCIN
   |

   Dzień dobry wszystkim. Jeśli chodzi o namiot tymczasowy, to jest to ostateczna opcja, ponieważ po 120 dniach trzeba go usunąć/przenieść. Wczoraj wybrałem się do urzędu miasta do wydziału budownictwa i ku mojemu zdziwieniu doszliśmy do jakiegoś konsensusu. Otóż dowiedziałem się, iż mogę postawić wiatę do 50m2(nie zgłaszamy tego nigdzie). Jedynym warunkiem jest to, by na działce był budynek mieszkalny, lub działka znajdowała się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalna, przy czym łączna liczba tych wiat nie może przekroczyć dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki. Trzeba również pamiętać o zachowaniu odległości jeśli działka znajduje się przy drodze wojewódzkiej 10m,a od gminnej 6m, również odległości od sąsiadów też trzeba uwzględnić. W moim przypadku jest możliwość legalnego działania w takiej wiecie, ponieważ prowadzę Mobilna myjnie parowa, czyli wszystkie urządzenia są na samochodzie i na kółkach. Jako wiatę wykorzystam namiot z podwinietymi bokami, czyli wiata o konstytucji namiotowej. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić. Chcę prostu naprowadzic osoby, które borykają się z podobnym problemem, którzy chcą pracować, a Polskie zawiłe prawo im to utrudnia.

  • MGM
   |

   Witam.
   Dodam tylko, że informacje na temat wiat znajdują się w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/wiata
   Pozdrawiam.

 71. Lidia Postek
  |

  Witam, działka 700m2 na środku budynek mieszkalny. Chciałabym postawić na końcu działki w rogu garaż murowany. Czy sąsiedzi muszą wyrazić na t zgodę?

 72. Unknown
  |

  Dzień dobry.
  Mam problem z rozbiórką wysokiego domu gospodarczego blaszanego na terenie ogrodu działkowego w części wspólnej. Jako że "blaszak" powstał w latach 78-80 bez zezwolenia, chcemy go rozebrać własnymi siłami, zanim zainteresuje się nim nadzór budowlany. Na marginesie jest wykorzystywany w minimalnym procencie. Problem w tym, że "blaszak" ma ok. 5 m wysokości i metalową konstrukcję. Proszę o poradę, co należałoby zrobić, żeby uniknąć ewentualnych wypadków, w trakcie rozbiórki. Czy do rozbiórki potrzebny jest jakiś projekt i czy muszą go rozbierać fachowcy. Do blaszaka dołączona jest "siła". Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
  Irena

  • MGM
   |

   Witam.
   Zajmujemy się prawem budowlanym, a nie wykonawstwem. Zresztą nikt, kto choć trochę zna się na rzeczy, nie udzieli Pani takiej porady bez obejrzenia budynku. Najlepiej znaleźć kogoś z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
   O formalnościach koniecznych przy rozbiórce obiektów pisaliśmy w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/rozbi%C3%B3rka
   Pozdrawiam.

 73. Anonimowy
  |

  Witam.
  Posiadam na działce budynek gospodarczy o wymiarach 10mx5m.
  Chciałbym przerobić go na garaż dwu stanowiskowy. Jakie formalności muszę spełnić ( czy jest szansa zrobić to na zgłoszenie czy potrzebuję pozwolenie na budowę? ). Przeróbka będzie polegać na wyburzeniu ściany działowej jak i wstawieniu drzwi garażowych.
  Pozdrawiam

 74. Anonimowy
  |

  Dzień dobry, gratuluję świetnego bloga i jeszcze bardziej interesującej bazy komentarzy i odpowiedzi. Przeczytałem wszystkie w tym artykule lecz nie znalazłem odpowiedzi na moją sytuację.

  Mianowicie zakupiłem niedawno działkę budowlaną objętą MPZP, wymiary 24m front oraz 43m długość. Aktualnie kompletuje dokumentację do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego, a samego zgłoszenia dokonam pewnie w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Chciałbym natomiast już teraz na działce postawić blaszaka o wymiarach 3m x 5m, który będzie służył jako skład materiałów budowlanych. Nie chcę robić do niego fundamentów, jedynie przytwierdzę go do kilku betonowych podkładów. I tutaj pytanie: czy muszę dla takiego blaszaka składać zgłoszenie budowy czy mogę postawić go bez żadnych formalności?

  Nie jestem dokładnie pewien, ale mając już zgłoszoną budowę domu jednorodzinnego mogę posiadać na czas budowy tego typu skład materiałów budowlanych (który pewnie po zakończeniu budowy powinien zostać rozebrany)? Czy w takim przypadku mogę już postawić blaszaka jako obiekt tymczasowy, który będzie miał już prawo bytu po przejściu procesu zgłoszenia budowy?

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź,
  Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Dziękujemy za miłe słowa :)
   Bez zgłoszenia i bez pozwolenia można wybudować obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy. W związku z czym można je zrealizować dopiero po rozpoczęciu budowy, a przed jej zakończeniem będą musiały zostać rozebrane.
   Z kolei na zgłoszenie można wybudować np. obiekt, o którym mowa w punkcie 10 tekstu
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   Pozdrawiam.

 75. Anonimowy
  |

  Witam,
  świetnie, że jesteście:) Widzę, że pomogliście wielu osobom odnaleźć się w zagmatwanych przepisach budowlanych i nie tylko.
  Oto mój problem. Posiadam pustą działkę budowlaną 820m2. Jest ona położona wśród innych działek budowlanych, sąsiad obok jest wybudowany, z drugiej strony i od tylnej strony działki stoją puste. Chciałbym postawić Garaż możliwie jak największy, z dwoma bramami – bez pozwolenia na budowę i tu Pytania: 1. maksymalna wielkość garażu np. 2x35m2=70m2, 2. odległość od granic działki, maksymalna wysokość, rodzaj: blaszak, murowany, płyta warstwowa, rodzaj dachu…itp. Do terenu na którym jest działka jest uchwalony Plan Zagospodarowania w którym jest zapisane: budynki gospodarcze nie powinny przekraczać wielkości 50m2, gabaryt tych budynków 1 kondygnacja, dach nawiązujący do dachu budynku mieszkalnego. Jest to stary plan i o bud. garażowych nie ma wzmianki. Dziękuję

  • MGM
   |

   Witam.
   Ad. 1) na zgłoszenie można wybudować jedynie wolno stojący garaż o powierzchni zabudowy do 35m2. Budynek, o którym Pan pisze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Co oznacza "wolno stojący" wyjaśniliśmy w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/10/wolno-stojacy-co-oznacza-to-pojecie.html
   Ad. 2) O odległości od granicy działki przeczyta Pan w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87%20od%20granicy%20dzia%C5%82ki
   Wymagań dotyczących gabarytów budynku, konstrukcji czy materiałów z jakich budynek ma być wykonany przepisy nie określają. Wyjątkiem jest tutaj plan miejscowy, gdzie mogą być wskazane takie wymagania.
   Żeby inwestycja była możliwa plan miejscowy musi dopuszczać budowę takich obiektów.
   Jednak na temat planu miejscowego się nie wypowiadam, gdyż nie znam dokładnych jego zapisów. Zresztą nie zajmujemy się indywidualnymi interpretacjami planów miejscowych.
   Pozdrawiam.

 76. Anonimowy
  |

  Witam.

  Chciałbym wybudować garaż na dwa auta na 35m2. Za garażem chciałbym przedłużyć dach by mieć miejsce na skład drewna. Jak liczyć metraż do wybudowania go na zgłoszenia? 35m2 garażu, czy powierzchnia dachu który przewyższa ten metraż?

  • MGM
   |

   Witam.
   Powierzchnię zabudowy liczy się po obrysie ścian zewnętrznych, do powierzchni tej nie wlicza się daszków i występów dachowych.
   Pozdrawiam.

 77. Anonimowy
  |

  Witam. Czy 35m kw dla garażu to sztywna granica? Czy np. 35,5 m kw lub 36m kw wymaga pozwolenia? Mam na myśli blaszak kotwiczony do podłoża – wylewki betonowej lub kostki brukowej?

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak. Powierzchnia zabudowy powyżej 35 m2 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

 78. Anonimowy
  |

  Witam

  Chce wybudować garaż murowany wolnostojący na pozwolenie na budowę, lecz mam mały problem. Sąsiada dom stoi w granicy, a jedynym miejscem gdzie jestem wstanie wybudować garaż to 5m od jego budynku mieszkalnego. Czy w takiej sytuacji dostanę pozwolenie na budowę?

 79. Anonimowy
  |

  Witam

  Chcę postawić garaż blaszany 4/6 na zgłoszenie.Problem w tym,
  że trzeba zachować 3 m od granicy.Czy mogę taki garaż postawić
  na kołach 1 m od granicy?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem jak Pan/Pani to sobie wyobraża. Myślę jednak, że mimo tego że będzie na kołach może być zakwalifikowany jako obiekt budowlany i będzie konieczne zachowanie wszystkich wymagań dotyczących odległości od granicy działki.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam serdecznie. A ja mam takie pytanie. Planuje wybudować garaż przy domu, oczywiście garaż wolnostojący 35m2. Garaż chcę zrobić murowany że stropem betonowym. Jak wiadomo dobrze by było jakby stóp – czyli dach wychodził poza ściany jakieś 20 cm, żeby woda nie lała się po ścianach. Wcześniej pisał Pan, że daszki się nie liczą, a takie coś ?
   Czy wtedy mając już po ścianach 35m2 nie muszę się martwić ze mi przekracza metry ?

   W przyszłości chcę również ocieplić ale to już doczytałem że niby nie wymaga zgloszenia, jak ma mniej niż 12 m wysokości. Tyle że w razie kontroli kto będzie mial racje jaka jest powierzchnia budynku po ścianach zewnętrznych jak tego pustaka nie będzie widać i nie da się zmierzyć :-)

   Kolejna sprawa bo już zgłupiałem. Podczas budowy garażu chcę w nim wykopać kanał i wymurować z bloczków. Czy to na zgłoszeniu też muszę napisać czy kanał pod inne przepisy podchodzi ? Dziękuję za info i Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Chodzi Panu o wystający poza ściany okap? – nie wlicza się do powierzchni zabudowy wystających części dachu.
   Nie wiem kto będzie miał rację – wyjdzie w praniu ;) Ale z tego powodu polecam od razu uwzględnić ocieplenie w zgłoszeniu, różnica w powierzchni niewielka, a przynajmniej na pewno nie będzie problemów.
   Informację o kanale należy podać w zgłoszeniu. Taki kanał jest integralną częścią garażu, nie jest to oddzielny obiekt budowlany.
   Pozdrawiam.

 80. Anonimowy
  |

  Witam,
  podczas realizacji procedury zgłoszenia garażu 35m2 napotkałem "ciekawy" problem. Otóż o ile garaż nie wymaga pozwolenia i projektu, to wg definicji garaż musi mieć oświetlenie..
  a co za tym idzie projekt przyłącza energetycznego. Niestety taki projekt musi zrobić osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Co można z tym fantem zrobić? Sporo osób stawia tzw. blaszaki. Podejrzewam, że większość nawet ich nie zgłasza. Teraz się okazuje że taki obiekt musi mieć projekt przyłącza.. Jeżeli macie Państwo jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu to będę wdzięczny.
  Pozdrawiam!

  • MGM
   |

   Witam.
   Były poruszane już podobne kwestie. Proszę spojrzeć na pytania (i odpowiedzi) znajdujące się powyżej z dnia: 02.02.2016 i 13.01.2016 (albo wyszukać słowa "oświetleniowa", "oświetleniową" na tej stronie).
   Pozdrawiam.

 81. Anonimowy
  |

  Witam,
  Mogę postawić blaszany garaż w odległości 1,5m od gminnej drogi dojazdowej? Jest przepis mówiący o zachowaniu 6m od dróg gminnych ale dotyczy on również dróg dojazdowych?

  • MGM
   |

   Witam.
   Zależy czy droga ma status drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Bez względu na rodzaj drogi trzeba dodatkowo spełnić także wymagania planu miejscowego (jeśli jest uchwalony).
   Pozdrawiam.

 82. mateo00
  |

  Witam,

  Chcę postawić garaż blaszany na działce teściów. Garaż będzie o wielkości 5×6 m czyli 30 m2. Moje pytanie brzmi, czy powstanie obowiązek podatkowy z racji prowadzonej działalności rolniczej teściów ? Czy można to jakoś obejść i uznać jako blaszak na mój użytek – nie związany z ich działalnością ? Zgłoszenie jak rozumiem jest obowiązkowe w tym przypadku tak czy tak…

  • MGM
   |

   Witam.
   Zgłoszenie jest konieczne. Zajmujemy się prawem budowlanym, a nie sprawami podatkowymi – o to proszę pytać w urzędzie gminy.
   Pozdrawiam.

 83. Anonimowy
  |

  Witam,
  Proszę o poradę w sprawie wybudowanego około 30 lat temu garażu na granicy działki z sąsiadem. garaż był wybudowany za ustną zgodą poprzedniego właściciela. obecnie właściciel się zmienił i nakazuje rozebrania garażu czy w zaistniałej sytuacji można coś zrobić czy pozostaje jedynie rozbiórka ?Proszę o pomoc…

  • MGM
   |

   Witam.
   To jest raczej kwestia prawa cywilnego a nie budowlanego. Z punktu widzenia prawa budowlanego, jeśli garaż był wybudowany zgodnie z wtedy obowiązującym prawem budowlanym, to myślę, że nie powinno być problemu. Jest jeszcze kwestia tego, co to znaczy w granicy – czy garaż częściowo stoi na sąsiedniej działce, czy jest tylko usytuowany bezpośrednio przy granicy. Myślę, że tu powinien Pan/Pani skonsultować się z prawnikiem zajmującym się prawem własności.
   Pozdrawiam.

 84. Anonimowy
  |

  Witam,
  Chciałbym postawić ,,Garaż Blaszak z zadaszeniem" na placu wyłożonym kostką brukową. Wymiary samego garażu to 4×6 + zadzaszenie 3×6, w sumie szerokość 7m. na 6 m. długości. Wyokość max.2.5 metra. Blaszak na działce budowlanej o wymiarach 60mx60m.
  Usytuowany w części zakrzewionej, aby nikomu nie zawadzał. Blaszak póki co będzie służył jako przechowalnia materiałów i będzie dla dyspozycji firmy budowlanej. Po skończeniu budowy chciałbym go przeznaczyć na miejsce na ekogroszek,przyczepkę, kosiarkę, narzędzia itp. Zadaszenie będzie mi służyło pod miejsce na drzewo do kominka. Pozwolenie na budowę mam otrzymać w ciągu mięsiąca. Pytanie, czy postawienie takiego ,,Garażu Blaszaka z zadaszeniem" muszę gdzieś teraz zgłosić? Czy w momencie zakończenia budowy cos również muszę zgłosić.

  Z góry dziękuje za odpowiedź,

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli chce Pan obiekt tylko na potrzeby budowy to nie trzeba nic nigdzie zgłaszać, tyle że wybudować go Pan może dopiero jak rozpocznie budowę, a przed zakończeniem budowy trzeba będzie go rozebrać.
   Jeśli chce Pan ten obiekt mieć na stałe to konieczne jest dokonanie zgłoszenia – jest to opisane w powyższym tekście, tyle że w Pańskim przypadku nie będzie to garaż, a budynek gospodarczy (ale procedura ta sama).
   Pozdrawiam.

 85. rataj19
  |

  witam, SUPER FORUM!. proszę o radę fachową. chce postawić na działce przy domu garaż blaszak o wymiarach 5,9 x 5,7 – 34m2, na wylewce betonowej. Garaż miał by być usytuowany pomiędzy domem a granicą działki. odległość od domu ok 20 cm, odległość od granicy działki również ok 20 cm. czy jest możliwość realizacji takiego wykonania czy są jakieś ograniczenia dotyczące odległości od domu oraz granicy sąsiadującej działki. czy wystarczy przed rozpoczęciem prac dokonać tylko zgłoszenia zamiaru wykonania takiego projektu?

 86. Unknown
  |

  Witam serdecznie. Mam zamiar postawić na działce budowlanej garaż o powierzchni do 35 m2. Jeden z boków działki, sąsiaduje z drogą gminną oddzieloną pasem zieleni o szerokości 6-7 m. Czy przepisy dopuszczają możliwość postawienia garażu w granicy działki, bramą wjazdową skierowaną w kierunku drogi (warunek 6m od drogi gminnej byłby spełniony). Oczywiście pozostałe minimalne odległości od przyległych działek byłyby zachowane. Czy jest możliwość połączenia w/w garażu z wiatą, aby nadal budowa była na zgłoszenie? Z góry dziękuję za pomoc.

 87. Edward
  |

  Witam
  Mieszkam w domu skladajacym sie z 3 mieszkan, dzialka nalezaca do tej nieruchomosci jest wspolwlasnoscia. Czy musze uzyskac zgody wszystkich sasiadow na postawienie garazu blaszaka i dolaczyc je do zgloszenia

 88. Anonimowy
  |

  Witam
  Posiadam działkę budowlaną o wymiarach 11×29. Zamierzam postawić na niej szeregowo około 7-9 garaży. Czy mogą one stać przy samej granicy z działką sąsiada, ponieważ jego dom również stoi na tej granicy. Czy żeby uzyskać zezwolenie na budowę będę potrzebował jakiegoś projektu?

 89. Anonimowy
  |

  Witam
  Chciałbym postawić garaż drewniany 7×9 na wylewce betonowej. Moje pytanie: jakie dokumenty, zgłoszenia są mi potrzebne żeby to zgodnie z prawem postawić

 90. Damian
  |

  Witam,

  Potrzebuje informacji na pewien dość delikatny temat.
  Mieszkam w blokach które zostały wykupione przez nas – mieszkańców
  Jest to wspólnota mieszkaniowa składająca się z dwóch bloków. Łączna powierzchnia działki bedzie miała ok 1000m2. na tej działce stoją również garaże ustawione w linio wymiarach 3,18mx5,5m. jeden z członków zarządu wewnętrznego narzucił mi taką samą wielkość garażu( bez konsultacji z dwoma pozostałymi członkami zarządu). garaży jest łącznie 9 + jeden garaż zrobiony w bloku w pomieszczeniu dawnej kotłowni. Przez tego pana został narzucony rodzaj umocowania garażu do podłoża ( na płytach lub bloczkach betonowych- bez fundamentu, płyty betonowej czyli garaż w powietrzu;D). czy ma takie prawo? czy musze się na to zgodzić? czy są art prawne którymi z którymi mogę wystąpić do jednego członka zarządu o zwiększenie garażu oraz sposobu mocowania do podłoża- samochód mam dość duży ( szeroki i długi.

  • MGM
   |

   Witam.
   Tych kwestii nie reguluje prawo budowlane. Należałoby sprawdzić w kodeksie cywilnym albo przepisach o wspólnotach mieszkaniowych. Jeśli chodzi o prawo budowlane – to żeby móc zrealizować taką inwestycję, musi Pan posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli działki.
   Pozdrawiam.

 91. Anonimowy
  |

  witam,
  Chcialbym postawic garaz do 35m2 w obrebie domu jednorodzinnego. W MPZP moja dzialka widnieje jako tern zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinej z czego moja dzialka wraz z domem znajduje sie na terenie OSUWISKOWYM. Moje pytanie jest nastepujace czy do wybudowania takiego obiektu bedzie mi potrzebna "opinia geotechniczna"??? gdyz Pani w urzedzie nie znajac konkretnie MPZP od razu kazala mi starac sie o opinie czy tez ta Pani wprwadzila mnie w blad jak to do tego sie maja przepisy prawne??
  Z gory dziekuje i prosze o pomoc
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Ja nie znam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się w tym temacie. Natomiast Pani w urzędzie zna plany miejscowe, ponieważ na co dzień ma z nimi do czynienia (jeśli oczywiście wydaje pozwolenia i przyjmuje zgłoszenia z danej miejscowości). Informacje na temat zapisów planu uzyska Pan w urzędzie gminy czy też miasta. Prawo budowlane mówi jedynie o konieczności dołączenia do projektu budowlanego "w zależności od potrzeb", wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W przypadku budowy na terenie osuwiskowym takie żądanie wydaje się uzasadnione, bez względu na zapisy planu miejscowego. Chociaż plan również może nakładać taki obowiązek.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam,
   Probuje znalesc jakiekolwiek informacje na temat tego czy do wybudowania garazu, domku gospodarczego do 35m2 trzeba "opini geologicznej" nie moge znalesc zadnych informacji wszedzie nawet w tym artykule sa wymienione standardowe rzeczy np,
   -wniosek-rysunki-zaswiadczenie ze jestem wlascicielem-opisac budynek-termin rozpoczecia prac. Gdy kontaktowalem sie z urzednikiem w innej Gminie to uslyszalem o tych wszystkich rzeczach ale gdy sam zapytalem o "opinie geotechniczna" Pan odpowiedzial ze do budynku do 35m2 nie ma takiego wymogu w prawie dopiero powyrzej tej powierzchni owszem. Wiec moje pytanie jest takie czy kazda gmina rzadzi sie swoimi prawami czy tez prawo jest takie samo dla calej Polski???Bo w tym momecie mam sprzecznosc informacii i nadal nie wiem czy "opinia geotechniczna" to tylko wymog mojej Gminy i czy wogole Gmina ma takie prawo do nazucania swoich wytycznych???
   pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Zgłoszenia (czy też wniosku o pozwolenie) nie będzie Pan składał do gminy tylko do starostwa, więc o takie rzeczy należy tam pytać, a nie w gminie. Prawo wszędzie jest jednakowe, tylko nigdy nie będzie jednakowo interpretowane, jeśli znajdują się w nim niejednoznaczne zapisy typu "w zależności od potrzeb". Opinia taka jest wymagana w przypadku budowy na pozwolenie (jest dołączana do projektu budowlanego), a nie na zgłoszenie. Chyba że jakiś wymóg w tej kwestii jest wprowadzony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. A plany miejscowe są aktami prawnymi, które obowiązują na danym obszarze, a nie w całej Polsce i zapisy w nich w różnych regionach mogą być zupełnie inne. Zapisy planów są wiążące, więc jeśli dany plan wymaga sporządzenia takiej opinii dla wszystkich budynków, to organ rozpatrujący zgłoszenie/pozwolenie będzie musiał jej żądać. Napisał Pan w pierwszym pytaniu, że chce wybudować garaż "w obrębie domu", a na zgłoszenie można budować jedynie garaże wolno stojące.
   Pozdrawiam.

 92. Anonimowy
  |

  Witam,

  Za moim domem jest duża działka należąca do miasta. Mieszkańcy mojego bloku jak i innych zlokalizowanych dokoła tej działki dzierżawią grody od miasta (chyba zarządza tym ZGKiM).
  Chciałbym na "swoim" ogrodzie graniczącym z podwórzem mojego bloku wybudować garaż blaszany na granicy tejże działki. W Urzędzie Miasta już złożyłem wniosek o warunki zabudowy i otrzymałem decyzję. Jednak w Starostwie Powiatowym gdzie powinienem złożyć już wszystkie papiery pracownik powiedział mi, że garaż nie może graniczyć z działką i mogę albo wystąpić z wnioskiem o budowę (prawie jak bym stawiał dom ?!) lub przesunął garaż wgłąb ogrodu o parę metrów żeby nie był na granicy – tracę jednak pół ogrodu na garaż i drogę dojazdową z podwórka na którym i tak stawiam samochód ?!? Czy idzie wybudować ten garaż na granicy np. za jakąś zgodą mieszkańców wspólnoty lub inaczej ?

  Ahhh co za piękny kraj :)

  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Problem polega na tym, że przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne i sprzeczne ze sobą. Niby dopuszczają budowę takich garaży na zgłoszenie, ale równocześnie mówią, że budowa przy granicy powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania, a problem polega na tym, że przy zgłoszeniu nie ustala się obszaru oddziaływania i stron postępowania.
   Ja widzę 3 możliwe wyjścia:
   1) złożyć zgłoszenie i odwołać się od decyzji sprzeciwu;
   2) złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (ale do tego będzie potrzebny projekt budowlany itp., więc koszt dokumentacji pewnie przekroczy koszt zakupu garażu);
   3) porozumieć się z sąsiadem, uzyskać jego zgodę i zgłosić budowę na dwóch działkach. Więcej na ten temat w punktach 1 i 2 tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/lokalizacja-budynku-na-dziace-4-pytania.html
   Pozdrawiam.

 93. Anonimowy
  |

  WITAM,

  Chciałbym postawić drewniany garaż 1.5m od granicy.Moja działka ma 12m szerokości.Czy dobrze zrozumiałem ,że jeżeli garaż będzie miał do 5.5 m długości stroną od sąsiada i wysokość do 3m to mogę takowy postawić na zgłoszenie?.Oczywiście o powierzchni do 35m2

 94. Anonimowy
  |

  Witam , czy budowa wolno stojącego garażu z płyt betonowych ( bez pozwolenia tylko zgłoszenie) wymusza na mnie zachowanie odstępu od granicy działki minimum 3 metry ( bez okien) , czy mogę zrobić na granicy działki ( nie mam żadnego sąsiada z tej strony)
  Proszę o nakierowanie bo mam wątpliwości

 95. Anonimowy
  |

  Witam. A co w sytuacji gdy chcę wybudować w granicy i mierząc od strony sąsiada wysokość nie przekracza 2.2m ? A powierzchnia 34m2

 96. Anonimowy
  |

  A czy możecie potwierdzić informacje że można budować w granicy jeśli działka nie jest szersza niż 16m ?

 97. Anonimowy
  |

  Witam, chciałabym postawić garaż o powierzchni powyżej 35 m2 na działce o powierzchni 15 arów. Na działce znajduję się dom o powierzchni 120 m2. Działka jest z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną zagrodową, z tym że część jest budowlana 50%, a część to użytki zielone. Czy w takiej sytuacji mogę postawić taki garaż na części gdzie są użytki zielone??? niestety w planie ujęte jest w ten sposób że część budowlana zaczyna się ok. 20 metrów od drogi publicznej, przy której chcę postawić garaż.

  • MGM
   |

   Witam.
   Każda inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli musi m.in. być zlokalizowana w terenach, które dopuszczają dany rodzaj zabudowy. Jeżeli plan miejscowy nie umożliwia zabudowy, to bez wcześniejszej zmiany planu nie uda się tam nic wybudować.
   Pozdrawiam.

 98. Anonimowy
  |

  Witam
  Potrzebuje postawić na działce budowlanej (bez budynków) garaż blaszany o wymianach 6x5m. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę postawić taki garaż na zgłoszenie oraz jakie kroki muszę poczynić aby legalnie zrobić pod ww garaż wylewkę betonową.

  • MGM
   |

   Witam.
   Odpowiedź na pytania znajdzie Pan/Pani w tekście, który znajduje się powyżej. Czy garaż będzie z wylewką czy bez – wszystko jedno, nie ma to zupełnie znaczenia ani wpływu na procedurę.
   Pozdrawiam.

 99. Anonimowy
  |

  Czy można postawić blaszak do 35 m2, tudzież jakiś drewniany obiekt w miejscu, gdzie górą przebiegają linie niskiego napięcia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że w tym przypadku konieczne byłoby uzgodnienie lokalizacji inwestycji z zakładem energetycznym. Jeśli takie uzgodnienie by Pan/Pani uzyskał, to myślę, że organ nie miałby podstaw, żeby nie przyjąć zgłoszenia. Ewentualnie zamiast uzgodnienia mógłby żądać opinii projektanta elektryka.
   Pozdrawiam.

 100. Anonimowy
  |

  Witam. Czy możliwe jest wybudowanie na zgłoszenie budynku gospodarczego z "górą użytkową", czyli po prostu piętrowego? Oczywiście mieszcząc się z dachem dwuspadowym w 5m. wysokości.

 101. Piotr Portjanko
  |

  Budowa blaszaka 18m na terenie kolejowym zamknietym co jest potszebne zeby bylo wszystko zgodne z prawem

 102. MGM
  |

  Witam.
  Prawie wszystko, co zawarto w powyższym tekście jest aktualne, z jednym wyjątkiem: tutaj organem pierwszej instancji będzie wojewoda. Oznacza to, że zgłoszenie trzeba właśnie tam złożyć. Może też być potrzebne uzgodnienie lokalizacji z koleją, ale o szczegóły musi Pan pytać w odpowiednim wydziale Urzędu Wojewódzkiego.
  Pozdrawiam.

 103. Grzegorz
  |

  Wybudowalem garaz 25lat temu przylaczony do budynkow gospodarczych bez zezwolenia i planow przy drodze miejskiej czy musze go teraz rozebrac

 104. Lech
  |

  Witam
  Chcialbym sie dowiedziec czy moge postawic blaszak (garasz blaszany) na zeczy ogrodowe i rowery. Wolnostojacy przy bocznej scianie budynku. Miedzy moim domem z boku a ogrodzeniem jest 2,6 metra.
  Pozdrswiam

 105. andrzej
  |

  Witam Panie MGM pragnę pochwalić Pana blog jest Konkretny i na Temat .
  Pytanie do eksperta działka 1000m2 na połowie działki stoją 4 szt garaży blaszanych po 30 m2 każdy (2 szt na każde 500m2 postawione na zgłoszenie ) i co w przypadku sprzedaży połowy działki (na tej połowie nie stoja blaszaki ) 500m2 bez blaszaków . 2 szt muszą być usunięte czy prawo nie działa wstecz.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Witam Panie Andrzeju. Nie, prawo nie działa wstecz. Przed sprzedażą i tak będzie musiał Pan podzielić tę działkę na pół, więc jeśli podział będzie możliwy, to nic nie trzeba będzie usuwać.

 106. Mariusz
  |

  Witam, zakończyłem budowę garażu na zgłoszenie, zgodnie z wymaganymi warunkami. Czy muszę wzywać geodetę aby naniósł garaż na mapy? Znajomy twierdzi że garaż zostanie naniesiony automatycznie na podstawie zdjęć, map Google itp

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Odpowiedź znajdzie Pan w innych artykułach na blogu. Np. tu „Kiedy konieczne jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza?” albo tu „Zgłoszenie przyjęte – i co dalej?”

 107. Wiesław
  |

  Witam serdecznie , mam takie pytanie . Chciałbym postawić w granicy garaż na zgłoszenie z płyt betonowych o wymiarach 6×5 metra na działce budowlanej 880 mkw sąsiad poinformował mnie że kategorycznie się na to nie zgodzi i będzie pisał odwołania . Moje pytanie jest takie czy sąsiad ma takie prawo ??? aby przeszkodzić mi w tej inwestycji . Dodam że na moim osiedlu dużo osób ma garaże w granicy i nikomu to nie przeszkadza . Dodam jeszcze że na działce nie ma dodatkowych obiektów .

 108. Karol
  |

  Witam , mam pytanie . Właśnie dzisiaj mija 21 dni ustawowe od zgłoszenia budowy garażu z płyt betonowych i nie otrzymałem od starostwa żadnej odpowiedzi . Czy to oznacza ze nie ma sprzeciwu i mogę zaczynać budowę , czy raczej muszę czekać na pisemne potwierdzenie decyzji . Dziękuję i pozdrawiam

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Starosta, jeśli nie daje sprzeciwu, nie musi nic wysyłać. W niektórych starostwach praktykują jednak wysyłanie pisma potwierdzającego, że nie wniesiono sprzeciwu. Co ważne – starosta ma 21 dni na sprzeciw, ale liczy się data wysłania decyzji, więc w zasadzie mogli ją wysłać dopiero dzisiaj. Dlatego najlepiej poczekać jeszcze kilka dni albo zadzwonić do starostwa i zapytać. Można też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia – wtedy miałby Pan na piśmie, że przyjęto zgłoszenie.

 109. Aga
  |

  Witam serdecznie , chciałabym również skorzystać z Pana porady . Myślę o wybudowania budynku gospodarczego i garażu wszystko z płyt betonowych . W jednej bryle mieściłoby się pomieszczenie na skład opałowy węgiel drzewo , drugie pomieszczenie na narzędzia ogrodnicze i rowery kosiarki itd. Trzecie pomieszczenie to garaż na samochód . Licząc to wszystko to bym potrzebowała bryłę 8 x6 metra . Moje pytanie jest następujące , jaki mogę postawić największy budynek gospodarczy z płyt betonowych na zgłoszenie aby nie trzeba było załatwiać pozwolenia na budowę i uniknąć kosztownych wydatków na geodetą mapki kierownik budowy itd. A może są jakieś inne rozwiązania o których mało kto wie ???
  Bardzo proszę o odpowiedz pozdrawiam Aga

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Budowa budynku gospodarczego o takiej powierzchni wymaga pozwolenia. Na zgłoszenie można wybudować budynek gospodarczy o powierzchni do 35 m2 przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. W artykule powyżej znajduje się link do tekstu na temat budynków gospodarczych, w którym znajdzie Pani wszystkie informacje.

 110. Aga
  |

  Wobec tego czy byłaby możliwość postawienia dwóch obiektów w bliskiej odległości jeden od drugiego powiedzmy 1 metr , po 30 mkw każdy z budynków . W ten sposób rozdzieliłabym budynek gospodarczy i garaż i nie przekroczyłabym 35 mkw budynku na zgłoszenie . Tylko czy takie rozwiązanie by przeszło ???
  Mam działkę 9 arów na której jest dom i jedna altanka 5mkw . Dziękuję za szybką odpowiedz i pozdrawiam Aga

 111. andrzej
  |

  aaa Andrzej aaa
  witam Jesteście genialni i gratuluje wiedzy i cierpliwości
  PYTANIE działka 20 arów na połowie działki postawionych jest 8 graży po 35m2 każdy (2szt na 500m2) na zgłosznie
  i teraz chcę działkę podzielic na dwie po 10 arów . czyli 8 blaszaków na 10 arach i 10 arów pustej działki
  CZY MUSZĘ Z DZIAŁI ZABUDOWANEJ BLASZAKAMI USUNĄC 4 SZTUKI aby bilan był na
  10 arów = 4 szt

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Dziękujemy za ciepłe słowo.
   Odpowiadając na pytanie: prawo budowlane nie reguluje kwestii podziału działek. Przepis dotyczący 2 garaży na 500 m2 powierzchni działki ma wpływ na procedurę. Najpewniejszej odpowiedzi udzieliłby Panu geodeta. Z tego co się orientuję, to wystarczy, że będą zachowane odległości od nowych granic. Oprócz tego podział musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 112. Krzysztof
  |

  dzien dobry. czy na dzialce 33ar moge postawic na zgloszenie dwa garaże niezalznie ale w odleglosci ok 0,5 m od od siebie i 5 m od granicy dzialki ?

 113. Emilia
  |

  Dzień Dobry. Na działce 602m chcemy postawić garaż 33m z płyt betonowych. Działka nie posiada zadnych innych budynków. czy można postawiś graż na zgłoszenie szybcie niz przyjdzie decyzja ze starostwa?

 114. aaa
  |

  Witam pytanie zakładając za na każde 500 m2 działki mogę postawić dwa garaże do 35m2 ***to czy do liczenia powierzchni ma znaczenie przeznaczenie tych gruntów *** tj. (rolne, zielen nie urzadzona, budowlane) . oczywiście garaże będą postawione tylko na części działki budowlanej z zachowanie odległości i innych wytycznych .

 115. Adam
  |

  Mam działkę 955m 2 połowa działki na ktorej stoi dom jest odrolniona chce postawić blaszaka 35m2 w czesci nie zaznaczonej jako odrolniona czy jest to możliwe

 116. Lucyna
  |

  Jestem właścicielem garażu murowanego (księga wieczysta+wieczyste użytkowanie gruntu) w ciągu garaży. Chciałabym wykopać w nim kanał czy wystarczy zgłoszenie budowy, czy potrzebny jest jakiś projekt z jakiegoś biura czy wystarczy własny szkic.
  Z góry dziękuję za odpowiedz :-)

 117. Marcin
  |

  Witam.
  Posiadam na nie wielkiej działce 200m2 budynek gospodarczy o powierzchni 15m2, chciałbym go rozebrać i w jego miejsce postawić garaż o wymiarach zewnętrznych 5x7m oraz wysokości ścian krótszych 4m i 3,5m z kierunkiem spadku dachu jednostronnego. Z uwagi na małą działkę (wąska) garaż będzie usytuowany przy granicach, czy nie będzie z tym problemu? Oraz czy szkic potrzebny do złożenia wraz ze zgłoszeniem mogę wykonać sam czy musi zrobić to projektant. Materiał garażu to będzie szkielet drewniany a zewnętrzna obudowa garażu blacha trapezowa.

 118. Mateusz
  |

  Witam
  Posiadam garaz drewniany bez fundamentow i chcial bym na jego miejscu postawic murowany na fundamencie jak to trzeba zrobic

 119. Marcin
  |

  Dzień Dobry
  Chciałbym postawić murowany (bloczki komórkowe) garaż z dachem blachy o wymiarach 5,5 x 6,2 m = 34,1 m2. Czy muszę miec pozwolenie czy wytarczy zgłoszenie do starostwa oraz jakie są wymagania postawienia na zgłoszenie.
  Z góry dziekuje

 120. Rafał
  |

  Witam,
  Chciałbym dobudować garaż pojedynczy do bocznej ściany istniejącego domu, ale wtedy będzie on w odległości 2 m od granicy działki. Czy taka dobudowa wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Czy taki garaż będą dotyczyły wymagania, że nie może on być dłuższy niż 6,5 m i wyższy niż 3? Czy w stronę granicy może być spadek dachu, czy raczej powinna być ściana oddzielania pożarowego 30 cm nad dachem? Czy garaż ten może stanąć w miejscu istniejącego przyłącza kanalizacyjnego tak, że właz studzienki będzie w jego wnętrzu?
  Wiem, że dużo tych pytań, ale jestem na granicy cierpliwości w zmaganiach z urzędami.
  Będę wdzięczny za odpowiedź,
  Pozdrawiam,
  Rafał

 121. Ewa
  |

  Pani Magdo, czy mogę liczyć na Pani pomoc? Pytam ponieważ już jakiś czas nie widać odpowiedzi na zadawane pytania.

 122. Anonim
  |

  Witam
  Chcialabym wybudowac pare garazy ktore pozniej chce wynajac. Dzialka jest dzialka budowlana na nazwisko mojej mamy.
  chcialabym rowniez doprowadzic prad do kazdego garazu. Nie wiem od czego zaczac .
  Jakie kroki musze poczynic I czy bede mogla to wszystko zrobic w swoim imieniu czy potrzebuje mame aby przepisala dziake na moje imie lub tylko umowa miedzy nami wystarczy.
  mieszkam za granica czy pozwolemia moge uzyskac poprzez internet?
  Z gory bardzo dziekuje.

 123. Jola
  |

  Dzień dobry,
  jestem właścicielem kamienicy. Jedna ze ścian kamienicy graniczy z posesją sąsiadki, która ma dom jednorodzinny. Sąsiadka postawiła garaż blaszany bezpośrednio przy ścianie mojej kamienicy. Garaż posiada 3 ściany blaszane, a czwartą ścianą jest owa ściana mojej kamienicy. Mało tego – dach garażu jest jednospadowy przymocowany do ściany kamienicy. Garaż został postawiony dawno temu, jeszcze za nim zostałam właścicielem kamienicy. Z tego co się orientuję, to także nie pytała o zgodę postawienia garażu poprzednich właścicieli kamienicy. Na chwilę obecną chcę ocieplić ową ścianę kamienicy do której przylega garaż. Jakie podjąć najpierw kroki, aby obyło się bez spraw sądowych? Z góry dziękuję za informację.

 124. Janusz
  |

  Jak mierzyć te 35m2 – podmurówka, czy wymiary dachu wystającego poza obręb garażu

  • Anonim
   |

   zewnetrzne wymiary scian!

 125. Piotr
  |

  Dobry wieczór
  Kupilem niedawno dzialke uslugowa/budowlana o powierzchni 920m2 i chcialbym na niej postawic max ilosc garazy blaszanych na zgloszenie z tylu dzialki a z przodu w niedalekiej przyszlosci domek. czy jest szansa na 4 czy 3 to max x 35m2 o wys 3,25 w szczycie. dziekuje i pozdrawiam Piotr

 126. Mateusz
  |

  Witam. Kupiłem 2 lata temu mieszkanie wraz z ogrodem działkowym. Działka ma około 4ha należy do agencji rolnej, a mu mamy udział w tej działce 500m2. Chciałbym postawić garaż 8mx4m z płyt betonowych jakie kroki muszę poczynić ?

 127. Marta
  |

  Dzień dobry,chciałabym wybudować garaż ale nazywam to pomieszczenie garażem tylko dlatego że po przeciwnych stronach będą bramy garażowe(na tzw,,przelot”).Mamy zamiar przechowywać w nim materiały budowlane oraz sprzęty ogrodowe,auta beda stały Przed domem.Jak według prawa mam nazwać takie pomieszczenie,jesli nie bedzie w nim garażowane auto?Dodam,ze nie bedzie w tym budynku okien.Beda trzy sciany murowane,czwarta strona bedzie ,,przyklejona” do domu,ale cała konstrukcja bedzie sie opierać na belkach.Sasiedzi wybudowali takie garaże jako wiaty,ja nie umiem niestety określić jak poprawnie nazwać takie pomieszczenie i czy moge zaczac budowę tylko o zgłoszenie.Bede wdzieczna za pomoc

 128. Michał
  |

  Witam, chciałbym wymurować garaż, czyli budynek niemieszkalny, ale przekroczyłbym obowiązującą linię zabudowy ustaloną dla budynków z przeznaczeniem mieszkaniowym. Czy mogę to zrobić?

 129. Robert
  |

  Art. 29 nie określa, że garaz ma być parterowy – mówi tylko o parterowym bud. gospodarczym – nie wymaga zezwolenia, tylko zgłoszenia:
  14) wolno stojących:
  a) parterowych budynków gospodarczych,
  b) garaży,
  c) wiat
  – o powierzchni zabudowy …
  ZATEM: czy istnieją wyroki sądów mówiące o tym, że zabronione jest wybudowanie garażu 35m ze strychem i osobnymi schodkami (nie liczą się do pow. zabudowy) na ten strych ?

  • Magda Myszura
   |

   Artykuł jest z 2015 r. Zmian w prawie jest tak dużo, nie jesteśmy w stanie wszystkich bezpłatnych treści aktualizować na bieżąco, dlatego też przy każdym artykule widnieje data, a w zakładce „O nas” jest jeszcze dodatkowo informacja, że „Zamieszczone treści odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich publikacji, chyba że w tekście wskazano inaczej”.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.